Інформація про новину
 • Переглядів: 378
 • Дата: 3-08-2021, 15:16
3-08-2021, 15:16

50. Умови ґрунтоутворення, структура та родючість ґрунтів

Категорія: Географія

З давніх часів діяльність людини була пов’язана з ґрунтами. Щойно вона почала займатися землеробством, то стала звертати увагу на властивості й родючість ґрунту.

Інформація про новину
 • Переглядів: 466
 • Дата: 3-08-2021, 15:15
3-08-2021, 15:15

49. Водні ресурси України, їхнє раціональне використання та охорона

Категорія: Географія

Водні ресурси. Ви уже знаєте, що водними ресурсами називають поверхневі й підземні води певної території, що використовують або можуть використати для потреб людини. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 417
 • Дата: 3-08-2021, 15:15
3-08-2021, 15:15

48. Водні об’єкти антропогенного походження. Підземні води

Категорія: Географія

Поряд з природними водними об’єктами по території України поширені й численні об’єкти антропогенного походження. До таких, що з різною метою створені людиною, належать водосховища, ставки та канали.

Інформація про новину
 • Переглядів: 390
 • Дата: 3-08-2021, 15:14
3-08-2021, 15:14

47. Озера й лимани. Болота

Категорія: Географія

Озера. Озера поширені в різних регіонах України, але найважливішими є придунайські й причорноморські озера-лимани, озера Волинського Полісся, рівнинного Криму й гірські озера Українських Карпат.

Інформація про новину
 • Переглядів: 520
 • Дата: 3-08-2021, 15:13
3-08-2021, 15:13

46. Вплив клімату на річки. вплив рельєфу на річки. живлення та водний режим річок. Річковий стік і річкова долина

Категорія: Географія

Вплив клімату на річки. Він є надзвичайно помітним. Адже рівень води в річці залежить передусім від атмосферних опадів, кількість яких та час випадіння зумовлені саме особливостями клімату. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 417
 • Дата: 3-08-2021, 15:13
3-08-2021, 15:13

45. Основні річкові басейни та системи

Категорія: Географія

Поряд із головною водною артерією нашої країни - Дніпром - на нашій території сформувалися й інші значні за розмірами річкові басейни та системи -Сіверського Дінця, Дністра, Південного Бугу, Західного Бугу, Дунаю.

Інформація про новину
 • Переглядів: 644
 • Дата: 3-08-2021, 15:12
3-08-2021, 15:12

44. Води суходолу й водні ресурси україни. Дніпро

Категорія: Географія

Води суходолу й водні ресурси України. До вод суходолу Украї ни належать майже всі відомі водні об’єкти - річки, озера і болота, підземні води, а також штучні водойми та водотоки, як-от водосховища, канали і ставки.

Інформація про новину
 • Переглядів: 318
 • Дата: 3-08-2021, 15:12
3-08-2021, 15:12

43. Кліматичні ресурси та їхнє використання. Зміни клімату України

Категорія: Географія

Поняття про кліматичні ресурси. Клімат є одним з основних природних ресурсів України, від якого залежать умови життя і діяльності людини, а також напрями і рівень розвитку економіки. Як природний ресурс клімат використовується на користь людини.

Інформація про новину
 • Переглядів: 552
 • Дата: 3-08-2021, 15:11
3-08-2021, 15:11

42. Метеорологічна служба в Україні

Категорія: Географія

Історія метеорологічних спостережень і кліматологічних досліджень в Україні. Спостереження за погодою мають велике наукове і прикладне значення. Саме тому на різних історичних етапах вчені проводили дослідження, збирали і систематизували необхідну інформацію.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1843
 • Дата: 3-08-2021, 15:10
3-08-2021, 15:10

41. Сезонні й несприятливі погодні умови та погодно-кліматичні явища

Категорія: Географія

Які небезпечні метеорологічні явища спостерігаються у вашій місцевості?

Сезонні погодні умови та явища.

^