Інформація про новину
 • Переглядів: 4128
 • Дата: 22-02-2019, 19:52
22-02-2019, 19:52

Прямолінійний рівноприскорений рух

Категорія: Фізика

Прискорення. У нерівномірному русі швидкість (пам’ятайте, що ми маємо на увазі миттєву швидкість, але слово «миттєва» для спрощення не вживатимемо) у різних точках траєкторії і в різні моменти часу — різна. Тобто швидкість постійно змінюється від точки до точки, від одного моменту часу до наступного.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 2088
 • Дата: 22-02-2019, 19:51
22-02-2019, 19:51

Відносність механічного руху

Категорія: Фізика

Закони додавання переміщень і швидкостей. Для розв’язування задач кінематики систему відліку вибирають так, щоб рух відносно цієї системи описувався найпростішими виразами. Оскільки тіло відліку можна вибирати довільно і таких тіл може бути безліч, то й рух тіла можна одночасно розглядати в кількох системах відліку.

Інформація про новину
 • Переглядів: 4583
 • Дата: 22-02-2019, 19:51
22-02-2019, 19:51

Прямолінійний рівномірний і нерівномірний рух

Категорія: Фізика

Рівняння рівномірного прямолінійного руху. Пригадаймо означення прямолінійного рівномірного руху, що відоме вам з 9 класу.

Прямолінійний рівномірний рух — це рух, під час якого тіло (матеріальна точка) за будь-які рівні інтервали часу здійснює однакові переміщення.

Траєкторія такого руху — пряма лінія.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2750
 • Дата: 22-02-2019, 19:49
22-02-2019, 19:49

Кінематичний опис механічного руху матеріальної точки

Категорія: Фізика

Ми у цьому розділі розглянемо теоретичні й прикладні результати пояснення механічних процесів у природі й техніці. Для пояснення багатьох явищ потрібно буде проявити математичну компетентність — застосувати знання з алгебри й геометрії для пояснення фізичних процесів!

Види механічного руху.

Інформація про новину
 • Переглядів: 806
 • Дата: 22-02-2019, 19:48
22-02-2019, 19:48

Вступ до підручника Фізика і астрономія 10 клас Засєкіна

Категорія: Фізика

Фізика й астрономія — найдавніші науки про природу. Пам’ятки людської культури, знайдені в різних куточках земної кулі, є свідченнями давнього інтересу людини до природних явищ. Спостерігати за природними явищами змушували людину життєві потреби, а також відома кожному з нас допитливість. Особливо людей притягало зоряне небо, яке й до сьогодні залишається таємничим.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1341
 • Дата: 22-02-2019, 19:45
22-02-2019, 19:45

Форзац підручника Фізика і астрономія 10 клас Засєкіна

Категорія: Фізика

Інформація про новину
 • Переглядів: 869
 • Дата: 4-02-2019, 09:07
4-02-2019, 09:07

Підручник Зарубіжна Література 10 клас Волощук читати онлайн

Категорія: Зарубіжна література, Підручники

 Рік видання: 2018

 Видавництво: "Генеза"

 Автори: Євгенія Волощук, Володимир Звиняцьковський, Оксана Філенко

Інформація про новину
 • Переглядів: 786
 • Дата: 4-02-2019, 08:48
4-02-2019, 08:48

Словник літературознавчих термінів

Категорія: Зарубіжна література

Алюзія - стилістична фігура, що містить указівку, аналогію чи натяк на певний історичний, міфологічний, літературний, політичний або ж побутовий факт, закріплений у текстовій культурі чи в розмовному мовленні.

Верлібр - неримований нерівнонаголошений віршорядок (і вірш як жанр), що має версифікаційні джерела у фольклорі (замовляння та інші форми неримованої чи спорадично римованої народної поезії).

Інформація про новину
 • Переглядів: 1137
 • Дата: 4-02-2019, 08:47
4-02-2019, 08:47

Повторення і узагальнення вивченого з курсу "Зарубіжна література 10 клас Волощук"

Категорія: Зарубіжна література

Теоретична розминка

1. Розкажіть про те, що і як відроджувала література за доби Відродження.

2. Дайте визначення трагедії. Яку трагедію ви прочитали цього навчального року? Чим вона вам запам’яталася?

3. Які особливості роману як жанру поставили його в центр читацької уваги другої половини ХІХ ст.? Чи зберіг роман свою центральну роль у літературі до сьогодні? Відповідь обґрунтуйте.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1021
 • Дата: 4-02-2019, 08:46
4-02-2019, 08:46

Бібліотеки - це свобода

Категорія: Зарубіжна література

Ви це знаєте

1. Що таке модернізм?

2. Назвіть головні ознаки мистецтва модернізму.

3. Пригадайте, що таке масова і класична література.

^