Інформація про новину
 • Переглядів: 8
 • Дата: 28-09-2022, 19:17
28-09-2022, 19:17

29. Алгоритми і програми з розгалуженнями. умовний оператор IF ... ELSE

Категорія: Інформатика

Ви вже знаєте, що у випадках, коли нам потрібно, щоб наша програма виконувала одні дії, якщо деяка умова істинна, та інші дії, якщо ця умова хибна, використовується алгоритмічна конструкція повне розгалуження. Цій конструкції відповідає умовний оператор if ... else (рис. 29.1).

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 6
 • Дата: 28-09-2022, 19:16
28-09-2022, 19:16

28. Алгоритми і програми з розгалуженнями. Оператор IF

Категорія: Інформатика

Програма має вміти вибирати різні дії в залежності від уведених даних. Ви ознайомились із алгоритмічною структурою Розгалуження і розглянули приклади алгоритмів з розгалуженнями. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 4
 • Дата: 28-09-2022, 19:16
28-09-2022, 19:16

27. Логічні вирази

Категорія: Інформатика

Окрім уже відомих нам числового та рядкового типів даних, у мові Python є логічний тип bool. Змінна типу bool може набувати одного з двох значень — True (Істина) або False (Хибність).

Інформація про новину
 • Переглядів: 4
 • Дата: 28-09-2022, 19:10
28-09-2022, 19:10

26. Алгоритми створення зображень

Категорія: Інформатика

У попередньому параграфі ви ознайомились із системою команд Черепашки та навчилися визначати її координати у графічному вікні, створювати малюнки пером чорного кольору. Модуль turtle надає можливості створення яскравих різнокольорових зображень, ми також можемо змінювати форму, розмір та колір самої Черепашки.

Інформація про новину
 • Переглядів: 6
 • Дата: 28-09-2022, 19:10
28-09-2022, 19:10

25. «Черепашача» графіка

Категорія: Інформатика

У середовищі Python Черепашкою зветься уявний робот — пристрій, який переміщується по екрану й повертається в заданих напрямках, водночас залишаючи (або, за вибором, не залишаючи) за собою намальований слід заданого кольору й ширини.

Інформація про новину
 • Переглядів: 3
 • Дата: 28-09-2022, 19:09
28-09-2022, 19:09

24. Математичні оператори мови Python

Категорія: Інформатика

Майже в усіх програмах вам доведеться використовувати математичні операції, наприклад для підрахунку балів в ігровій програмі, розв’язування рівнянь, руху об’єктів у вікні програми.

Інформація про новину
 • Переглядів: 4
 • Дата: 28-09-2022, 19:08
28-09-2022, 19:08

23. Лінійні алгоритми та програми

Категорія: Інформатика

Будь-яка програма має прийняти вхідні дані (введення), опрацювати їх і повернути результат (виведення). У програмах, що реалізують лінійні алгоритми, використовуються команди введення даних, присвоювання та виведення.

Інформація про новину
 • Переглядів: 6
 • Дата: 28-09-2022, 16:33
28-09-2022, 16:33

22. Основні поняття мови програмування Python

Категорія: Інформатика

Для написання програми певною мовою програмування необхідно знати алфавіт мови, правила запису команд та правила їх використання в програмі.

Алфавіт мови Python

Як і будь-яка мова, Python має алфавіт, синтаксис, семантику.

Інформація про новину
 • Переглядів: 5
 • Дата: 28-09-2022, 16:32
28-09-2022, 16:32

21. Середовище опису та виконання алгоритмів

Категорія: Інформатика

Починаємо знайомство з популярною сучасною мовою програмування Python, яка застосовується для розв’язування різних задач: написання прикладних програм, створення ігор, розробки вебсайтів.

Інформація про новину
 • Переглядів: 7
 • Дата: 28-09-2022, 16:31
28-09-2022, 16:31

20. Способи опису алгоритму. Алгоритмічні структури

Категорія: Інформатика

Існують різні форми подання алгоритмів — словесна, словесно-формульна, графічна, у вигляді програмного коду та інші — залежно від того, на якого виконавця орієнтований алгоритм.

^