Інформація про новину
 • Переглядів: 368
 • Дата: 3-08-2021, 16:02
3-08-2021, 16:02

70. Природно-ресурсний потенціал України та його використання

Категорія: Географія

Що таке природно-ресурсний потенціал. Потенціал у перекладі з латинської мови означає «сила» або «можливості». Отже, природно-ресурсний потенціал - це величина, яка характеризує ступінь можливостей використання природних ресурсів і природних умов на тій чи іншій території.

Інформація про новину
 • Переглядів: 362
 • Дата: 3-08-2021, 16:01
3-08-2021, 16:01

69. Природні умови та ресурси Азовського моря, проблеми їхнього раціонального використання

Категорія: Географія

Географічне положення, розміри, берегова лінія. Азовське море, як і Чорне, є внутрішнім морем басейну Атлантичного океану. Проте воно відрізняється від нього розмірами, глибинами, гідрологічним режимом, органічним світом.

Інформація про новину
 • Переглядів: 359
 • Дата: 3-08-2021, 16:01
3-08-2021, 16:01

68. Природні умови та ресурси чорного моря, проблеми раціонального використання

Категорія: Географія

Географічне положення, розміри, берегова лінія. Чорне море - внутрішнє море, що омиває південні береги України й належить до басейну Атлантичного океану. Воно простягається із заходу на схід на 1167 км, а з півночі на південь - на 624 км. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 338
 • Дата: 3-08-2021, 16:00
3-08-2021, 16:00

67. Гірські ландшафти Кримських гір, особливості їхньої зміни з висотою, використання та охорона

Категорія: Географія

Загальні природні особливості. Кримські гори розташовані на півдні Кримського півострова вздовж Чорного моря від мису Фіолент поблизу Севастополя до мису Іллі біля Феодосії.

Інформація про новину
 • Переглядів: 589
 • Дата: 3-08-2021, 15:59
3-08-2021, 15:59

66. Гірські ландшафти українських Карпат

Категорія: Географія

Ландшафти Українських Карпат. Залежно від особливостей рельєфу, клімату, висотної поясності та господарського використання в Українських Карпатах виділяють такі природні області: Передкарпаття, Зовнішні Карпати, Вододільно-Верховинські, Полонинсько-Чорногорські, Рахівсько-Чивчинські й Вулканічні Карпати та Закарпатська низовина, що відрізняються своїми природними комплексами й інтенсивним господарським освоєнням.

Інформація про новину
 • Переглядів: 376
 • Дата: 3-08-2021, 15:59
3-08-2021, 15:59

65. Українські Карпати

Категорія: Географія

Загальні природні особливості Українських Карпат. Україн-ські Карпати є лише однією з провінцій великої Карпатської гірської країни, що розташована також і в інших європейських країнах, зокрема на території наших сусідів - Польщі, Словаччини, Румунії. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 633
 • Дата: 3-08-2021, 15:58
3-08-2021, 15:58

64. Використання рівнинних ландшафтів людиною. Значення та охорона рівнинних ландшафтів

Категорія: Географія

Що таке антропогенний вплив на природне середовище? Які об’єкти природно-заповідного фонду ви знаєте?

Використання рівнинних ландшафтів. З попереднього матеріалу ви зрозуміли, що ландшафт - це складна й досить замкнута система. Будь-який негативний вплив людської діяльності на його окремі компоненти або ландшафт у цілому може призвести до його критичної зміни або й зникнення. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 353
 • Дата: 3-08-2021, 15:57
3-08-2021, 15:57

63. Степова природна зона України

Категорія: Географія

На яких материках поширена зона степу та як її там називають? Що характерно для степової рослинності та тваринного світу?

Географічне положення. Степова природна зона охоплює південну та південно-східну частини країни від лісостепу до Азово-Чорноморського узбережжя та Кримських гір, головною ознакою якої є відкриті безлісі простори. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 520
 • Дата: 3-08-2021, 15:57
3-08-2021, 15:57

62. Лісостепова природна зона

Категорія: Географія

Географічне положення. Зона лісостепу простягається від Подільської височини до західних схилів Середньо-руської височини (мал. 90). Південна межа її в Україні проходить на північ від населених пунктів Велика Михайлівка...

Інформація про новину
 • Переглядів: 793
 • Дата: 3-08-2021, 15:56
3-08-2021, 15:56

61. Природні зони мішаних і широколистих лісів

Категорія: Географія

Географічне положення. Зони мішаних і широколистих лісів лежать у північній і західній частинах України і належать до Східноєвропейської фізико-географічної країни.

^