Інформація про новину
 • Переглядів: 918
 • Дата: 6-10-2018, 02:59
6-10-2018, 02:59

Особливості економіки країн Європи. Прояви глобалізації в регіоні

Категорія: Географія

Європа є світовим лідером за середніми показниками ВВП на одну особу. За сумарним ВВП вона перевищує США або Китай. Регіон має високі показники врожайності сільськогосподарських культур та продуктивності тварин, зовнішньої торгівлі та іноземних інвестицій. У той самий час останніми роками темпи зростання економіки в Європі є нижчими, ніж в Азії.

Інформація про новину
 • Переглядів: 643
 • Дата: 6-10-2018, 02:58
6-10-2018, 02:58

Українська діаспора в країнах Європи

Категорія: Географія

Діаспора — це частина народу, що живе поза країною свого історичного походження. Кількість української діаспори оцінюється різними дослідниками від 10 до 20 млн осіб. Розрізняють східну та західну діаспору. Східну діаспору становлять українці, що живуть на території держав, які в минулому були республіками Радянського Союзу.

Інформація про новину
 • Переглядів: 987
 • Дата: 6-10-2018, 02:57
6-10-2018, 02:57

Структура населення. Урбанізація

Категорія: Географія

У всіх країнах Європи (крім Ісландії) кількість жінок більша, ніж чоловіків. Так, у Великій Британії на 100 жінок припадає 99 чоловіків, в Іспанії та Албанії — 98, Німеччині та Чехії — 97, Франції — 96, Португалії, Сербії, Боснії і Герцеговині — 95, Білорусі — 87, Латвії і Литві — 85 (світовий максимум).

Інформація про новину
 • Переглядів: 1865
 • Дата: 6-10-2018, 02:53
6-10-2018, 02:53

Демографічні процеси та механічний рух населення Європи. Працересурсний потенціал

Категорія: Географія

Населення Європи становить понад 750 млн жителів (у тому числі населення європейської частини Росії). Середня густота населення висока — 75 осіб/км2. Відмінності в людності, насамперед між окремими країнами Північної Європи, Росією та рештою Європи, є істотними. Найбільш густо заселені Західна й Південна Європа, а також окремі країни Північної Європи, де є країни з густотою 300 осіб/км2 і більше. Дещо нижчі показники у Східній Європі.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2325
 • Дата: 6-10-2018, 02:52
6-10-2018, 02:52

Природні ресурси регіону

Категорія: Географія

Мінеральні ресурси Європи досить різноманітні, але значною мірою виснажені, особливо в західній частині (мал. 1). До того ж, щоб забезпечити потужну економіку регіону, власних запасів недостатньо. Із паливних корисних копалин у Європі найбільш значні запаси вугілля. Примітно, що основна частина басейнів має вугілля приблизно одного — палеозойського віку й утворює своєрідний «вугільний пояс».

Інформація про новину
 • Переглядів: 668
 • Дата: 6-10-2018, 02:51
6-10-2018, 02:51

Природні умови Європи

Категорія: Географія

У рельєфі Європи переважають горбисті й хвилясті рівнини. Більше половини поверхні регіону має абсолютну висоту менше 200 м. Узбережжя Каспійського моря й деякі прибережні райони Північного й Балтійського морів частково розташовані нижче рівня моря. Середня абсолютна висота — близько 300 м, що відповідає височині (це в 3 рази нижче Азії). Серед інших регіонів нижче Європи розташована тільки Австралія.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1367
 • Дата: 6-10-2018, 02:50
6-10-2018, 02:50

Міжнародні організації

Категорія: Географія

Які типи міжнародних організацій ви знаєте?

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ. Європейський Союз пройшов досить тривалий шлях розвитку. Стратегія поглиблення й розширення європейської інтеграції знайшла відображення в Договорі про Європейський Союз (Маастрихт, 1992 р.), який визначив його подальше розширення. У документі були зафіксовані цілі, які поставили перед собою країни-учасниці інтеграційного об’єднання

Інформація про новину
 • Переглядів: 4321
 • Дата: 6-10-2018, 02:49
6-10-2018, 02:49

Типи країн Європи за рівнем економічного розвитку. Інтеграційні процеси

Категорія: Географія

ООН виділяє три основні типи країн: високорозвинені; країни з перехідною економікою; країни, що розвиваються. Більшість із них вступили в постіндустріаль-ну стадію розвитку.

Серед високорозвинених країн у Європі виділяють кілька підтипів

Інформація про новину
 • Переглядів: 1310
 • Дата: 6-10-2018, 02:49
6-10-2018, 02:49

Загальний огляд Європи

Категорія: Географія

Європа розташована на заході Євразії й займає приблизно п’яту її частину. Площа Європи — близько 10 млн км2, із трьох боків її омивають Атлантичний і Північний Льодовитий океани та їхні моря. Найближчий материк — Африка. У районі Гібралтарської протоки відстань до неї — 14—44 км. Разом із Дарданеллами Босфор є найважливішим вузлом військово-транспортного контролю в цьому регіоні. З Азією Європа утворює єдиний материк.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1005
 • Дата: 6-10-2018, 02:48
6-10-2018, 02:48

Множина структур світового господарства й господарства окремих країн. Секторальна модель економіки

Категорія: Географія

Світове господарство має територіальну й секторальну структуру. Як і все в цьому світі, воно складається з менших структурних підрозділів. Ми можемо розглядати господарство кожної країни або регіону світу як єдину систему, а можемо виділяти окремі компоненти як у ньому, так і у світовій економіці загалом.

^