Інформація про новину
 • Переглядів: 3809
 • Дата: 6-10-2018, 02:53
6-10-2018, 02:53

Демографічні процеси та механічний рух населення Європи. Працересурсний потенціал

Категорія: Географія

Населення Європи становить понад 750 млн жителів (у тому числі населення європейської частини Росії). Середня густота населення висока — 75 осіб/км2. Відмінності в людності, насамперед між окремими країнами Північної Європи, Росією та рештою Європи, є істотними. Найбільш густо заселені Західна й Південна Європа, а також окремі країни Північної Європи, де є країни з густотою 300 осіб/км2 і більше. Дещо нижчі показники у Східній Європі.

Інформація про новину
 • Переглядів: 4519
 • Дата: 6-10-2018, 02:52
6-10-2018, 02:52

Природні ресурси регіону

Категорія: Географія

Мінеральні ресурси Європи досить різноманітні, але значною мірою виснажені, особливо в західній частині (мал. 1). До того ж, щоб забезпечити потужну економіку регіону, власних запасів недостатньо. Із паливних корисних копалин у Європі найбільш значні запаси вугілля. Примітно, що основна частина басейнів має вугілля приблизно одного — палеозойського віку й утворює своєрідний «вугільний пояс».

Інформація про новину
 • Переглядів: 1071
 • Дата: 6-10-2018, 02:51
6-10-2018, 02:51

Природні умови Європи

Категорія: Географія

У рельєфі Європи переважають горбисті й хвилясті рівнини. Більше половини поверхні регіону має абсолютну висоту менше 200 м. Узбережжя Каспійського моря й деякі прибережні райони Північного й Балтійського морів частково розташовані нижче рівня моря. Середня абсолютна висота — близько 300 м, що відповідає височині (це в 3 рази нижче Азії). Серед інших регіонів нижче Європи розташована тільки Австралія.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2252
 • Дата: 6-10-2018, 02:50
6-10-2018, 02:50

Міжнародні організації

Категорія: Географія

Які типи міжнародних організацій ви знаєте?

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ. Європейський Союз пройшов досить тривалий шлях розвитку. Стратегія поглиблення й розширення європейської інтеграції знайшла відображення в Договорі про Європейський Союз (Маастрихт, 1992 р.), який визначив його подальше розширення. У документі були зафіксовані цілі, які поставили перед собою країни-учасниці інтеграційного об’єднання

Інформація про новину
 • Переглядів: 8075
 • Дата: 6-10-2018, 02:49
6-10-2018, 02:49

Типи країн Європи за рівнем економічного розвитку. Інтеграційні процеси

Категорія: Географія

ООН виділяє три основні типи країн: високорозвинені; країни з перехідною економікою; країни, що розвиваються. Більшість із них вступили в постіндустріаль-ну стадію розвитку.

Серед високорозвинених країн у Європі виділяють кілька підтипів

Інформація про новину
 • Переглядів: 2842
 • Дата: 6-10-2018, 02:49
6-10-2018, 02:49

Загальний огляд Європи

Категорія: Географія

Європа розташована на заході Євразії й займає приблизно п’яту її частину. Площа Європи — близько 10 млн км2, із трьох боків її омивають Атлантичний і Північний Льодовитий океани та їхні моря. Найближчий материк — Африка. У районі Гібралтарської протоки відстань до неї — 14—44 км. Разом із Дарданеллами Босфор є найважливішим вузлом військово-транспортного контролю в цьому регіоні. З Азією Європа утворює єдиний материк.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1686
 • Дата: 6-10-2018, 02:48
6-10-2018, 02:48

Множина структур світового господарства й господарства окремих країн. Секторальна модель економіки

Категорія: Географія

Світове господарство має територіальну й секторальну структуру. Як і все в цьому світі, воно складається з менших структурних підрозділів. Ми можемо розглядати господарство кожної країни або регіону світу як єдину систему, а можемо виділяти окремі компоненти як у ньому, так і у світовій економіці загалом.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1706
 • Дата: 6-10-2018, 02:47
6-10-2018, 02:47

Сучасна світова економіка як система. Тенденції розвитку світового господарства від індустріального до постіндустріального суспільства

Категорія: Географія

СУЧАСНА СВІТОВА ЕКОНОМІКА ЯК СИСТЕМА ТА II КОМПОНЕНТИ. Світове господарство (економіка) є системою національних господарств усіх країн світу, об’єднаних міжнародним поділом праці (МПП) та різноманітними економічними зв’язками глобальних масштабів.

Наведіть приклади спеціалізації країн на випуску певної продукції або наданні послуг.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2367
 • Дата: 6-10-2018, 02:47
6-10-2018, 02:47

Глобалізація як суспільно-географічний процес. Світова економіка на постіндустріальному етапі розвитку

Категорія: Географія

Пригадайте, що таке суспільство мисливців і збирачів, землеробська, скотарська, хліборобська культура, індустріальне, постіндустріальне суспільство.

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОЦЕС. Існує значна кількість визначень поняття «глобалізація». У широкому розумінні глобалізація — це суспільно-географічний процес зростання взаємної залежності країн і регіонів світу в результаті формування єдиного світового господарського простору. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 1621
 • Дата: 6-10-2018, 02:46
6-10-2018, 02:46

Статево-вікова, етнічна, релігійна структура населення світу

Категорія: Географія

Населення світу є складною системою, яка характеризується за різними показниками, одним із яких є вікова і статева структура. Швидкі темпи зростання кількості населення нашої планети, а також значні територіальні відмінності в його відтворенні позначаються на статево-віковій структурі населення. В одних частинах світу переважають молоді люди, а в інших населення інтенсивно старіє. В одних країнах більше чоловіків, в інших — жінок.

^