Інформація про новину
 • Переглядів: 5
 • Дата: 19-11-2021, 18:18
19-11-2021, 18:18

5.5. Розвиток критичного мислення в роботі з художніми творами

Категорія: Методичні матеріали

У попередньому розділі посібника наголошувалося на важливій ролі інформаційних текстів у розвитку критичного мислення учнів та учениць початкових класів.

Інформація про новину
 • Переглядів: 9
 • Дата: 19-11-2021, 18:13
19-11-2021, 18:13

5.4. Мова художнього твору

Категорія: Методичні матеріали

Особливої значущості для формування компетентного читача в початковій школі набуває робота вчителя/-льки в напрямі формування в учнів та учениць навичок роботи з мовним виміром художнього твору.

Інформація про новину
 • Переглядів: 7
 • Дата: 19-11-2021, 18:12
19-11-2021, 18:12

5.3. Сприйняття, аналіз, інтерпретація та оцінювання художнього тексту

Категорія: Методичні матеріали

Під час роботи з художніми текстами увага має приділятися як емоційному сприйняттю й аналізу прочитаного, так і раціональному, коли учні та учениці мають змогу поглиблено побачити певні моменти твору, завдяки чому більш цілісно сприймуть його як індивідуальну естетичну цінність.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 8
 • Дата: 19-11-2021, 18:09
19-11-2021, 18:09

5.2. Художній текст як ресурс для розвитку емоційного інтелекту

Категорія: Методичні матеріали

Художній текст — багатовимірне явище, адже завдяки художній волі митця у творі виформовується цілий і цілісний художній світ39, де є час і простір, живуть люди, відбуваються події тощо. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 10
 • Дата: 19-11-2021, 18:08
19-11-2021, 18:08

5.1. Мета читання художніх текстів

Категорія: Методичні матеріали

У рамковому документі одного з провідних міжнародних досліджень читацької грамотності учнів початкової школи PIRLS зазначається: «У світі читацьку грамотність безпосередньо пов’язують із причинами, чому люди читають; якщо широко, то ці причини включають читання для отримання насолоди та задоволення якихось особистих інтересів

Інформація про новину
 • Переглядів: 7
 • Дата: 19-11-2021, 18:07
19-11-2021, 18:07

4.6. Рекомендації щодо розширення кола завдань до інформаційних текстів

Категорія: Методичні матеріали

Означені в попередніх підрозділах зауваги щодо аспектів роботи з інформаційними текстами можуть бути актуалізовані й реалізовані на практиці в разі спроможності вчителя/-льки бачити в належно дібраних текстах можливості для розвитку читацької компетентності, а це означає здатність добирати до текстів ефективні завдання

Інформація про новину
 • Переглядів: 7
 • Дата: 19-11-2021, 18:07
19-11-2021, 18:07

4.5. Розвиток критичного мислення та емоційного інтелекту в роботі з інформаційними текстами

Категорія: Методичні матеріали

Нестримний інформаційний потік у наш час потребує від людини вміння ефективно й критично оперувати з інформацією, відокремлюючи в ній зерна від полови, відрізняючи ту, яка є достовірною, потрібного чи цікавою, від тієї, що лише створює інформаційний шум і на яку не варто витрачати час та емоції. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 9
 • Дата: 19-11-2021, 18:06
19-11-2021, 18:06

4.4. Сприйняття, аналіз, інтерпретація й оцінювання прочитаного

Категорія: Методичні матеріали

Вище наголошувалося, що робота із читання інформаційних текстів в умовах інтегрованого навчання розгортається як на уроках з мовно-літературного курсу «Українська мова», так і на уроках міжгалузевого курсу «Я досліджую світ». 

Інформація про новину
 • Переглядів: 6
 • Дата: 19-11-2021, 18:06
19-11-2021, 18:06

4.3. Читання для загального, вибіркового та повного розуміння

Категорія: Методичні матеріали

Розуміння учнями та ученицями прочитаного — загальне, вибіркове, повне — передбачає уявний діалог з автором. Водночас не менш важливим для розуміння прочитаного є реальний діалог дітей з кимось із дорослих (наприклад, учите лем/-лькою) або з однокласниками та однокласницями безпосередньо під час читання або після нього.

Інформація про новину
 • Переглядів: 7
 • Дата: 19-11-2021, 18:05
19-11-2021, 18:05

4.2. Мотивація до читання інформаційних текстів через актуалізацію досвіду учнів

Категорія: Методичні матеріали

Розглянемо на прикладі кейсу «Шрифт» для 3-го класу, як можна мотивувати учнів до роботи з інформаційними текстами. Перше, що варто враховувати, це те, що будь-який інформаційний текст має за змістом бути пов’язаний із попереднім дитячим досвідом.

^