Інформація про новину
 • Переглядів: 139
 • Дата: 29-04-2023, 00:36
29-04-2023, 00:36

Охорона природи ті невиснажливе природокористування.

Категорія: Географія

Які зусилля робить людство, щоб зберегти природу; що таке екологічний слід та сталий розвиток, цілі сталого розвитку людства.

Інформація про новину
 • Переглядів: 131
 • Дата: 29-04-2023, 00:35
29-04-2023, 00:35

Господарська діяльність людини в антросфері та її взаємозв’язки з іншими оболонками Землі.

Категорія: Географія

Світове господарство та види господарської діяльності людини: взаємозв’язки антропосфери з іншими оболонками Землі.

Інформація про новину
 • Переглядів: 115
 • Дата: 29-04-2023, 00:34
29-04-2023, 00:34

Антропосфера - географічний та соціальний простір життя і дільності людини.

Категорія: Географія

Що таке сфера земного простору, в якій живе людство; скільки людей проживає та як вони розселені на планеті; які раси та народи населяють Землю; яка різниця між країною і державою.

Інформація про новину
 • Переглядів: 111
 • Дата: 29-04-2023, 00:32
29-04-2023, 00:32

Характеристика зональних екосистем.

Категорія: Географія

Алгоритм характеристики зональних екосистем; особливості кожної зональної екосистеми суходолу.

Інформація про новину
 • Переглядів: 118
 • Дата: 29-04-2023, 00:31
29-04-2023, 00:31

Екосистеми як наслідок взаємозв’язків між компонентами природи. Їх види.

Категорія: Географія

Як взаємоєзв’язки між компонентами природи творять різні екосистеми; як проявляються взнемоезв’язки між компонентами природи в гірських місцевостях; як учені називають невеликі екосистеми.

Інформація про новину
 • Переглядів: 108
 • Дата: 29-04-2023, 00:29
29-04-2023, 00:29

Географічна оболонка - найбільша екосистема Землі.

Категорія: Географія

Найбільший природний комплекс або екосистему Землі: межі, склад географічної оболонки та її особливості.

Інформація про новину
 • Переглядів: 82
 • Дата: 29-04-2023, 00:29
29-04-2023, 00:29

Земельні ресурси. Людина і біосфера.

Категорія: Географія

Чому земельні ресурси і ґрунти — не одне і те ж; вплив діяльності людини на біосферу; особливу роль людини в біосфері.

Інформація про новину
 • Переглядів: 74
 • Дата: 29-04-2023, 00:28
29-04-2023, 00:28

Ґрунти.

Категорія: Географія

Властивості грунтів та їх типи; закономірності поширення ґрунтів на Землі.

Інформація про новину
 • Переглядів: 96
 • Дата: 29-04-2023, 00:26
29-04-2023, 00:26

Біологічні ресурси та закономірності їх поширення.

Категорія: Географія

Людину як особливу ланку ланцюгів живлення; закони природи, які впливають на поширення біоресурсів; поширення біологічних ресурсів Світового океану та суходолу.

Інформація про новину
 • Переглядів: 97
 • Дата: 29-04-2023, 00:25
29-04-2023, 00:25

Біосфера та ґрунти. Природні комплекси. Взаємозв’язки оболонками Землі

Категорія: Географія

Послідовність утворення біосфери та її будову; чому і як біосфера взаємозв’язана з іншими оболонками планети; ланцюги живлення в біосфері як приклад взаємозв’язків у природі.

^