Інформація про новину
 • Переглядів: 5
 • Дата: 20-11-2021, 10:06
20-11-2021, 10:06

3.2. Варіативні моделі освітнього простору в початковій школі

Категорія: Методичні матеріали

Результати наукової розвідки засвідчили наявність резервів для модифікації базової моделі освітнього простору в початковій школі відповідно до умов їх функціонування з урахуванням особливостей закладу.

Інформація про новину
 • Переглядів: 5
 • Дата: 20-11-2021, 10:05
20-11-2021, 10:05

3.1. Базова модель освітнього простору в початковій школі

Категорія: Методичні матеріали

Проекція теоретичних положень створення освітнього простору в школі на практичну сферу з урахуванням зарубіжного і вітчизняного досвіду дали можливість побудувати його базову модель у початковій школі.

Інформація про новину
 • Переглядів: 6
 • Дата: 20-11-2021, 10:04
20-11-2021, 10:04

2. Дидактичний конструктор моделювання освітнього простору в закладі загальної середньої освіти

Категорія: Методичні матеріали

Результати розгляду культурно-історичної ретроспек-тиви проблеми створення освітнього простору в школі засвідчили, що його специфічною особливістю є наявність двох предметів перетворення — шкільне середовище і діяльність учнів з його освоєння в процесі навчальної взаємодії.

Інформація про новину
 • Переглядів: 7
 • Дата: 20-11-2021, 10:03
20-11-2021, 10:03

1. Освітній простір: сутність, структура, логіка створення

Категорія: Методичні матеріали

Пошук шляхів розширення діапазону освітніх траєкторій учня і водночас забезпечення прогностичності результатів його навчальної діяльності зумовили появу (наприкінці 80-х років XX ст.) та продуктивне функціонування (з початку 90-х років XX ст.) поняття «освітній простір».

Інформація про новину
 • Переглядів: 13
 • Дата: 19-11-2021, 18:23
19-11-2021, 18:23

Додатки до посібника "Розвиток читацької компетентності в учнів початкової школи в системі інтегрованого навчання" Старагіна

Категорія: Методичні матеріали

Додаток А

Очікувані результати щодо формування читацької компетентності в типових освітніх програмах НУШ-1 і НУШ-2

Інформація про новину
 • Переглядів: 9
 • Дата: 19-11-2021, 18:21
19-11-2021, 18:21

9. Робота з батьками задля підтримки формування читацької компетентності дітей

Категорія: Методичні матеріали

Сучасне вітчизняне законодавство про освіту визначає батьків здобу-вачів освіти як одну з категорій учасників освітнього процесу й чітко визначає їхні права та обов’язки в питаннях забезпечення освіти своїх дітей.

Інформація про новину
 • Переглядів: 6
 • Дата: 19-11-2021, 18:20
19-11-2021, 18:20

8. Класна бібліотека як ресурс для розвитку читацької компетентності учнів

Категорія: Методичні матеріали

Наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 № 283 було затверджено «Методичні рекомендації щодо організації освітнього простору Нової української школи», у яких, зокрема, визначено, що одним з осередків, покликаних сприяти досягненню освітніх цілей через якісну просторово-предметну організацію освітнього середовища, є дитяча класна бібліотека*5.

Інформація про новину
 • Переглядів: 7
 • Дата: 19-11-2021, 18:20
19-11-2021, 18:20

7. Формування читацької компетентності учнів початкових класів в умовах інклюзивного навчання

Категорія: Методичні матеріали

Запит на повагу до засадничих прав і свобод людини створює нові смисли в інклюзивній освіті, яка раніше пов’язувалася лише із забезпеченням прав на освіту осіб з особливими освітніми потребами.

Інформація про новину
 • Переглядів: 9
 • Дата: 19-11-2021, 18:19
19-11-2021, 18:19

6. Становлення читацької грамотності в умовах дистанційного навчання

Категорія: Методичні матеріали

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій і доступність он-лайнового навчання для школярів і школярок молодших класів поступово змінюють освіту і змушують її трансформуватися в бік змішаного навчання, а в кризових ситуаціях (наприклад в умовах багатомісячного карантину, спричиненого COVID-19) — дистанційного навчання.

Інформація про новину
 • Переглядів: 9
 • Дата: 19-11-2021, 18:18
19-11-2021, 18:18

5.6. Рекомендації щодо розширення кола завдань до художніх текстів

Категорія: Методичні матеріали

Як і у випадку з інформаційними текстами, наводимо типові змістові виміри тестових завдань до художніх текстів, які актуалізовані в межах міжнародного дослідження читацької грамотності учнів початкової школи PIRLS-2016.

^