Інформація про новину
 • Переглядів: 1225
 • Дата: 17-09-2018, 17:23
17-09-2018, 17:23

Транспорт речовин у плазмі крові

Категорія: Біологія

Транспортна функція крові

Кров транспортує поживні речовини — білки, жири, вуглеводи, вітаміни, а також йони мікро- і макроелементів від травної системи до всіх клітин тіла.

З транспортом пов’язана екскреторна функція крові — виділення з організму кінцевих продуктів обміну речовин (сечовини, сечової кислоти тощо) або надлишкових речовин (солей, води).

Інформація про новину
 • Переглядів: 1886
 • Дата: 17-09-2018, 17:22
17-09-2018, 17:22

Транспорт речовин у тварин. Кровоносна система

Категорія: Біологія

Транспортні системи тварин

Метаболічні процеси, що перебігають у клітинах тіла тварин, вимагають безперервного припливу поживних речовин і кисню, а також видалення продуктів обміну. Всі організми тим чи іншим шляхом здійснюють перенесення речовин з однієї частини тіла в іншу.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2716
 • Дата: 17-09-2018, 17:08
17-09-2018, 17:08

Транспортна система рослин: провідні тканини

Категорія: Біологія

Провідні тканини рослин

Транспортування речовин у вертикальному напрямку у вищих рослин здійснюють провідні тканини — ксилема (деревина) і флоема (луб). По ксилемі проходить висхідний (від кореня до пагонів) рух води з розчиненими в ній мінеральними солями. Речовини, що утворюються в результаті фотосинтезу, переміщуються по флоемі від листків до інших частин рослини (стебла, кореня, квітки).

Інформація про новину
 • Переглядів: 2704
 • Дата: 17-09-2018, 17:06
17-09-2018, 17:06

Транспортна система рослин: симпласт і апопласт

Категорія: Біологія

Рух речовин у вищих рослин

Як вам відомо, рослини поглинають із навколишнього середовища воду й розчинені в ній неорганічні (мінеральні) речовини.

Поглинання вищими рослинами мінералів з ґрунту здійснюється особливою зоною кореня — зоною всмоктування, де покривні клітини мають вирости — кореневі волоски. Крізь мембрани кореневих волосків проникає вода і розчинені в ній солі.

Інформація про новину
 • Переглядів: 4088
 • Дата: 17-09-2018, 17:05
17-09-2018, 17:05

Клітинний транспорт речовин

Категорія: Біологія

Активний і пасивний транспорт речовин

Клітина постійно розщеплює і синтезує безліч хімічних речовин. Одні речовини переміщуються в клітині між органелами, інші виводяться крізь мембрану назовні, тоді як деякі проникають усередину.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1414
 • Дата: 17-09-2018, 17:01
17-09-2018, 17:01

Метаболізм

Категорія: Біологія

Етапи метаболізму на прикладі тварин

Метаболізм, або обмін речовин — це сукупність хімічних реакцій в організмі, які забезпечують його речовинами та енергією, необхідними для життєдіяльності.

Матеріалом для обмінних процесів є субстрати метаболізму — сполуки, що надходять з їжею. Серед них виділяють основні харчові речовини (білки, вуглеводи, ліпіди) і мінорні харчові речовини — ті, що надходять у малих кількостях (вітаміни, мінеральні речовини).

Інформація про новину
 • Переглядів: 1074
 • Дата: 17-09-2018, 17:00
17-09-2018, 17:00

Потреба людини в речовинах і хімічних елементах

Категорія: Біологія

Здорове харчування

Речовини та енергію ми отримуємо з їжі. Для нашої життєдіяльності нам необхідні білки, вуглеводи, ліпіди, а також вода, невеликі кількості мікроелементів і вітамінів.

Збалансоване харчування — це харчування, за якого в організм з харчовими продуктами надходять усі поживні речовини в кількості, необхідній для нормальної життєдіяльності.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1036
 • Дата: 17-09-2018, 17:00
17-09-2018, 17:00

Органічні та неорганічні сполуки, необхідні для організмів

Категорія: Біологія

Поміркуйте

Нестача елементів в організмі рослин, яких міститься зазвичай відносно багато (C, O, H, N), погано позначається на їхньому стані. Чи позначиться на їхньому стані нестача тих елементів, яких в організмі рослини набагато менше, наприклад S або K?

Інформація про новину
 • Переглядів: 2617
 • Дата: 17-09-2018, 16:59
17-09-2018, 16:59

Зміни біорізноманіття

Категорія: Біологія

Інтродукції та їхні причини й наслідки

Інтродукція — це цілеспрямоване переселення людиною одного з видів живих організмів за межі його ареалу в нові умови існування. Вид, який потрапив в екосистему шляхом інтродукції, називають інтродукова-ним, або чужорідним видом. Процес адаптації інтродукованого виду до нових умов існування називають акліматизацією.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2190
 • Дата: 17-09-2018, 16:58
17-09-2018, 16:58

Екосистемне біорізноманіття

Категорія: Біологія

Різноманіття екосистем

Біорізноманіття притаманне всім рівням організації живого. Крім видового різноманіття, дуже важливим є екосистемне різноманіття. Формування цього різноманіття є складним процесом. На нього, крім кліматичних і геологічних факторів, суттєво впливає історія розвитку флори й фауни. Найвищим рангом екосистемного біорізноманіття є флористичні та фауністичні царства.

^