Інформація про новину
 • Переглядів: 31
 • Дата: 22-10-2021, 15:39
22-10-2021, 15:39

2.3. Застосування фольклору та художніх засобів на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ»

Категорія: Методичні матеріали

Народознавчий підхід в освітньому процесі сприяє вихованню активної позиції щодо громадянської і соціально-культурної належності себе і своєї родини до України;

Інформація про новину
 • Переглядів: 34
 • Дата: 22-10-2021, 15:38
22-10-2021, 15:38

2.2 Виховна робота з курсу «Я досліджую світ» у структурі позаурочної діяльності

Категорія: Методичні матеріали

Усебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства є головною метою освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти. Досягти цієї мети можна, забезпечивши високий рівень якості освіти.

Інформація про новину
 • Переглядів: 49
 • Дата: 22-10-2021, 15:37
22-10-2021, 15:37

2.1 Формування етичної культури учнів засобами курсу «Я досліджую світ»

Категорія: Методичні матеріали

У сучасних умовах розбудови Нової української школи гуманістична, особистісно зорієнтована система навчання й виховання є основою процесу етичного виховання. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 164
 • Дата: 22-10-2021, 15:35
22-10-2021, 15:35

1.3. Формування екологічних понять у молодших школярів у процесі вивчення інтегрованого курсу «Я досліджую світ»

Категорія: Методичні матеріали

Формування у молодшому шкільному віці цілісної картини світу є важливим чинником розвитку екологічної культури особистості дитини. Формування екологічної культури - один з компонентів освіти, який динамічно розвивається і розглядається у світовій практиці як найважливіший захід реалізації концепції сталого розвитку.

Інформація про новину
 • Переглядів: 132
 • Дата: 22-10-2021, 15:34
22-10-2021, 15:34

1.2. Формування цілісної картини світу у молодших школярів на уроках «Я досліджую світ»

Категорія: Методичні матеріали

Швидкі темпи збільшення наукової інформації в наш час зумовили потребу розширення наукової картини світу молодших школярів на основі інтенсифікації освітнього процесу.

Інформація про новину
 • Переглядів: 114
 • Дата: 22-10-2021, 15:32
22-10-2021, 15:32

1.1. Цілісна картина світу молодшого школяра

Категорія: Методичні матеріали

Серед завдань початкової освіти особливе місце посідає забезпечення становлення й розвитку особистості школяра на основі сформованої, цілісної, науково обґрунтованої системи знань про світ, у якому живе дитина. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 108
 • Дата: 21-10-2021, 11:16
21-10-2021, 11:16

Методика навчання інтегрованого курсу “Мистецтво” у 3-4 класах на засадах компетентнісного підходу Людмила Масол

Категорія: Методичні матеріали

методичний посібник: нова україїнська школа, Методика навчання інтегрованого курсу “Мистецтво” у 3-4 класах на засадах компетентнісного підходу Людмила Масол

 Рік видання: 2020

 Автор: Масол Л. М. 

 Видавництво: "Генеза"

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 29
 • Дата: 21-10-2021, 11:10
21-10-2021, 11:10

4.4. Інтерактивні художньо-педагогічні технології

Категорія: Методичні матеріали

Інтерактивний (від англ. inter - «взаємний», act - «діяти»,) -здатний до взаємодії, співробітництва, діалогу

Інформація про новину
 • Переглядів: 56
 • Дата: 21-10-2021, 11:08
21-10-2021, 11:08

4.3. Проблемно-евристичні художньо-педагогічні технології

Категорія: Методичні матеріали

Згідно з положеннями педагогічної психології діти молодшого шкільного віку схильні до фантазування, у них досить розвинена уява, образно-асоціативне мислення.

Інформація про новину
 • Переглядів: 47
 • Дата: 21-10-2021, 11:07
21-10-2021, 11:07

4.2. Ігрові художньо-педагогічні технології

Категорія: Методичні матеріали

З давніх-давен, починаючи з ритуальних обрядів, людство грається і грає в ігри. Упродовж тисячоліть цивілізаційного розвитку ігри ставали дедалі різноманітнішими й складнішими. 

^