Інформація про новину
 • Переглядів: 5441
 • Дата: 19-01-2019, 03:29
19-01-2019, 03:29

Вуглеводи: поняття, класифікація та поширеність у природі

Категорія: Хімія

Поняття про вуглеводи та їх класифікація

Термін «вуглеводи» походить від слів «гідрат вуглецю». Його запропонував 1844 року хімік К. Г. Шмідт, ґрунтуючись на даних про елементний склад перших відомих представників цього класу сполук. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 3317
 • Дата: 19-01-2019, 03:29
19-01-2019, 03:29

Жири як клас хімічних сполук

Категорія: Хімія

Пригадайте: з курсу біології роль жирів та ліпідів у живих організмах, зокрема в організмі людини.

Жири як естери

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 3735
 • Дата: 19-01-2019, 03:28
19-01-2019, 03:28

Естери

Категорія: Хімія

Пригадайте:

• вплив водневого зв'язку на фізичні властивості спиртів, альдегідів та кислот (за § 14, 19, 21);

• назви карбонових кислот та їхніх залишків і ізомерію функціональної групи карбонових кислот (за § 20);

• оборотними реакціями називають реакції, які за одних і тих самих умов відбуваються як у прямому, так і у зворотному напрямках.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 2348
 • Дата: 19-01-2019, 03:28
19-01-2019, 03:28

Насичені одноосновні карбонові кислоти: хімічні властивості та методи одержання

Категорія: Хімія

Пригадайте:

• під час дисоціації кислот у розчині обов'язково з'являються йони Гідрогену;

• хімічні властивості спиртів та альдегідів (за § 14 та 19).

Хімічні властивості карбонових кислот

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 3781
 • Дата: 19-01-2019, 03:27
19-01-2019, 03:27

Карбонові кислоти. Ізомерія та номенклатура. Фізичні властивості

Категорія: Хімія

Пригадайте: неорганічні кислоти класифікують: за числом атомів Гідрогену (одно- та багатоосновні), за здатністю до дисоціації (сильні та слабкі).

Поняття про карбонові кислоти, класифікація

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 6084
 • Дата: 19-01-2019, 03:26
19-01-2019, 03:26

Етаналь: хімічні властивості та методи добування

Категорія: Хімія

Пригадайте: хімічні властивості спиртів (за § 14).

Хімічні властивості етаналю

Ю. Лібіх одним із перших почав досліджувати альдегіди й першим синтезував етаналь. Він вважав альдегіди проміжним продуктом процесу окиснення етанолу до етанової кислоти. І його точка зору не позбавлена сенсу. Наведена схема ілюструє проміжне положення альдегідів

Інформація про новину
 • Переглядів: 2314
 • Дата: 19-01-2019, 03:26
19-01-2019, 03:26

Альдегіди

Категорія: Хімія

Пригадайте:

• загальну формулу одноатомних насичених спиртів;

• алгоритм складання назв алканів (за § 4);

• вплив водневого зв'язку на фізичні властивості спиртів.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 2813
 • Дата: 19-01-2019, 03:25
19-01-2019, 03:25

Фенол

Категорія: Хімія

Пригадайте:

• теорію будови органічних сполук (за § 2);

• хімічні властивості бензену (за § 11) та спиртів (за § 14);

• що таке поліфункціональні сполуки (за § 3).

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 4345
 • Дата: 19-01-2019, 03:25
19-01-2019, 03:25

Багатоатомні спирти. Гліцерол

Категорія: Хімія

Пригадайте:

• застосування гліцеролу (за § 1);

• вплив водневого зв'язку на фізичні властивості спиртів (за § 14).

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 5418
 • Дата: 19-01-2019, 03:24
19-01-2019, 03:24

Обчислення за хімічними рівняннями, якщо реагент містить домішки

Категорія: Хімія

Пригадайте: формули для обчислення масової частки розчиненої речовини та формули для обчислення кількості речовини.

Обчислення даних про продукт реакції, якщо реагент містить домішки

 

^