Інформація про новину
 • Переглядів: 60
 • Дата: 10-05-2021, 23:40
10-05-2021, 23:40

10. Технологія складання трубопроводів

Категорія: Технологія механоскладальних робіт

Трубопроводи призначені для подавання рідин, пари, повітря та інттгих газів. Вони бувають високого та низького тиску. Залежно від конструктивних особливостей, трубопроводи поділяють на жорсткі та гнучкі.

Інформація про новину
 • Переглядів: 68
 • Дата: 10-05-2021, 23:39
10-05-2021, 23:39

9. Технологія складання нерознімних з’єднань

Категорія: Технологія механоскладальних робіт

Нерознімтши називають з’єднання, розбирання яких неможливе без руйнування з’єднаних деталей. Вони бувають нерухомі та рухомі.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 108
 • Дата: 10-05-2021, 23:36
10-05-2021, 23:36

8. Складання рознімних з’єднань

Категорія: Технологія механоскладальних робіт

Різьбові з’єднання є найпоширенішими. їм властиві простота й надійність, зручне регулювання затягування кріпильних деталей, можливість розбирати та повторно складати з’єднання без заміни деталей.

Інформація про новину
 • Переглядів: 68
 • Дата: 10-05-2021, 23:34
10-05-2021, 23:34

7. Підготовка деталей до складання. Слюсарні роботи

Категорія: Технологія механоскладальних робіт

Перед складанням усі деталі, складальні одиниці та механізми мають бути чистими. На них не повинно бути металевого пилу, стружок, піску, абразивного порошку тощо, які в процесі експлуатації можуть потрапити на тертьові робочі поверхні й пошкодити їх. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 65
 • Дата: 10-05-2021, 23:33
10-05-2021, 23:33

6. Підйомно-транспортні засоби

Категорія: Технологія механоскладальних робіт

Під час виконання механоскладальних робіт виникає потреба транспортувати важкі деталі й вузли. Механізація підйомно-транспортних операцій полегшує працю робітників і підвищує її продуктивність. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 76
 • Дата: 10-05-2021, 23:31
10-05-2021, 23:31

5. Методи та засоби вимірювання і контролю

Категорія: Технологія механоскладальних робіт

Важливим показником якості механоскладальних робіт і кваліфікації робітника є добре знання засобів вимірювання та правильність їхнього вибору й користування.

Інформація про новину
 • Переглядів: 65
 • Дата: 10-05-2021, 23:30
10-05-2021, 23:30

4. Інструменти та пристосування для виконання механоскладальних робіт

Категорія: Технологія механоскладальних робіт

Залежно від виду виробництва й можливостей використання інструменти та пристосування поділяють на дві групи: універсальні (загального призначення) і спеціальні.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 54
 • Дата: 10-05-2021, 23:28
10-05-2021, 23:28

3. Організація праці під час виконання механоскладальних робіт

Категорія: Технологія механоскладальних робіт

Завданням організації праці є покращення умов праці, її систематичне полегшення, посилення трудової дисципліни, забезпечення росту культурно-технічного рівня робітників.

Інформація про новину
 • Переглядів: 66
 • Дата: 10-05-2021, 23:27
10-05-2021, 23:27

2. Організація механоскладальних робіт

Категорія: Технологія механоскладальних робіт

Процес складання поділяють на два види: вузлове, об’єктом якого є складальна одиниця, і загальне — складання виробу в цілому. Вузлове складання застосовують під час конструювання виробів.

Інформація про новину
 • Переглядів: 74
 • Дата: 10-05-2021, 23:26
10-05-2021, 23:26

1. Основні поняття про виробничий та технологічний процеси

Категорія: Технологія механоскладальних робіт

Виріб є кінцевим результатом виробничого процесу. Розрізняють вироби таких видів: деталі, складальні одиниці (вузли), комплекси й комплекти.

Деталь — виріб, виготовлений з однорідного матеріалу без застосування складальних операцій (гайка, гвинт, вал, втулка тощо).

 

^