Інформація про новину
 • Переглядів: 15170
 • Дата: 16-02-2018, 19:08
16-02-2018, 19:08

Чисті речовини і суміші

Категорія: Природознавство

Вивчення параграфа допоможе вам:

• розрізняти чисту речовину і суміш, наводити їх приклади;

• пояснювати відмінність чистих речовин від сумішей.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 4700
 • Дата: 16-02-2018, 19:07
16-02-2018, 19:07

Різноманітність речовин

Категорія: Природознавство

Вивчення параграфа допоможе вам:

• зрозуміти причини різноманітності речовин;

• пояснювати відмінності складних речовин від простих;

• наводити приклади неорганічних і органічних речовин.

Інформація про новину
 • Переглядів: 3612
 • Дата: 16-02-2018, 19:07
16-02-2018, 19:07

Атоми й молекули

Категорія: Природознавство

Вивчення параграфа допоможе вам;

• пояснювати, що таке атоми й молекули;

• розрізняти поняття атом і молекула;

Інформація про новину
 • Переглядів: 5444
 • Дата: 16-02-2018, 19:06
16-02-2018, 19:06

Речовини. Фізичні властивості речовин

Категорія: Природознавство

Вивчення параграфа допоможе вам:

• називати фізичні властивості:

• пояснювати відмінності між фізичними властивостямигазів, рідин і твердих тіл;

• порівнювати речовини за їх фізичнимивластивостями.

Інформація про новину
 • Переглядів: 8191
 • Дата: 16-02-2018, 19:06
16-02-2018, 19:06

Характеристики тіла, їх вимірювання

Категорія: Природознавство

Вивчення параграфа допоможе вам:

• характеризувати тіла;

• порівнювати тіла за ознаками;

Інформація про новину
 • Переглядів: 4188
 • Дата: 16-02-2018, 19:05
16-02-2018, 19:05

Внесок видатних учених-натуралістів у вивчення природи

Категорія: Природознавство

Вивчення параграфа допоможе вам:

• називати імена вчених-натуралістів;

• дізнатися про внесок учених-натуралістів у вивченняприроди.

Інформація про новину
 • Переглядів: 6352
 • Дата: 16-02-2018, 19:04
16-02-2018, 19:04

Обладнання для вивчення природи

Категорія: Природознавство

Вивчення параграфа допоможе вам:

• ознайомитися з прикладами лабораторного обладнання, вимірювальних і збільшувальних приладів;

• з’ясувати призначення окремих видів обладнання увивченні природознавства.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 2624
 • Дата: 16-02-2018, 19:04
16-02-2018, 19:04

Методи вивчення природи

Категорія: Природознавство

Вивчення параграфа допоможе вам:

• називати наукові методи вивчення природи і характеризувати їх;

• пригадати одиниці вимірювання довжини, маси,об’єму, часу;

• наводити приклади використання спостереження, вимірювання, експерименту.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 6439
 • Дата: 16-02-2018, 19:03
16-02-2018, 19:03

Джерела знань про природу

Категорія: Природознавство

Вивчення параграфа допоможе вам:

• ознайомитися з різноманітними довідковими виданнями з природничих наук;

• знаходити необхідну інформацію і використовуватиїї для виконання навчальних завдань.

Інформація про новину
 • Переглядів: 12293
 • Дата: 16-02-2018, 19:02
16-02-2018, 19:02

Значення природничо-наукових знань для людини. Науки, що вивчають природу

Категорія: Природознавство

Вивчення параграфа допоможе вам:

• називати природничі науки та їх внесок у вивченняприроди;

• пояснювати значення досягнень природничих наук для людини.

^