Інформація про новину
 • Переглядів: 49466
 • Дата: 16-02-2018, 00:59
16-02-2018, 00:59

Наземно-повітряне середовище та його мешканці

Категорія: Природознавство

Живі організми населяють різні середовища життя: наземно-повітряне, водне, ґрунтове. Найрізноманітнішимза своїми умовами є наземно-повітряне середовище.

Інформація про новину
 • Переглядів: 6714
 • Дата: 16-02-2018, 00:55
16-02-2018, 00:55

Вода і тепло в житті організмів. Періодичні зміни умов середовища

Категорія: Природознавство

Рослини, тварини, гриби, різноманітні мікроорганізми не можуть існувати без води. Проте в різних куточкахнашої планети кількість життєво необхідної води неоднакова.

Інформація про новину
 • Переглядів: 10136
 • Дата: 16-02-2018, 00:54
16-02-2018, 00:54

Середовище життя. Чинники неживої природи: світло, повітря

Категорія: Природознавство

• Які умови забезпечують існування життя на Землі

Серед планет Сонячної системи тільки Земля населена організмами. Чому це можливо? Тому що на нашій планеті сформувалися всі умови, необхідні для існування життя. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 2517
 • Дата: 16-02-2018, 00:54
16-02-2018, 00:54

Бактерії

Категорія: Природознавство

Крім рослин, тварин і грибів існує ще одна група організмів - бактерії. Усі її представники мають надзвичайно малі розміри, тож побачити їх можна лише в мікроскоп. Тому їх ще називають мікроскопічними організмами.Бактерії - найдавніші організми на Землі.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 4436
 • Дата: 16-02-2018, 00:53
16-02-2018, 00:53

Гриби

Категорія: Природознавство

Зазвичай, коли ми чуємо слово «гриб», то уявляємо звичні для нас гриби, які ми збираємо в лісі чи на луці,як-от: маслюки, печериці чи опеньки. Вони мають шапинку і ніжку: саме їх ми зрізаємо й кладемо до свого кошика. Проте шапинка і ніжка - це лише невелика частинагриба, яку називають плодовим тілом. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 2623
 • Дата: 16-02-2018, 00:52
16-02-2018, 00:52

Тварини. Різноманітність тварин

Категорія: Природознавство

Тварини дихають, живляться, розмножуються, рухаються, ростуть. Їхнє тіло складається з однієї чи багатьох клітин. Проте всі тварини мають спільні ознаки, за якими їх об’єднали в одну групу.

Інформація про новину
 • Переглядів: 4134
 • Дата: 16-02-2018, 00:51
16-02-2018, 00:51

Різноманітність організмів. Рослини

Категорія: Природознавство

Окрім поділу організмів на одноклітинні й багатоклітинні, учені виокремлюють й інші групи тіл живої природи. Найпоширенішим є поділ організмів на рослини, тварини, гриби, бактерії.

Інформація про новину
 • Переглядів: 3669
 • Дата: 16-02-2018, 00:50
16-02-2018, 00:50

Організм і його властивості. Клітинна будова організмів

Категорія: Природознавство

Ти вже знаєш, наскільки різноманітні тіла живої природи - організми. Вони мають різні розміри, будову, забарвлення, спосіб живлення, середовище життя.Водночас організмам притаманні спільні властивості, щовідрізняють їх від тіл неживої природи (мал. 114).

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 14264
 • Дата: 16-02-2018, 00:48
16-02-2018, 00:48

Розчини в природі. Значення води в природі. Використання води людиною

Категорія: Природознавство

Вода так міцно увійшла в наш побут, що ми й не уявляємо свого існування без неї. Цю речовину справедливо називають колискою життя. Адже перші живі істоти, що з’явилися на нашій планеті мільйони років тому, мешкали у воді. Найбільш чистою природною водою є водаайсбергів, хоча і в ній міститься чимало домішок.

Інформація про новину
 • Переглядів: 19184
 • Дата: 16-02-2018, 00:47
16-02-2018, 00:47

Вода - розчинник. Розчинні й нерозчинні речовини

Категорія: Природознавство

• Вода — розчинник

Продовжимо ознайомлення з водою і зупинимося на її властивості розчиняти в собі інші речовини. Для цьогопроведемо такі досліди.

 

^