Інформація про новину
 • Переглядів: 476
 • Дата: 3-08-2021, 15:55
3-08-2021, 15:55

60. Рівнинні ландшафти, їхня різноманітність

Категорія: Географія

Рівнинні ландшафти України. У межах України виділяють два класи ландшафтів: рівнинні й гірські. Клас рівнинних ландшафтів охоплює близько 95 % території нашої держави й об’єднує типи та підтипи ландшафтів (див. QR-код). їх розрізняють залежно від співвідношення тепла й вологи,

Інформація про новину
 • Переглядів: 374
 • Дата: 3-08-2021, 15:54
3-08-2021, 15:54

59. Дослідження ландшафтів

Категорія: Географія

Дослідження ландшафтів. Наукове вивчення ландшафтів на території України розпочалося ще наприкінці XIX ст., і це було пов’язано з експедиціями відомого вченого В. Докучаєва в Полтавську губернію.

Інформація про новину
 • Переглядів: 376
 • Дата: 3-08-2021, 15:54
3-08-2021, 15:54

58. Районування природних ландшафтів

Категорія: Географія

Природне районування території України. Це науково обгрунто-ваний поділ земної поверхні на природні комплекси різного рангу. Він здійснюється для виявлення порівняно однорідних за природними умовами регіонів, які вирізняються своєю ландшафтною структурою. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 1068
 • Дата: 3-08-2021, 15:53
3-08-2021, 15:53

57. Природні та антропогенні ландшафти

Категорія: Географія

Природні ландшафти. Природний ландшафт - це територія, яка не зазнала змін в результаті господарської та іншої діяльності й характеризується поєднанням певних типів рельєфу місцевості, грунтів, рослинності, сформованих в єдиних кліматичних умовах.

Інформація про новину
 • Переглядів: 647
 • Дата: 3-08-2021, 15:52
3-08-2021, 15:52

56. Карта ландшафтів України

Категорія: Географія

Карта «Ландшафти». Ландшафтна карта - це тематична географічна карта, яка демонструє результати вивчення природно-територіальних комплексів різних категорій та їхнє просторове поширення та районування. Виділяють загальнонаукові, оцінні та прогнозні ландшафтні карти.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 578
 • Дата: 3-08-2021, 15:49
3-08-2021, 15:49

55. Ландшафт як просторово-цілісна система

Категорія: Географія

У природі все логічно взаємопов’язано. Розуміння взаємозв’язків і врахування їх у господарській діяльності визначає географічну культуру кожного, хто безпосередньо працює в природі.

Інформація про новину
 • Переглядів: 468
 • Дата: 3-08-2021, 15:49
3-08-2021, 15:49

54. Тваринний світ України

Категорія: Географія

Які види тварин ви знаєте?

Які тварини мешкають у вашій місцевості?

Різноманітність тваринного світу.

Інформація про новину
 • Переглядів: 330
 • Дата: 3-08-2021, 15:48
3-08-2021, 15:48

53. Екологічні проблеми та їхній вплив на природу країни. Рослинність, її охорона та відтворення

Категорія: Географія

З якою метою створюються заповідні об’єкти та які вони бувають?

Екологічні проблеми. Рослинний світ дуже чутливо реагує на зміни екологічних факторів і є важливим показником негативного впливу людини на природу.

Багаторічна господарська діяльність значно змінила природне середовище України.

Інформація про новину
 • Переглядів: 486
 • Дата: 3-08-2021, 15:19
3-08-2021, 15:19

52. Різноманітність рослинності та рослинних угруповань у межах території України

Категорія: Географія

Різноманітність рослинності України. Неоднакові природні умови різних регіонів країни, складний розвиток органічного світу впродовж тривалого геологічного часу зумовили різноманітність рослинності в межах України

Інформація про новину
 • Переглядів: 1056
 • Дата: 3-08-2021, 15:18
3-08-2021, 15:18

51. Основні типи ґрунтів. Карта ґрунтів. Ґрунтові ресурси України

Категорія: Географія

Карта ґрунтів України. Сукупність ґрунтів на певній території називають грунтовим покривом. У поширенні ґрунтів України чітко простежується широтна зональність на рівнинах і висотна поясність у горах, що добре видно на карті ґрунтів

^