Інформація про новину
 • Переглядів: 19266
 • Дата: 24-04-2019, 02:06
24-04-2019, 02:06

Підручник Хімія 11 клас Григорович (рівень стандарту) читати онлайн

Категорія: Хімія, Підручники

 Рік видання: 2019

 Видавництво: Ранок

 Автор: О. В. Григорович 

Інформація про новину
 • Переглядів: 7454
 • Дата: 24-04-2019, 02:01
24-04-2019, 02:01

Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови

Категорія: Хімія

Пригадайте: типи хімічних зв'язків (за § 5-8).

Речовини металічної будови

У металах існує металічний зв’язок, який зумовлює загальні фізичні властивості металів та сплавів. Розміри всіх йонів однакові, тому катіони в металах упаковані максимально щільно й утворюють найпростіші кристалічні ґратки. Металічні структури утворюють як метали, так і деякі сполуки з металічним зв’язком, наприклад нітриди Титану та Хрому.

Інформація про новину
 • Переглядів: 6524
 • Дата: 24-04-2019, 02:01
24-04-2019, 02:01

Кристалічний і аморфний стани твердих речовин

Категорія: Хімія

За внутрішньою будовою і фізичними властивостями розрізняють два стани твердих речовин: аморфний і кристалічний.

Інформація про новину
 • Переглядів: 3315
 • Дата: 24-04-2019, 02:00
24-04-2019, 02:00

Металічний зв'язок

Категорія: Хімія

Поняття про металічний зв'язок

Дослідження за допомогою рентгенівського випромінювання довели, що метали у твердому стані існують у вигляді кристалів. Ці кристали складаються з атомів та позитивно заряджених йонів металічних елементів, які утримуються разом у певних положеннях кристалічних ґраток «електронним газом», що може вільно пересуватися

Інформація про новину
 • Переглядів: 9068
 • Дата: 24-04-2019, 02:00
24-04-2019, 02:00

Водневий зв'язок

Категорія: Хімія

Пригадайте: донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв'язку (за § 6).

Механізм утворення водневого зв'язку

У багатьох речовинах існує особливий тип хімічного зв’язку — водневий. У 9 класі ви вивчали, що водневий зв’язок є міжмолекулярним, тобто утворюється між молекулами (або між частинами однієї молекули).

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 4685
 • Дата: 24-04-2019, 01:59
24-04-2019, 01:59

Ковалентний зв'язок

Категорія: Хімія

Пригадайте:

• як визначити будову електронної оболонки атомів у збудженому стані (за § 3);

• у формулах Льюїса (електронні графічні формули, або електронно-крапкові формули) крапкою позначають електрони тільки зовнішнього енергетичного рівня;

• що таке електронегативність та як порівняти електронегативності різних елементів.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 5470
 • Дата: 24-04-2019, 01:58
24-04-2019, 01:58

Природа хімічного зв'язку. Йонний зв'язок

Категорія: Хімія

Пригадайте:

• розрізняють чотири типи хімічного зв'язку: йонний, ковалентний, водневий та металічний;

• валентними називають електрони зовнішніх енергетичних рівнів;

• лужні елементи — це елементи ІА групи, галогени — елементи VI^ групи;

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 8875
 • Дата: 24-04-2019, 01:58
24-04-2019, 01:58

Властивості хімічних елементів та їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів

Категорія: Хімія

Пригадайте:

• металічні елементи утворюють прості речовини метали та речовини переважно з основними властивостями;

• неметалічні елементи утворюють неметали та речовини переважно з кислотними властивостями;

• окисник — частинка (речовина), що в хімічних взаємодіях приймає електрони, відновник — та, що віддає.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 9181
 • Дата: 24-04-2019, 01:57
24-04-2019, 01:57

Особливості будови атомів у збудженому електронному стані. Валентність. Ступінь окиснення

Категорія: Хімія

Пригадайте:

• валентність — число хімічних зв'язків, які певний атом може утворити з іншими атомами;

• ступінь окиснення — це умовний заряд на атомі в молекулі або кристалі, який виник би на ньому, якби всі полярні зв'язки, утворені ним, мали йонний характер;

• електронегативність — здатність атомів притягувати спільну електронну пару; найбільша електронегативність у атомів Флуору, а найменша — в атомів Францію.

Інформація про новину
 • Переглядів: 13371
 • Дата: 24-04-2019, 01:56
24-04-2019, 01:56

Розподіл електронів в електронній оболонці атомів s-, p-та d-елементів

Категорія: Хімія

Пригадайте: розташування s-, p-, d- та /-елементів у Періодичній системі (див. форзац).

Місткість орбіталей

На кожній орбіталі максимально можуть розміститися два електрони, що мають однакову енергію, але які відрізняються особливою властивістю — спіном.

 

Назад Вперед
^