Інформація про новину
 • Переглядів: 105
 • Дата: 28-04-2023, 22:29
28-04-2023, 22:29

Рухи Землі та їх наслідки.

Категорія: Географія

Наша Земля, як і всі інші космічні тіла у Всесвіті, здійснює кілька видів обертіі. З деякими з них ви вже ознайомилися на уроках природознавства. Це добове і річне обертання.

Інформація про новину
 • Переглядів: 106
 • Дата: 28-04-2023, 22:28
28-04-2023, 22:28

Землі на глобусі на карті. Форма і розміри Землі. Навколосвітня подорож Магеллана.

Категорія: Географія

Із давніх-давен людство цікавило запитання: чи насправді Земля куляста? Оскільки перші мандрівники мали обмежені можливості для досліджень, користувалися простими приладами і не мали швидкісного транспорту, то й уявлення про форму нашої планети були дещо обмеженими (мал. 10).

Вперше припустили й навіть обґрунтували форму Землі як кулі давньогрецькі вчені.

Інформація про новину
 • Переглядів: 87
 • Дата: 28-04-2023, 22:26
28-04-2023, 22:26

Особливості організації власних географічних спостережень.

Категорія: Географія

Спостереження за природою Землі — найдавніший спосіб пізнання довкілля. Прадавні дослідники, не лише описували нові території, але й спостерігали за рухом Сонця на небосхилі, за переміщепиям зірок, за змінами погоди. І сьогодні цей спосіб залишається актуальним. Досвід та результати спостережень передаються з покоління в покоління у вигляді народних календарів природи, прислів’їв, пісень та приказок.

Інформація про новину
 • Переглядів: 95
 • Дата: 28-04-2023, 22:24
28-04-2023, 22:24

Методи географічних досліджень. Джерела географічної інформації.

Категорія: Географія

Географія — наука, яка постійно накопичує інформацію. В якому куточку нашої чудової планети людина не була б, вона завжди спостерігає за довкіллям, фіксує зміни в ньому, аналізує, порівнює, прогнозує. Для пізнання світу ми з вами залучаємо різні методи географічних досліджень, які були започатковані ще древніми людьми і розвивалися впродовж століть 

Інформація про новину
 • Переглядів: 87
 • Дата: 28-04-2023, 22:23
28-04-2023, 22:23

Географія древня та сучасна. Наука про Землю.

Категорія: Географія

Появившись на Землі, люди постійно пізнавали природу. Живучи на обмеженому просторі, вони поступово освоювали нові території, знайомилися з іншими племенами. Шукали пояснення, чому настас день і ніч, надає дощ, розливається річка тощо. Отримані знання згодом стали накопичувати, фіксувати свої спостереження, пояснювати причину згаданих явищ та як боротися з небезпеками в природі. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 113
 • Дата: 27-04-2023, 23:36
27-04-2023, 23:36

Основні поняття й терміни до підручника "Географія" 6 клас Галина Довгань

Категорія: Географія

Основні поняття й терміни

Інформація про новину
 • Переглядів: 98
 • Дата: 27-04-2023, 23:34
27-04-2023, 23:34

Що таке антропосфера? Якими видами господарської діяльності займаються люди? Як антропосфера взаємодіє З іншими оболонками Землі?

Категорія: Географія

Ви дізналися, як улаштована наша планета, коли та чому зародилася наука географія, як сучасні вчені розв’язують основні завдання географії. Тепер ви знаєте, що таке земні оболонки та які процеси в них відбуваються. Ви зрозуміли, що географічна оболонка — це не просто природний об’єкт, а й середовище життя людей, без якого вони не можуть існувати.

Інформація про новину
 • Переглядів: 79
 • Дата: 27-04-2023, 23:33
27-04-2023, 23:33

Які природні зони існують на Землі? Чим вони відрізняються? Що спільного та відмінного мають природні зони та висотні пояси?

Категорія: Географія

Розподіл природних зон на Землі відображає одну з головних властивостей географічної оболонки — широтну зональність. Зверніть увагу, як області висотної поясності порушують широтне простягання природних зон.

однорідними ґрунтами, рослинним і тваринним світом. Чергування природних зон ня рівнинах мятерикін у першу чергу пояонюстьея зміною КЛІМАТИЧНИХ умов із географічною широтою. Це прояв такої властивості географічної оболонки, як широтна зональність.

Інформація про новину
 • Переглядів: 85
 • Дата: 27-04-2023, 23:32
27-04-2023, 23:32

Які природні зони існують на Землі? Чим вони відрізняються? Що спільного та відмінного мають природні зони та висотні пояси?

Категорія: Географія

Розподіл природних зон на Землі відображає одну з головних властивостей географічної оболонки — широтну зональність. Зверніть увагу, як області висотної поясності порушують широтне простягання природних зон.

однорідними ґрунтами, рослинним і тваринним світом. Чергування природних зон ня рівнинах мятерикін у першу чергу пояонюстьея зміною КЛІМАТИЧНИХ умов із географічною широтою. Це прояв такої властивості географічної оболонки, як широтна зональність.

Інформація про новину
 • Переглядів: 91
 • Дата: 27-04-2023, 23:30
27-04-2023, 23:30

Чому змінюються природні комплекси? Що таке природне середовище? Як зберегти природне середовище?

Категорія: Географія

Географічну оболонку можна порівняти з великою будівлею, яка складається з "блоків" та "цеглинок" — різних за розміром та умовами утворення природних комплексів. Кожен з них мас своє географічне положення, вирізняється сдністю зв’язків і зовнішнім виглядом. У межах географічної оболонки великими природними комплексами с материки та океани. Прикладами найменших природних комплексів на суходолі є яр, невелике озеро, болото.

^