Інформація про новину
 • Переглядів: 3
 • Дата: 30-09-2022, 18:05
30-09-2022, 18:05

17. Зображення в текстових документах, їх форматування

Категорія: Інформатика

«Що це за книжка без картинок?», — запитала Аліса, головна героїня казки «Аліса в Країні Див» Льюїса Керрола. І мала рацію, адже перше знайомство дитини з книжкою відбувається саме через ілюстрації. Вони підсилюють емоційне сприйняття літературного твору.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 5
 • Дата: 30-09-2022, 18:04
30-09-2022, 18:04

16. Введення, редагування та форматування символів і абзаців. Робота з текстовими фрагментами документів. Однорівневі списки

Категорія: Інформатика

Робота з текстовими документами є невід'ємною частиною життя людей, діяльності будь-якої організації. Розроблені спеціальні положення щодо оформлення ділових документів. Існують вимоги й до оформлення учнівських робіт, наприклад рефератів, доповідей, проєктів.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 3
 • Дата: 30-09-2022, 18:02
30-09-2022, 18:02

15. Текстовий документ, його об'єкти та їх властивості

Категорія: Інформатика

Будь-яке пізнання починається з вивчення окремих предметів, явищ, процесів та встановлення зв'язків між ними. Протягом усієї історії свого розвитку людина вивчала та накопичувала знання про об'єкти навколишнього світу.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 4
 • Дата: 30-09-2022, 18:01
30-09-2022, 18:01

14. Електронний документообіг. Програмне забезпечення для опрацювання текстів

Категорія: Інформатика

Сучасний світ неможливо уявити без документів. У них фіксуються відомості, події та явища навколишнього світу. У всіх вас є свідоцтво про народження — ваш перший офіційний документ. Табель успішності, щоденник, учнівський квиток — це також знайомі вам документи.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 4
 • Дата: 30-09-2022, 18:00
30-09-2022, 18:00

13. Використання мережі Інтернет для навчання

Категорія: Інформатика

Світ невпинно змінюється, і наші знання про нього щоразу потребують доповнення й переосмислення. У народі кажуть: вік живи — вік учись. Поглибити знання з різних шкільних предметів, дізнатися про події сучасності, зазирнути в майбутнє допоможуть вам інформаційні ресурси інтернету.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 3
 • Дата: 30-09-2022, 17:59
30-09-2022, 17:59

12. Безпечне користування Інтернетом. Авторське право

Категорія: Інформатика

Інтернет — це зручне джерело інформації. Щодня користувачі Google вводять приблизно 5,5 мільярда запитів для пошуку інформації, зокрема завантаження фільмів, музики тощо.

Інформація про новину
 • Переглядів: 7
 • Дата: 30-09-2022, 17:58
30-09-2022, 17:58

11. Критичне оцінювання інформації

Категорія: Інформатика

До інформації, яку ви отримали з інтернету, варто ставитися критично. Невміння визначати, якій інформації можна довіряти, а якій — ні, може вплинути на правильність прийнятих рішень або дій.

Інформація про новину
 • Переглядів: 5
 • Дата: 30-09-2022, 17:57
30-09-2022, 17:57

10. Глобальна мережа Інтернет. Способи пошуку інформації в Інтернеті

Категорія: Інформатика

Інтернет — величезне сховище різноманітної інформації. Тож уміння знайти й оцінити знайдену інформацію стає невід'ємною складовою інформаційної культури сучасної людини.

Інформація про новину
 • Переглядів: 3
 • Дата: 30-09-2022, 17:56
30-09-2022, 17:56

9. Поняття комп'ютерної мережі. Локальна мережа, використання мережевих ресурсів

Категорія: Інформатика

Наша епоха — інформаційна. Сьогодні особлива роль належить інформації та знанням щодо роботи з нею. Наприклад, сучасні інформаційні технології, зокрема комп'ютерні мережі, дозволяють швидко обмінюватися інформацією, а це своєю чергою впливає на розвиток науки, культури, суспільства.

Інформація про новину
 • Переглядів: 4
 • Дата: 30-09-2022, 17:54
30-09-2022, 17:54

7-8. Загальне поняття про програмне забезпечення. Операційна система та її інтерфейс

Категорія: Інформатика

Сьогодні ви:

дізнаєтеся, без яких програм не може працювати комп'ютер, що

таке операційна система та її інтерфейс;

^