Інформація про новину
 • Переглядів: 8
 • Дата: 21-10-2021, 11:05
21-10-2021, 11:05

2.3. Художньо-педагогічна драматургія інтегрованих уроків мистецтва в 3-4 класах

Категорія: Методичні матеріали

Зазвичай маленькі діти, які прийшли до школи, захоплюються різними видами мистецтва: полюбляють співати, малювати, брати участь в інсценізаціях і руханках, емоційно реагують на вистави лялькового театру чи мультфільми.

Інформація про новину
 • Переглядів: 7
 • Дата: 21-10-2021, 11:04
21-10-2021, 11:04

2.2. Аксіологічний і культурологічний виміри мистецької освіти

Категорія: Методичні матеріали

Відомо, що дисципліни, завдяки яким світ пізнається через логічні судження, аксіоми, схеми й моделі («що доведено, то і є»), спрямовані на пізнання точних істин, сприяють розвитку раціонально-логічного (дискурсивного) мислення. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 7
 • Дата: 21-10-2021, 10:26
21-10-2021, 10:26

2.1. Пріорітети модернізації загальної мистецької освіти

Категорія: Методичні матеріали

В умовах кардинальних економічних, ідеологічних і соціокультур-них перетворень в Україні та з урахуванням світових гуманістичних ідей (Ш. Амонашвілі, А. Маслоу, К. Роджерс, В. Сухомлинський, В. Франкл, Е. Фромм) докорінних змін зазнає національна система освіти, відбувається її модернізація на засадах гуманізації. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 6
 • Дата: 21-10-2021, 10:19
21-10-2021, 10:19

1.4. Інтеграція в мистецтві та освіті Новітнього часу

Категорія: Методичні матеріали

XX століття - час небачених контрастів: з одного боку, прорив у космос, розщеплення атома й здобуття нової енергії, відкриття і поширення високих технологій та глобальних комунікацій, а з іншого - світові війни, національні та релігійні конфлікти, небачені екологічні катастрофи.

Інформація про новину
 • Переглядів: 6
 • Дата: 21-10-2021, 10:02
21-10-2021, 10:02

1.3. Ідеї розвитку особистості в культурі Нового часу

Категорія: Методичні матеріали

У Новий час (з початку XVI ст.) на теренах Європи почали нарощуватися темпи розвитку науки й техніки, збільшуючи інтелектуальний потенціал європейських надай.

Інформація про новину
 • Переглядів: 8
 • Дата: 21-10-2021, 08:16
21-10-2021, 08:16

1.2. Орієнтири мистецької освіти та виховання епохи Середньовіччя

Категорія: Методичні матеріали

На зміну антропоцентризму античності й культу чуттєвості в Європу прийшло християнство з новими світоглядними ідеалами, художньо-творчим та освітньо-виховним потенціалами.

Інформація про новину
 • Переглядів: 7
 • Дата: 21-10-2021, 08:08
21-10-2021, 08:08

1.1. Освітньо-виховний потенціал мистецтва первісного суспільства та стародавніх цивілізацій

Категорія: Методичні матеріали

Естетичні потреби людини починають розвиватися водночас із виникненням первісного суспільства. Цікавою щодо цього є гіпотеза французького філософа Моріса Мерло-Понті, який уважав, що поле мистецьких значень було відкрито тоді, коли людина прийшла у світ.

Інформація про новину
 • Переглядів: 5
 • Дата: 21-10-2021, 07:57
21-10-2021, 07:57

Загальна мистецька освіта та поліхудожнє виховання особистості в історичній ретроспективі

Категорія: Методичні матеріали

У попередньому посібнику з методики навчання курсу «Мистецтво» в 1-2 класах висвітлено концептуальні й організаційно-методичні засади інтеграції, її філософські, мистецько-культурологічні, психологічні й дидактичні основи.

Інформація про новину
 • Переглядів: 12
 • Дата: 19-10-2021, 19:58
19-10-2021, 19:58

Cловник термінів з інформатики за 8 клас

Категорія: Інформатика

А

Алфавіт мови програмування -

множина символів, з яких можна утворювати слова і речення цієї мови, с. 149.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 8
 • Дата: 19-10-2021, 19:57
19-10-2021, 19:57

6.11. Цикл з передумовою в Lazarus

Категорія: Інформатика

Цикл з передумовою

Ви вже знаєте, якщо перед виконанням циклу невідомо, скільки разів мають виконатися команди тіла циклу, то використовувати команду циклу з лічильником не можна.

^