Інформація про новину
 • Переглядів: 3
 • Дата: 25-11-2021, 10:27
25-11-2021, 10:27

4.2. Форми розвитку міжособистісного та внутрішньо-особистісного компонентів емоційного інтелекту молодших школярів

Категорія: Методичні матеріали

Сучасний урок як основна форма розвитку емоційного інтелекту7 в початковій школі. Провідною формою навчання в початковій школі є урок у класі. Це спеціально організована діяльність учителя та учнів, що передбачає певний порядок її проведення залежно від кількості учнів, місця й часу організації навчальної діяльності.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 4
 • Дата: 25-11-2021, 10:26
25-11-2021, 10:26

4.1. Етапи і напрями формування емоційного інтелекту молодших школярів

Категорія: Методичні матеріали

Проблема розвитку емоційного інтелекту стала міждисциплінарною. Науковці та практики в галузі психології, педагогіки, соціології активно працюють над дослідженням ефективних умов розвитку здібностей до розуміння, контролю і регулювання емоцій власних й інших людей, створення комфортних умов для суспільної діяльності та досягнення ефективної міжособистісної взаємодії.

Інформація про новину
 • Переглядів: 4
 • Дата: 25-11-2021, 10:26
25-11-2021, 10:26

3.4. Дослідницький підхід як засіб формування емоційного інтелекту молодших школярів

Категорія: Методичні матеріали

Емоції та емоційний інтелект — головні чинники розвитку пізнавального інтересу, відтак емоційна освіта — принципово новий елемент реформування освіти в усьому світі, що допомагає її здобувачам успішно соціалізуватися в сучасному суспільстві.

Інформація про новину
 • Переглядів: 7
 • Дата: 25-11-2021, 10:25
25-11-2021, 10:25

3.3. Драматизація як провідний метод формування емоційного інтелекту молодших школярів

Категорія: Методичні матеріали

Вплив театралізованої діяльності учнів на розвиток емоційного інтелекту. Значне місце в освітньому процесі у Новій українській школі відведене залученню учнів до сценічної творчості, акторської імпровізації, що забезпечує розвиток емоційного інтелекту, творчого мислення, ініціативності, уміння долати страх, невпевненість.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2
 • Дата: 25-11-2021, 10:25
25-11-2021, 10:25

3.2. Програмове забезпечення розвитку емоційного інтелекту молодших школярів

Категорія: Методичні матеріали

Емоційний інтелект як складова життєвих компетентностей молодших школярів. Відповідно до Концепції Нової української школи, Державного стандарту і типових навчальних програм для початкової школи вибудувана нова парадигма освітянських пріоритетів та завдань...

Інформація про новину
 • Переглядів: 3
 • Дата: 25-11-2021, 10:24
25-11-2021, 10:24

3.1. Сучасні підходи до оновлення змісту початкової освіти і напрями їх реалізації для розвитку емоційного інтелекту

Категорія: Методичні матеріали

У центрі освітнього процесу мають бути не формули і правила, а дитина, яка у сприятливому навчальному середовищі, створеному педагогом на конкретному уроці і поза ним, розвиває свої риси — відвагу, наполегливість, працьовитість, стійкість, оптимізм, рефлексивне ставлення до помилок, толерантність тощо.

Інформація про новину
 • Переглядів: 3
 • Дата: 25-11-2021, 10:23
25-11-2021, 10:23

2.4. Провідні умови успішного розвитку емоційного інтелекту молодших школярів

Категорія: Методичні матеріали

Емоції не є вродженою характеристикою людини. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 3
 • Дата: 25-11-2021, 10:23
25-11-2021, 10:23

2.3. Взаємозв’язок між розвитком емоційного інтелекту та поведінкою молодших школярів

Категорія: Методичні матеріали

Емоційна сприйнятливість інших у молодшому шкільному віці. На початку XXI століття вікові особливості розвитку емоційного інтелекту молодших школярів аналізували Т. Гаврилова, Л. Журавльова, І. Коган, М. Шпак, Г. Підлужна та інші.

Інформація про новину
 • Переглядів: 38
 • Дата: 25-11-2021, 10:22
25-11-2021, 10:22

2.2. Вікові особливості емоційно-вольового розвитку молодших школярів

Категорія: Методичні матеріали

Виникнення первинних емоцій у дитини. Проблема розвитку емоційного інтелекту особистості є однією з найскладніших у сучасній психології, оскільки емоційні процеси вирізняються короткочасністю перебігу, майже невловимістю...

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 3
 • Дата: 25-11-2021, 10:22
25-11-2021, 10:22

2.1. Природничі засади становлення і розвитку емоційного інтелекту

Категорія: Методичні матеріали

Людям слід знати, що наші задоволення, радощі, сміх і жарти не походять із жодного іншого місця, як лише з мозку, звідки також походять смуток, жаль, горе і сльози. Саме ним ми думаємо, розважаємо, слухаємо, пізнаємо гарне і бридке, добре і зле, приємне і неприємне.

^