Інформація про новину
 • Переглядів: 1098
 • Дата: 17-09-2018, 19:02
17-09-2018, 19:02

Катаболізм жирних кислот, амінокислот і нітрогеновмісних основ

Категорія: Біологія

Поміркуйте

Якщо розглянути дві насичені жирні кислоти приблизно однакової довжини, одна з яких має парну, а друга — непарну кількість атомів С, то яку з них клітині легше піддати в-окисненню?

Інформація про новину
 • Переглядів: 1086
 • Дата: 17-09-2018, 19:01
17-09-2018, 19:01

Аеробне дихання

Категорія: Біологія

 

Як ви пам’ятаєте, за безкисневим етапом катаболізму йде кисневий етап, або аеробне дихання. Аеробне дихання характерне для більшості організмів і відбувається в міто-хондріях клітини. Під час цього процесу органічні речовини, утворені у ході гліколізу, окиснюються киснем до H2O і CO2. Значна частина енергії, яка при цьому виділяється, запасається клітинами у вигляді молекул АТФ.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2352
 • Дата: 17-09-2018, 19:01
17-09-2018, 19:01

Анаеробні процеси енергетичного обміну

Категорія: Біологія

До процесів катаболізму належить клітинне, або тканинне, дихання — сукупність реакцій біологічного окиснення органічних речовин, у яких організми отримують енергію, необхідну для життєдіяльності. Ця енергія запасається в хімічних зв’язках макроергіч-них сполук (АТФ та ін.), які є універсальним джерелом енергії для біохімічних процесів.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1872
 • Дата: 17-09-2018, 19:00
17-09-2018, 19:00

Ферменти. Регуляція метаболічних шляхів

Категорія: Біологія

У клітинах постійно відбувається безліч біохімічних реакцій, що забезпечують обмін речовин. Ці реакції утворюють певні послідовності, в яких продукти одних реакцій стають субстратами для наступних. Сукупність послідовних біохімічних реакцій, завдяки яким відбувається синтез складних сполук з простіших або розпад сполук до кінцевих продуктів, називається метаболічним шляхом. Метаболічні шляхи всіх речовин пов’язані між собою, утворюючи єдину мережу біохімічних реакцій в організмі.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2133
 • Дата: 17-09-2018, 19:00
17-09-2018, 19:00

Травлення в товстому кишечнику

Категорія: Біологія

У товстому кишечнику завершуються процеси травлення під дією підшлункового, кишкового соків, відбувається часткове розщеплення харчових волокон ферментами кишкових мікроорганізмів. Залози слизової оболонки товстої кишки виділяють небагато травного соку, який містить слиз і невелику кількість ферментів.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1702
 • Дата: 17-09-2018, 18:59
17-09-2018, 18:59

Порожнинне та пристінкове травлення

Категорія: Біологія

Порожнинне травлення

Порожнинне травлення — тип позаклітинного травлення, за якого поживні речовини розщеплюються ферментами в порожнинах травного тракту. Порожнинне травлення забезпечує гідроліз великих харчових молекул до оліго- та мономерів. Такий тип травлення характерний для багатоклітинних організмів — круглих і кільчастих червів, молюсків, членистоногих і хордових.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1891
 • Дата: 17-09-2018, 18:59
17-09-2018, 18:59

Позаклітинне і зовнішнє травлення

Категорія: Біологія

Позаклітинне травлення

Позаклітинне травлення характеризується тим, що травні ферменти секретуються у зовнішнє середовище, перетравлення їжі відбувається поза клітиною, утворені речовини потім усмоктуються в клітину.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2930
 • Дата: 17-09-2018, 18:58
17-09-2018, 18:58

Внутрішньоклітинне травлення

Категорія: Біологія

Способи травлення

Травлення — процес, за якого відбувається перетравлювання їжі та її засвоєння клітинами. У результаті харчові продукти перетворюються на компоненти, позбавлені видової специфічності й придатні до засвоєння.

Існують різні способи травлення:

Інформація про новину
 • Переглядів: 6673
 • Дата: 17-09-2018, 17:27
17-09-2018, 17:27

Типи гетеротрофного живлення

Категорія: Біологія

Основні способи гетеротрофного живлення

Як ви вже знаєте, гетеротрофні організми не здатні синтезувати органічні речовини з неорганічних шляхом фото- або хемосинтезу. Їм необхідні готові органічні речовини, вироблені іншими організмами; вони отримують їх з їжею.

Інформація про новину
 • Переглядів: 4535
 • Дата: 17-09-2018, 17:26
17-09-2018, 17:26

Надходження газів та поживних речовин до організмів рослин і грибів

Категорія: Біологія

Рослини й гриби мають спільні риси: вони ведуть нерухомий спосіб життя і прикріплені до субстрату, з якого й поглинають поживні речовини.

Але ці групи організмів відрізняються одна від одної за дуже важливою ознакою: рослини є автотрофами, тоді як гриби належать до гетеротрофів. Отже, рослини поглинають з навколишнього середовища мінеральні речовини, тому що органічні вони синтезують самі. На відміну від рослин, гриби поглинають із середовища і мінеральні, й органічні сполуки.

^