Інформація про новину
 • Переглядів: 3946
 • Дата: 22-02-2019, 19:58
22-02-2019, 19:58

Імпульс. Закон збереження імпульсу

Категорія: Фізика

Імпульс тіла та імпульс сили. Пригадаємо, що нам відомо про імпульс

з курсу 9 класу.

Інформація про новину
 • Переглядів: 3170
 • Дата: 22-02-2019, 19:57
22-02-2019, 19:57

Обертальний рух твердого тіла навколо нерухомої осі

Категорія: Фізика

Обертальний рух твердого тіла. Досліджуючи обертальний рух твердого тіла, ми зупинимось на випадку, коли тіло обертається навколо нерухомої осі. Під час такого руху всі точки тіла описують концентричні кола, центри яких лежать на осі обертання.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 2393
 • Дата: 22-02-2019, 19:56
22-02-2019, 19:56

Момент сили. Рівновага тіла

Категорія: Фізика

Абсолютно тверде тіло. Точка прикладання сили. Ми детально розглянули закони кінематики та динаміки поступального руху матеріальної точки. Але знання законів поступального руху однієї матеріальної точки буває недостатнім для опису руху всього тіла. У складніших випадках дослідження законів руху здійснюється за допомогою моделі — абсолютно твердого тіла.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1483
 • Дата: 22-02-2019, 19:56
22-02-2019, 19:56

Дія законів Ньютона в неінерціальннх системах відліку

Категорія: Фізика

Опис руху в неінерціальних системах відліку. Закони Ньютона в тому вигляді, як ми їх вивчили, виконуються лише в інерціальних системах відліку. На практиці часто доводиться розв’язувати задачі, у яких необхідно вміти описати рух із погляду спостерігача, що перебуває в неінер-ціальній системі відліку, особливо в тих випадках, коли відносно цієї системи відліку тіло перебуває у стані спокою. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 10658
 • Дата: 22-02-2019, 19:55
22-02-2019, 19:55

Рух під дією кількох сил

Категорія: Фізика

Сили пружності й тертя. Рухів, які відбуваються під дією лише однієї сили, у земних умовах практично немає. У розглянутих перед цим випадках руху тіл під дією земного тяжіння ми нехтували опором повітря. Результуючий характер руху тіла залежить від усіх прикладених до нього сил, у тому числі й тих, що перешкоджають руху (сили опору середовища, реакції опори, тертя).

Інформація про новину
 • Переглядів: 3907
 • Дата: 22-02-2019, 19:55
22-02-2019, 19:55

Рух у полі земного тяжіння

Категорія: Фізика

Рух тіла у вертикальному напрямку. Рухи, що відбуваються поблизу поверхні Землі під дією сили тяжіння, поділяються на вільне падіння, рух тіла, кинутого вертикально вгору/вниз або під кутом до горизонту та горизонтально з певної висоти.

Інформація про новину
 • Переглядів: 3118
 • Дата: 22-02-2019, 19:54
22-02-2019, 19:54

Закон всесвітнього тяжіння

Категорія: Фізика

Закон всесвітнього тяжіння. Аналізуючи закони Кеплера (закони руху планет, див. § 44) і закони вільного падіння тіл на Землі, Ісаак Ньютон дійшов висновку, що сили притягання мають існувати не лише на Землі, а й у космосі, що притягання тіл є властивістю матерії.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 2124
 • Дата: 22-02-2019, 19:54
22-02-2019, 19:54

Закони Ньютона

Категорія: Фізика

Закони Ньютона — фундаментальні закони класичної механіки. Закони Ньютона утворюють єдину систему, що пояснює закономірності механічного руху. Перший закон описує стан тіла, коли на нього не діють інші тіла або дія інших тіл скомпенсована. Другий закон Ньютона пояснює, що відбудеться з тілом у результаті взаємодії з іншими тілами. Третій — про те, що відбувається з другим взаємодіючим тілом. Усі закони виконуються в інерціальних системах відліку.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 5035
 • Дата: 22-02-2019, 19:53
22-02-2019, 19:53

Рівномірний і нерівномірний обертальні рухи

Категорія: Фізика

Характеристики нерівномірного обертального руху. Рух по колу (обертальний рух) може бути як рівномірним, так і нерівномірним. У рівномірному русі по колу лінійна швидкість змінюється тільки за напрямком. У нерівномірному — і за напрямком, і за числовим значенням.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 7707
 • Дата: 22-02-2019, 19:53
22-02-2019, 19:53

Криволінійний рух. Рівномірний рух по колу

Категорія: Фізика

Переміщення і швидкість у криволінійному русі. У рівномірному прямолінійному русі вектор швидкості не змінюється ні за модулем, ні за напрямком V = const. У рівноприскореному прямолінійному русі вектор швидкості зберігає напрямок, але змінюється за модулем. Вектори швидкості V і переміщення s під час прямолінійного руху напрямлені в один бік.

 

^