Інформація про новину
 • Переглядів: 48
 • Дата: 25-11-2021, 10:21
25-11-2021, 10:21

1.4. Діагностичні методики як засіб виявлення стану розвитку емоційного інтелекту молодших школярів

Категорія: Методичні матеріали

Емпіричні методи дослідження емоційного інтелекту7. Проблема розвитку емоційного інтелекту надзвичайно актуальна для вчителів Нової української школи, адже досліджень та рекомендацій із цього напряму освітньої діяльності ще дуже мало.

Інформація про новину
 • Переглядів: 3
 • Дата: 25-11-2021, 10:20
25-11-2021, 10:20

1.3. Емоції та почуття. Їх види і призначення

Категорія: Методичні матеріали

Сутність емоцій та форми їх вияву. Важливим досягненням дослідників сутності когнітивних та емоційних процесів стало збагачення уявлень про емоції, які почали розглядати як одну з підсистем свідомості та чинник мотивації розумової і поведінкової діяльності.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 19
 • Дата: 25-11-2021, 10:20
25-11-2021, 10:20

1.2. Сутність емоційного інтелекту та його значення для розвитку й життя дитини

Категорія: Методичні матеріали

Емоційний інтелект як наукове поняття. Що ж таке емоційний інтелект? Словосполучення «емоційний інтелект» — це науковий термін. Наукові терміни позначають поняття, явища, які науковці досліджують з різних сторін, залежно від того, який аспект викликає в них найбільший інтерес.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 4
 • Дата: 25-11-2021, 10:19
25-11-2021, 10:19

1.1. Історія дослідження емоційного інтелекту

Категорія: Методичні матеріали

Психоемоційна сфера цікавіша людство здавна, що відображено у міфології, релігійних ученнях про духовний світ, філософських трактатах про людину та її довколишнє середовище, а надалі — й у психологічних дослідженнях про почуттєве самовираження особистості, у натуралістів — про роль та значення емоцій для безпеки життєдіяльності.

Інформація про новину
 • Переглядів: 10
 • Дата: 20-11-2021, 10:12
20-11-2021, 10:12

Додатки до посібника "Освітній простір учня початкової школи" Цимбалару

Категорія: Методичні матеріали

Основні об’єкти для організації навчальної взаємодії учнів у школі І ступеня

Взаємодія учнів має бути організована з такими об’єктами шкільного освітнього середовища: рідер планшет

комп’ютер (ноутбук) інтерактивна дошка смартфон

Інформація про новину
 • Переглядів: 12
 • Дата: 20-11-2021, 10:10
20-11-2021, 10:10

4. Перспективи цілеспрямованого створення освітнього простору в початковій ланці школи

Категорія: Методичні матеріали

Цілеспрямоване створення освітнього простору в школі І ступеня як наукова проблема, що перебуває на етапі становлення, спонукає до окреслення перспектив її розвитку у вимірі сучасних стратегій реформування вітчизняної системи освіти, і передусім тих, що стосуються початкової ланки школи.

Інформація про новину
 • Переглядів: 8
 • Дата: 20-11-2021, 10:09
20-11-2021, 10:09

3.2.4. Освітній простір учнів початкової школи у загальноосвітньому навчальному закладі І—III ступенів

Категорія: Методичні матеріали

Школа І ступеня, яка функціонує в складі закладу загальної середньої освіти I—III ступенів, є найбільш поширеною на теренах України. У публікаціях фахових видань її визначають як еталонну, типову або масову.

Інформація про новину
 • Переглядів: 12
 • Дата: 20-11-2021, 10:08
20-11-2021, 10:08

3.2.3. Освітній простір у початковій школі з різновіковим складом учнів у класах або малою кількістю учнів

Категорія: Методичні матеріали

Провідна особливість початкової школи з різновіковим складом учнів, урахована у варіативній моделі освітнього простору, — це нетрадиційна побудова освітнього процесу, «коли один учитель в одному приміщенні одночасно веде заняття з двома або трьома різними класами» [87, с. 825].

Інформація про новину
 • Переглядів: 11
 • Дата: 20-11-2021, 10:08
20-11-2021, 10:08

3.2.2. Освітній простір учнів початкової школи у спеціалізованій школі

Категорія: Методичні матеріали

Передусім окреслимо особливості спеціалізованої школи І ступеня, які враховані в моделі освітнього простору спеціалізованого закладу загальної середньої освіти.

Інформація про новину
 • Переглядів: 20
 • Дата: 20-11-2021, 10:07
20-11-2021, 10:07

3.2.1. Освітній простір у навчально-виховному комплексі «Дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад І ступеня»

Категорія: Методичні матеріали

Передусім окреслимо враховані в моделі особливості НВК «Дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад І ступеня» (на відміну від НВК-об’єднання, його також визначають як НВК «дитячий садок — початкова школа»). 

^