Інформація про новину
 • Переглядів: 6
 • Дата: 24-10-2021, 10:14
24-10-2021, 10:14

2.3. Методика створення навчальних презентацій

Категорія: Методичні матеріали

Сучасні школярі молодшого шкільного віку - це діти, які не уявляють сучасний світ без інформаційних технологій. З раннього дитинства вони живуть в оточенні комп’ютерів, мобільних телефонів, планшетів, цифрового телебачення тощо.

Інформація про новину
 • Переглядів: 5
 • Дата: 24-10-2021, 10:13
24-10-2021, 10:13

2.2. Методичні рекомендації щодо роботи зі SMART Table в початковій школі

Категорія: Методичні матеріали

На особливу увагу заслуговують столи SMART Table, які є найліпшим інструментом ІКТ у початковій школі.

Інформація про новину
 • Переглядів: 3
 • Дата: 24-10-2021, 10:13
24-10-2021, 10:13

2.1. Методичні рекомендації щодо роботи з інтерактивними дошками в початковій школі

Категорія: Методичні матеріали

Призначення розділу - надати практичні поради вчителям початкової школи щодо використання цифрових пристроїв і програмного забезпечення для підготовки і проведення уроків, опрацювання інформації різних типів, оформлення документації засобами ІКТ, створення навчальних презентацій тощо.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 5
 • Дата: 24-10-2021, 10:12
24-10-2021, 10:12

1.5. Особливості застосування ІКТ у діяльності вчителя початкової школи

Категорія: Методичні матеріали

Застосування ІКТ змінює весь процес навчання. Це стимулює вчителя до самоосвіти, а учня до оволодіння та активного засвоєння нових знань. Учитель мотивує, допомагає, підтримує та керує процесом навчання.

Інформація про новину
 • Переглядів: 11
 • Дата: 24-10-2021, 10:11
24-10-2021, 10:11

1.4. ІКТ у системі навчальних дисциплін початкової школи

Категорія: Методичні матеріали

Інформатизація суспільства пов’язана з народженням нового світу, з новими індивідуальними, соціальними та науковими технологіями, з новими алгоритмами розвитку цивілізації.

Інформація про новину
 • Переглядів: 5
 • Дата: 24-10-2021, 10:09
24-10-2021, 10:09

1.3. Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів через упровадження ІКТ у навчальний процес

Категорія: Методичні матеріали

У час новітніх технологій значно розширився ступінь впливу навколишнього світу на підростаюче покоління. Спілкування наших дітей з однолітками дедалі частіше стає віртуальним: чати, соціальні мережі, форуми, електронна пошта. Інтернет, у свою чергу', є засобом залучення дітей до інформаційної культури.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 2
 • Дата: 24-10-2021, 10:09
24-10-2021, 10:09

1.2 Здоров’язбережувальні технології на уроках з використанням ІКТ у початковій школі

Категорія: Методичні матеріали

Згідно з концепцією НУШ, найціннішим результатом початкової освіти в осо-бистісному вимірі є здорова дитина, мотивована на успішне навчання, тому варто на уроках і в позаурочний час застосовувати здоров’язбережувальні технології.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 2
 • Дата: 24-10-2021, 10:06
24-10-2021, 10:06

1.1. Психолого-педагогічні аспекти використання ІКТ у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти

Категорія: Методичні матеріали

Молодший шкільний вік - один із найважливіших періодів у процесі розвитку особистості. Початок навчання у школі кардинально змінює весь спосіб буття дитини. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 2
 • Дата: 24-10-2021, 10:05
24-10-2021, 10:05

Використання ІКТ в освітньому середовищі нової української школи

Категорія: Методичні матеріали

В умовах інформаційного суспільства1 дитина ще задовго до навчання у школі має справу з комп’ютерними технологіями, які активно входять до її найближчого інтелектуального оточення.

Інформація про новину
 • Переглядів: 6
 • Дата: 22-10-2021, 16:11
22-10-2021, 16:11

Додатки до посібника "Методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 3-4 класах

Категорія: Методичні матеріали

1. Розкрийте процес утворення екологічних понять.

2. У чому полягає сутність розвитку економічних понять?

3. Чому поняття повинні розвиватися?

^