Інформація про новину
 • Переглядів: 189
 • Дата: 28-04-2023, 22:24
28-04-2023, 22:24

Методи географічних досліджень. Джерела географічної інформації.

Категорія: Географія

Географія — наука, яка постійно накопичує інформацію. В якому куточку нашої чудової планети людина не була б, вона завжди спостерігає за довкіллям, фіксує зміни в ньому, аналізує, порівнює, прогнозує. Для пізнання світу ми з вами залучаємо різні методи географічних досліджень, які були започатковані ще древніми людьми і розвивалися впродовж століть 

Інформація про новину
 • Переглядів: 187
 • Дата: 28-04-2023, 22:23
28-04-2023, 22:23

Географія древня та сучасна. Наука про Землю.

Категорія: Географія

Появившись на Землі, люди постійно пізнавали природу. Живучи на обмеженому просторі, вони поступово освоювали нові території, знайомилися з іншими племенами. Шукали пояснення, чому настас день і ніч, надає дощ, розливається річка тощо. Отримані знання згодом стали накопичувати, фіксувати свої спостереження, пояснювати причину згаданих явищ та як боротися з небезпеками в природі. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 213
 • Дата: 27-04-2023, 23:36
27-04-2023, 23:36

Основні поняття й терміни до підручника "Географія" 6 клас Галина Довгань

Категорія: Географія

Основні поняття й терміни

Інформація про новину
 • Переглядів: 197
 • Дата: 27-04-2023, 23:34
27-04-2023, 23:34

Що таке антропосфера? Якими видами господарської діяльності займаються люди? Як антропосфера взаємодіє З іншими оболонками Землі?

Категорія: Географія

Ви дізналися, як улаштована наша планета, коли та чому зародилася наука географія, як сучасні вчені розв’язують основні завдання географії. Тепер ви знаєте, що таке земні оболонки та які процеси в них відбуваються. Ви зрозуміли, що географічна оболонка — це не просто природний об’єкт, а й середовище життя людей, без якого вони не можуть існувати.

Інформація про новину
 • Переглядів: 168
 • Дата: 27-04-2023, 23:33
27-04-2023, 23:33

Які природні зони існують на Землі? Чим вони відрізняються? Що спільного та відмінного мають природні зони та висотні пояси?

Категорія: Географія

Розподіл природних зон на Землі відображає одну з головних властивостей географічної оболонки — широтну зональність. Зверніть увагу, як області висотної поясності порушують широтне простягання природних зон.

однорідними ґрунтами, рослинним і тваринним світом. Чергування природних зон ня рівнинах мятерикін у першу чергу пояонюстьея зміною КЛІМАТИЧНИХ умов із географічною широтою. Це прояв такої властивості географічної оболонки, як широтна зональність.

Інформація про новину
 • Переглядів: 182
 • Дата: 27-04-2023, 23:32
27-04-2023, 23:32

Які природні зони існують на Землі? Чим вони відрізняються? Що спільного та відмінного мають природні зони та висотні пояси?

Категорія: Географія

Розподіл природних зон на Землі відображає одну з головних властивостей географічної оболонки — широтну зональність. Зверніть увагу, як області висотної поясності порушують широтне простягання природних зон.

однорідними ґрунтами, рослинним і тваринним світом. Чергування природних зон ня рівнинах мятерикін у першу чергу пояонюстьея зміною КЛІМАТИЧНИХ умов із географічною широтою. Це прояв такої властивості географічної оболонки, як широтна зональність.

Інформація про новину
 • Переглядів: 191
 • Дата: 27-04-2023, 23:30
27-04-2023, 23:30

Чому змінюються природні комплекси? Що таке природне середовище? Як зберегти природне середовище?

Категорія: Географія

Географічну оболонку можна порівняти з великою будівлею, яка складається з "блоків" та "цеглинок" — різних за розміром та умовами утворення природних комплексів. Кожен з них мас своє географічне положення, вирізняється сдністю зв’язків і зовнішнім виглядом. У межах географічної оболонки великими природними комплексами с материки та океани. Прикладами найменших природних комплексів на суходолі є яр, невелике озеро, болото.

Інформація про новину
 • Переглядів: 182
 • Дата: 27-04-2023, 23:29
27-04-2023, 23:29

Що таке природний комплекс? Які оболонки Землі охоплює географічна оболонка? Які властивості має географічна оболонка?

Категорія: Географія

Під час прогулянки подивіться навколо себе. На будь-якій ділянці Землі наявні всі компоненти, або складові, природи: гірські породи, рельєф, атмосферне повітря, коди, ґрунти, рослини й тварини. Усі вони пов'язані між собою та впливають один па одного. Поєднання природних компонентів на певній території створює величне різноманіття природних комплексів, кожному з яких властиві свої особливості.

Інформація про новину
 • Переглядів: 194
 • Дата: 27-04-2023, 23:28
27-04-2023, 23:28

Чому грунти родючі? Як і де утворюються різні типи ґрунтів? Чому потрібно охороняти ґрунти?

Категорія: Географія

Ступаючи по землі, а точніше, по ґрунту, мало хто замислюється, який цінний скарб лежить просто під ногами. Завдяки ґрунту люди забезпечені їжею та одягом, а промисловість — сировиною.

Ви вже знаєте, що ґрунт утворюється в результаті взаємодії оболонок Землі, а його головною властивістю є родючість. Саме родючість обумовлює ріст і розвиток рослин і відрізняє ґрунт від гірських порід.

Інформація про новину
 • Переглядів: 182
 • Дата: 27-04-2023, 23:28
27-04-2023, 23:28

Що таке біосфера? Де проходять межі біосфери? Що входить до складу біосфери? Як людина впливає на біосферу?

Категорія: Географія

Найбільше організмів живе біля земної поверхні. Саме тут найкращі умови для життя: сприятлива температура, достатня вологість повітря, потрібна кількість кисню та поживних речовин.

Планета Земля — єдине відоме нам місце у Всесвіті, де існує життя. Освоюючи Землю протягом мільйонів років, живі організми створили найунікальнішу оболонку нашої планети — біосферу.

^