Інформація про новину
 • Переглядів: 3491
 • Дата: 19-01-2019, 03:21
19-01-2019, 03:21

Бензен — найпростіший ароматичний вуглеводень

Категорія: Хімія

Поняття про ароматичні вуглеводні. Формула бензену

Особливе місце серед органічних сполук посідають ароматичні сполуки, зокрема ароматичні вуглеводні. Ароматичними є сполуки, молекули яких містять бензе-нове ядро — цикл із шести атомів Карбону з особливим типом зв’язку між ними (ароматичним зв’язком).

Інформація про новину
 • Переглядів: 13955
 • Дата: 19-01-2019, 03:21
19-01-2019, 03:21

Етен та етин: хімічні властивості

Категорія: Хімія

Пригадайте:

• фізичні властивості етену та етину;

• реакції гідрування та галогенування етену й етину (за § 1);

• знебарвлення бромної води (розчину брому у воді) є якісною реакцією на ненасичені сполуки.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 13285
 • Дата: 19-01-2019, 03:20
19-01-2019, 03:20

Алкени й алкіни: гомологічні ряди, ізомерія, номенклатура

Категорія: Хімія

Пригадайте:

• особливості будови молекул етену й етину;

• які вуглеводні називають ненасиченими;

• які речовини називають гомологами;

• загальні формули алкенів і алкінів;

Інформація про новину
 • Переглядів: 7434
 • Дата: 19-01-2019, 03:20
19-01-2019, 03:20

Виведення молекулярної формули речовини за масою, об'ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції

Категорія: Хімія

Пригадайте: формули для обчислення кількості речовини, використовуючи дані про масу або об'єм речовин.

Виведення молекулярної формули за даними про продукти згоряння речовин

Виведення молекулярної формули органічної сполуки — це один з перших етапів у дослідженні їх хімічної будови. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 13307
 • Дата: 18-01-2019, 13:08
18-01-2019, 13:08

Виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною

Категорія: Хімія

Пригадайте:

• формули для обчислення відносної густини газів, густини речовини та одиниці вимірювання цих величин;

• алгоритми розв'язування задач (за § 4).

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 3824
 • Дата: 18-01-2019, 13:07
18-01-2019, 13:07

Алкани: фізичні й хімічні властивості

Категорія: Хімія

Пригадайте:

• на розчинність у воді впливає полярність речовин; вода — полярний розчинник, тому розчиняє переважно полярні речовини;

• хімічні властивості метану (за § 1).

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 10749
 • Дата: 18-01-2019, 13:07
18-01-2019, 13:07

Алкани: ізомерія та номенклатура

Категорія: Хімія

 

Пригадайте:

• формули та назви перших десяти членів гомологічного ряду алканів;

• як складають структурні формули (за § 1);

• які речовини називають ізомерами та які існують різновиди ізомерії (за § 2).

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 19719
 • Дата: 18-01-2019, 13:06
18-01-2019, 13:06

Виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів

Категорія: Хімія

Пригадайте:

• відносна молекулярна та молярна маси чисельно дорівнюють одна одній, але відносна молекулярна маса є безрозмірною величиною, а молярну масу вимірюють у г/моль;

• для обчислення кількості речовини необхідно масу речовини розділити на її молярну масу.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 3715
 • Дата: 18-01-2019, 13:05
18-01-2019, 13:05

Класифікація органічних сполук

Категорія: Хімія

Пригадайте:

• які існують ознаки класифікації неорганічних та органічних сполук;

• ковалентний зв'язок реалізується за рахунок притягання атомів до спільної електронної пари;

• кратністю ковалентного зв'язку називають число спільних електронних пар між атомами; за кратністю виділяють одинарний, подвійний та потрійний зв'язки.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 4467
 • Дата: 18-01-2019, 13:04
18-01-2019, 13:04

Теорія будови органічних сполук

Категорія: Хімія

Пригадайте:

• як складають структурні формули сполук та властивості етанової кислоти (за § 1);

• молекули — найдрібніші частинки речовини, що здатні існувати самостійно і є «носіями» хімічних властивостей речовин.

Становлення теорії будови органічних сполук

^