Інформація про новину
 • Переглядів: 4289
 • Дата: 19-01-2019, 03:33
19-01-2019, 03:33

Високомолекулярні сполуки

Категорія: Хімія

Пригадайте:

• для ненасичених вуглеводнів більш характерні хімічні реакції приєднання.

• що таке поліфункціональні сполуки (за § 3).

Поняття про високомолекулярні сполуки та полімери

Інформація про новину
 • Переглядів: 3578
 • Дата: 19-01-2019, 03:33
19-01-2019, 03:33

Білки як клас хімічних сполук

Категорія: Хімія

Пригадайте: з курсу біології просторову будову молекул білків.

Білки — похідні амінокислот

Білки — природні високомолекулярні сполуки, молекули яких складаються із залишків молекул амінокислот, які сполучені один з одним пеп-тидними зв'язками.

Інформація про новину
 • Переглядів: 5480
 • Дата: 19-01-2019, 03:32
19-01-2019, 03:32

Амінокислоти

Категорія: Хімія

Пригадайте:

• що вам відомо з курсу біології' про будову та біологічну роль амінокислот і білків;

• склад і властивості насичених одноосновних карбонових кислот.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 4582
 • Дата: 19-01-2019, 03:32
19-01-2019, 03:32

Анілін — представник ароматичних амінів

Категорія: Хімія

Пригадайте: хімічні властивості фенолу та взаємний вплив атомів у його молекулах (за § 17).

Структурна формула та будова молекули аніліну

Анілін — найважливіший серед ароматичних амінів. Його молекулярна формула C6H5NH2. У молекулах аніліну бензенове ядро сполучене з аміногрупою

Інформація про новину
 • Переглядів: 6433
 • Дата: 19-01-2019, 03:31
19-01-2019, 03:31

Властивості насичених амінів

Категорія: Хімія

Пригадайте: з точки зору теорії' електролітичної дисоціації, основами є речовини, в розчинах яких наявні аніони тільки одного виду — гідроксид-іони OH-.

Фізичні властивості насичених амінів

Аміни — леткі безбарвні речовини, добре розчинні у воді. Зі збільшенням молярної маси підвищуються температури кипіння та плавлення, знижується розчинність у воді. Як і амоніак, газуваті та рідкі аміни мають неприємний запах, отруйні. Тверді аміни запаху не мають.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 4529
 • Дата: 19-01-2019, 03:31
19-01-2019, 03:31

Аміни

Категорія: Хімія

Поняття про аміни

Аміни — це похідні амоніаку, в молекулах якого один чи більше атомів Гідрогену заміщено на вуглеводневий залишок.

Залежно від вуглеводневого залишка аміни можуть бути насиченими, ненасиченими та ароматичними.

Інформація про новину
 • Переглядів: 6294
 • Дата: 19-01-2019, 03:30
19-01-2019, 03:30

Складні вуглеводи: сахароза, крохмаль, целюлоза

Категорія: Хімія

Пригадайте: фотосинтез, утворення сахарози, крохмалю й целюлози в природі.

Сахароза

У 9 класі ви вже вивчали деякі складні вуглеводи. Тому в цьому параграфі ми зосередимо увагу на їхніх хімічних властивостях.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 5334
 • Дата: 19-01-2019, 03:30
19-01-2019, 03:30

Глюкоза

Категорія: Хімія

Пригадайте: хімічні властивості багатоатомних спиртів та альдегідів (за § 16 та 18).

Формула глюкози

Глюкоза є моносахаридом. Її молекулярна формула C6H12O6.

Інформація про новину
 • Переглядів: 8428
 • Дата: 19-01-2019, 03:29
19-01-2019, 03:29

Вуглеводи: поняття, класифікація та поширеність у природі

Категорія: Хімія

Поняття про вуглеводи та їх класифікація

Термін «вуглеводи» походить від слів «гідрат вуглецю». Його запропонував 1844 року хімік К. Г. Шмідт, ґрунтуючись на даних про елементний склад перших відомих представників цього класу сполук. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 5367
 • Дата: 19-01-2019, 03:29
19-01-2019, 03:29

Жири як клас хімічних сполук

Категорія: Хімія

Пригадайте: з курсу біології роль жирів та ліпідів у живих організмах, зокрема в організмі людини.

Жири як естери

 

^