Інформація про новину
 • Переглядів: 5
 • Дата: Вчера, 22:43
Вчера, 22:43

1.2.1. Що таке компетентнісно-інтегративний підхід до навчання

Категорія: Методичні матеріали

Сучасні експерти освіти вважають, що предметна система навчання має низку недоліків (штучний поділ цілісної системи знань на окремі предмети, зазвичай неузгоджені між собою, багатопредметність, дублювання змісту, неможливість забезпечення цілісного характеру навчального процесу тощо).

Інформація про новину
 • Переглядів: 4
 • Дата: Вчера, 22:42
Вчера, 22:42

1.2. Засади інтеграційних процесів у початковій освіті

Категорія: Методичні матеріали

Реформування початковоїосвіти - це система змін, ключовими фігурантами якої є мотивований учитель-фахівець, учні, батьки та громадськість. Основні терміни реформи - компетентнісний підхід до навчання; інтеграція змісту освітніх галузей; партнерство з учнями та співпраця з батьками тощо. Культура партнерства в Новій українській школі - один з базових принципів нової школи.

Інформація про новину
 • Переглядів: 5
 • Дата: Вчера, 22:41
Вчера, 22:41

1.1. Методологічні аспекти вікової характеристики та індивідуальних особливостей шестирічних здобувачів початкової освіти

Категорія: Методичні матеріали

Готовність до систематичної навчальноїдіяльності, витривалість до навантаження і здатність до адаптації організму шестирічної дитини вивча

ють науковці, психологи і педагоги.

Інформація про новину
 • Переглядів: 3
 • Дата: Вчера, 22:40
Вчера, 22:40

1. Загальні засади реформування початкової освіти

Категорія: Методичні матеріали

Особливістю сучасної системи освіти є співіснування двох стратегій організації навчання - традиційної та інноваційної, інноваційне навчання вимагає пріоритетної уваги до конкретизації навчального змісту і методик...

Інформація про новину
 • Переглядів: 6
 • Дата: 25-11-2021, 10:30
25-11-2021, 10:30

Словник емоцій та почуттів

Категорія: Методичні матеріали

Агресія — словесна чи фізична дія, спрямована на заподіювання шкоди, втрат, збитків; будь-яка форма поведінки, спрямована на образу іншого або себе.

Афект — раптове переживання найвищої інтенсивності.

Інформація про новину
 • Переглядів: 9
 • Дата: 25-11-2021, 10:30
25-11-2021, 10:30

5.3. Запобігання емоційному вигоранню вчителів початкової школи

Категорія: Методичні матеріали

Сутність, ознаки та етапи емоційного вигорання. Поняття «синдром емоційного вигорання» увів американський психіатр Г. Фрейденберг 1974 року в результаті дослідження стану фахівців...

Інформація про новину
 • Переглядів: 9
 • Дата: 25-11-2021, 10:29
25-11-2021, 10:29

5.2. Розвиток емоційного інтелекту вчителів початкової школи

Категорія: Методичні матеріали

Розвиток емоційного інтелекту як професійна необхідність. Професійна діяльність вчителя не може бути ефективною без розвиненого емоційного інтелекту, котрий тлумачать як здатність до розуміння емоційних станів — власного й інших людей — та керування ними.

Інформація про новину
 • Переглядів: 14
 • Дата: 25-11-2021, 10:28
25-11-2021, 10:28

5.1. Емоційний інтелект учителів початкової школи

Категорія: Методичні матеріали

Вимоги до емоційного інтелекту7 вчителів початкової школи. Професійна діяльність учителя має емоціогенний характер, що обумовлено високим ступенем складності, емоційного й розумового напруження, відповідальності, активними різноплановими міжособистісними контактами та взаємодією. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 11
 • Дата: 25-11-2021, 10:28
25-11-2021, 10:28

4.4. Інтерактивні форми і методи навчання як чинники впливу на формування та розвиток емоційного інтелекту молодших школярів

Категорія: Методичні матеріали

Сутність інтерактивного навчання та його можливості впливати на емоційний інтелект. Ідея формування навичок співробітництва з перших років навчання в школі становить підгрунтя, основу реформування української школи.

Інформація про новину
 • Переглядів: 7
 • Дата: 25-11-2021, 10:28
25-11-2021, 10:28

4.3. Методи і прийоми розвитку емоційного інтелекту молодших школярів

Категорія: Методичні матеріали

Реформування й модернізація шкільної освіти упродовж останніх десятиріч, зміни в меті, завданнях та змісті навчання обумовили відповідні трансформації також у системі методів та прийомів навчання.

^