Інформація про новину
 • Переглядів: 6766
 • Дата: 19-01-2019, 03:24
19-01-2019, 03:24

Насичені одноатомні спирти: фізичні та хімічні властивості, методи добування

Категорія: Хімія

Пригадайте: водневий зв'язок — це особлива міжмолекулярна взаємодія, що реалізується за рахунок притягання атомів Гідрогену однієї молекули води до атома Оксигену іншої.

Фізичні властивості спиртів

Інформація про новину
 • Переглядів: 3512
 • Дата: 19-01-2019, 03:23
19-01-2019, 03:23

Спирти: класифікація, ізомерія та номенклатура

Категорія: Хімія

Пригадайте:

• склад молекул і характерні ознаки метанолу, етанолу та гліцеролу (за § 1);

• алгоритм складання назв алканів (за § 5).

Інформація про новину
 • Переглядів: 4944
 • Дата: 19-01-2019, 03:22
19-01-2019, 03:22

Методи одержання вуглеводнів. Взаємозв'язок між вуглеводнями

Категорія: Хімія

Одержання алканів

Алкани є досить поширеними в природі сполуками. З алканів переважно складаються природний газ та нафта, тому алкани зазвичай виділяють з відповідних природних копалин.

Інформація про новину
 • Переглядів: 3558
 • Дата: 19-01-2019, 03:21
19-01-2019, 03:21

Бензен — найпростіший ароматичний вуглеводень

Категорія: Хімія

Поняття про ароматичні вуглеводні. Формула бензену

Особливе місце серед органічних сполук посідають ароматичні сполуки, зокрема ароматичні вуглеводні. Ароматичними є сполуки, молекули яких містять бензе-нове ядро — цикл із шести атомів Карбону з особливим типом зв’язку між ними (ароматичним зв’язком).

Інформація про новину
 • Переглядів: 14120
 • Дата: 19-01-2019, 03:21
19-01-2019, 03:21

Етен та етин: хімічні властивості

Категорія: Хімія

Пригадайте:

• фізичні властивості етену та етину;

• реакції гідрування та галогенування етену й етину (за § 1);

• знебарвлення бромної води (розчину брому у воді) є якісною реакцією на ненасичені сполуки.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 13615
 • Дата: 19-01-2019, 03:20
19-01-2019, 03:20

Алкени й алкіни: гомологічні ряди, ізомерія, номенклатура

Категорія: Хімія

Пригадайте:

• особливості будови молекул етену й етину;

• які вуглеводні називають ненасиченими;

• які речовини називають гомологами;

• загальні формули алкенів і алкінів;

Інформація про новину
 • Переглядів: 7654
 • Дата: 19-01-2019, 03:20
19-01-2019, 03:20

Виведення молекулярної формули речовини за масою, об'ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції

Категорія: Хімія

Пригадайте: формули для обчислення кількості речовини, використовуючи дані про масу або об'єм речовин.

Виведення молекулярної формули за даними про продукти згоряння речовин

Виведення молекулярної формули органічної сполуки — це один з перших етапів у дослідженні їх хімічної будови. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 13543
 • Дата: 18-01-2019, 13:08
18-01-2019, 13:08

Виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною

Категорія: Хімія

Пригадайте:

• формули для обчислення відносної густини газів, густини речовини та одиниці вимірювання цих величин;

• алгоритми розв'язування задач (за § 4).

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 3897
 • Дата: 18-01-2019, 13:07
18-01-2019, 13:07

Алкани: фізичні й хімічні властивості

Категорія: Хімія

Пригадайте:

• на розчинність у воді впливає полярність речовин; вода — полярний розчинник, тому розчиняє переважно полярні речовини;

• хімічні властивості метану (за § 1).

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 10902
 • Дата: 18-01-2019, 13:07
18-01-2019, 13:07

Алкани: ізомерія та номенклатура

Категорія: Хімія

 

Пригадайте:

• формули та назви перших десяти членів гомологічного ряду алканів;

• як складають структурні формули (за § 1);

• які речовини називають ізомерами та які існують різновиди ізомерії (за § 2).

 

^