Інформація про новину
 • Переглядів: 9
 • Дата: 19-11-2021, 17:53
19-11-2021, 17:53

4.1. Мета читання інформаційних текстів

Категорія: Методичні матеріали

Інформаційні тексти — це тексти, що супроводжують людину в її житті постійно, адже спектр жанрів таких текстів надзвичайно широкий: це газети й журнали, це рекламні буклети чи інформаційні брошури, це прейскуранти, меню в закладах харчування та різноманітні оголошення, а ще це офіційно-ділові документи, навчальні та енциклопедичні видання тощо.

Інформація про новину
 • Переглядів: 7
 • Дата: 19-11-2021, 17:53
19-11-2021, 17:53

3.2. Добір тексту / текстів із «потенціалом» як передумова успішності навчання читання

Категорія: Методичні матеріали

Задля того, щоб як означені вище стратегії, техніки, прийоми, так і будь-які інші методи роботи з текстовим матеріалом були ефективними, тобто безпосередньо сприяли формуванню читацької компетентності молодших школярів, необхідною передумовою є добір якісних, із багатим як змістовим, так і формальним потенціалом текстів. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 10
 • Дата: 19-11-2021, 17:52
19-11-2021, 17:52

3.1. Дієві практики з навчання критичного читання

Категорія: Методичні матеріали

Американська педагогиня Деббі Міллер, розмірковуючи про навчання читання учнів початкової школи, пише ось що.

Інформація про новину
 • Переглядів: 12
 • Дата: 19-11-2021, 17:51
19-11-2021, 17:51

2.5. Принцип доповнювальності в інтегрованому навчанні як умова розвитку компетентного читача

Категорія: Методичні матеріали

Для забезпечення формування в молодших школярів читацької компетентності, зокрема наскрізного вміння «читання з розумінням», учитель має добре усвідомлювати, незалежно від того, що пропонують автори того чи іншого інтегрованого курсу, які ресурси наявні саме в інтегрованому підході до навчання.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 9
 • Дата: 19-11-2021, 17:50
19-11-2021, 17:50

2.4. Типові освітні програми як дороговказ для формування читацької компетентності

Категорія: Методичні матеріали

Державний стандарт початкової освіти визначає обов’язкові результати навчання на кожний із циклів початкової школи, передбачаючи навчальний поступ учня. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 12
 • Дата: 19-11-2021, 17:50
19-11-2021, 17:50

2.3. Модель компетентного читача в Державному стандарті початкової освіти

Категорія: Методичні матеріали

Державний стандарт початкової освіти в мовно-літературній галузі одну з груп загальних умінь, які опановуватимуть учні в межах ключової компетентності «володіння державною мовою», визначає як «сприйняття, аналіз, інтерпретація, критичне оцінювання інформації в текстах різних видів, медіатекстах та використання її для збагачення свого досвіду».

Інформація про новину
 • Переглядів: 9
 • Дата: 19-11-2021, 17:49
19-11-2021, 17:49

2.2. Інтегроване навчання як одна з можливостей формування вправного читача в Новій українській школі

Категорія: Методичні матеріали

Як свідчить досвід пілотування Державного стандарту початкової освіти (2018-2020 рр.), інтеграція в Новій українській школі може виявлятися на різних рівнях

Інформація про новину
 • Переглядів: 16
 • Дата: 19-11-2021, 17:49
19-11-2021, 17:49

2.1. Нова українська школа: від знаннєвої парадигми до компетентнісної

Категорія: Методичні матеріали

Одна із суттєвих змін в освіті, яка стосується Нової української школи, — це зміна підходів до навчання та змісту освіти. Усі дискусії, які точаться навколо ролі знань у сучасному навчанні, часто залишають поза обговоренням те, що саме знання в поєднанні з уміннями та ставленнями і становлять компетентність. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 10
 • Дата: 19-11-2021, 10:15
19-11-2021, 10:15

1.3. Різноманіття типів текстів для читання в початковій школі

Категорія: Методичні матеріали

На сьогодні в науковій і методичній літературі немає уніфікованої типології текстів (у широкому розумінні цього поняття). Це твердження справедливе й у стосунку до текстів кола дитячого читання.

Інформація про новину
 • Переглядів: 20
 • Дата: 19-11-2021, 10:08
19-11-2021, 10:08

1.2. Читацька компетентність, читацька грамотність, читання з розумінням

Категорія: Методичні матеріали

У науковій і методичній літературі, присвяченій феномену читання, навчання читання та оцінюванню результатів цього навчання, зокрема й на рівні початкової освіти, на сьогодні використовується цілий спектр формулювань для означення якості особи, яка здатна доцільно, ефективно працювати з текстом у паперовій (а останнім часом і в електронній) формі.

^