Інформація про новину
 • Переглядів: 15
 • Дата: 27-04-2023, 23:25
27-04-2023, 23:25

Що таке льодовик? Як і де утворюються льодовики? Чим корисні льодовики? Чи буває підземне зледеніння?

Категорія: Географія

Уявіть, що ви потрапили в льодовиковий період. На Землі досі є такі місця. Понад десяту частину всього суходолу вкрито льодовиками.

Льодовики — це природні скупчення багаторічного льоду па суходолі. Для того щоб утворився льодовик, потрібні низькі температури протягом усього року та опади v вигляді снігу.

Інформація про новину
 • Переглядів: 13
 • Дата: 27-04-2023, 23:24
27-04-2023, 23:24

Чому утворюються болота? Чим важливі болота? Як вижити на болотистій місцевості? Для чого створюють штучні водойми та водотоки?

Категорія: Географія

Болота зазвичай викликають у людей такі асоціації: трясовина, бруд. Майже всі погоджуються, шо це важ-копрохідні місця, куди краще не ходити.

Незважаючи на таку недобру славу, болота е важливою складовою гідросфери та скарбницею цінних ресурсів.

Болота — це ділянки суходолу з надлишковим зволоженням

Інформація про новину
 • Переглядів: 16
 • Дата: 27-04-2023, 23:24
27-04-2023, 23:24

Що таке озеро? Чим озеро відрізняється від річки та моря? Як утворюються озера? Яке значення мають озера?

Категорія: Географія

Озерами називають природні водойми в замкнутих заглибленнях суходолу. Якщо ви були на березі озера, то напевно помітили, що вода в ньому здасться стоячою. Дійсно, на відміну від річки, озеро — це природна водойма сповільненого водообміну.

Озер на суходолі — величезна кількість. Серед них є прісні та солоні, мілкі та глибокі, маленькі та гігантські. Деякі озера навіть називають морями, як наприклад, Каспійське та Мертве море. Однак, на відміну від моря, озера не мають водообміну з океаном.

Інформація про новину
 • Переглядів: 15
 • Дата: 27-04-2023, 23:23
27-04-2023, 23:23

Яку роботу виконують річки? Чим відрізняються рівнинні та гірські річки? Як утворюються пороги та водоспади?

Категорія: Географія

Річки наділені великою силою та енергією. Вони формують рельсф нашої планети в процесі руйнування гірських порід та перенесення їх на великі відстані. Руйнівна робота річок напивається річковою ерозією. У результаті такої діяльності річка розмиває, поглиблює та розширює річкову долину. Частину твердого матеріалу річка несе вниз за течією, а частину відкладає в руслі, формуючи при цьому пляжі.

Інформація про новину
 • Переглядів: 17
 • Дата: 27-04-2023, 23:23
27-04-2023, 23:23

Що таке річка? Із яких частин коня складається? Звідки річки беруть воду? Що таке режим річок?

Категорія: Географія

Води суходолу складають річки, озера, болота, штучні водойми, льодовики, підземні води та багаторічна мерзлота (мал. 1). На них загалом припадає менше 3,5% від загального обсягу вод гідросфери. Серед усіх водних об’єктів найважливіше значення для людей мають річки. Найбільші стародавні цивілізації зародилися в долинах багатоводних річок. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 17
 • Дата: 27-04-2023, 23:22
27-04-2023, 23:22

Хто живе в морях та океанах? Які багатства океану користовує людина? Як урятувати Світовий океан?

Категорія: Географія

Морська вода є середовищем, яке сприяє розвитку життя. Вчені вважають, що життя на нашій планеті почалося саме в океані. Води океанів і морів населені величезною кількістю живих організмів, які характеризуються надзвичайною різноманітністю.

Життя в океані розподілене нерівномірно. У поверхневому шарі, який найкраще прогрівається та освітлюється, зосереджена основна кількість морських рослин.

Інформація про новину
 • Переглядів: 16
 • Дата: 27-04-2023, 23:21
27-04-2023, 23:21

Які сили переміщують води Світового океану? Чим небезпечні цунамі? Чому на Землі бувають припливи та відпливи? Як утворюються течії?

Категорія: Географія

Вода в океані перебуває в постійному русі. Це можуть бути ледь помітні коливання його поверхні або прихований від людських очей рух води в океанічних глибинах. Часто коливальні рухи води супроводжуються утворенням водяного буруна — хвилі

Інформація про новину
 • Переглядів: 15
 • Дата: 27-04-2023, 23:20
27-04-2023, 23:20

Які властивості мають води Світового океану? Від чого залежить солоність вод океану? і Як змінюється температура вод в океанах і морях?

Категорія: Географія

Якщо вам доводилося плавати в морі, ви напевно запам'ятали гірко-солоний присмак морської води. Знаєте, чим це пояснюється? У морській воді розчинені всі відомі на Землі речовини, але переважає кухонна сіль. Саме вона й салі магнію падають морській воді особливий присмак.

У Світовому океані розчинено близько 48000000000000000 (48 квадрильйонів! т солей).

Інформація про новину
 • Переглядів: 19
 • Дата: 27-04-2023, 22:44
27-04-2023, 22:44

Які властивості мають води Світового океану? Від чого залежить солоність вод океану? і Як змінюється температура вод в океанах і морях?

Категорія: Географія

Якщо вам доводилося плавати в морі, ви напевно запам'ятали гірко-солоний присмак морської води. Знаєте, чим це пояснюється? У морській воді розчинені всі відомі на Землі речовини, але переважає кухонна сіль. Саме вона й салі магнію падають морській воді особливий присмак.

У Світовому океані розчинено близько 48000000000000000 (48 квадрильйонів! т солей).

Інформація про новину
 • Переглядів: 22
 • Дата: 27-04-2023, 22:43
27-04-2023, 22:43

Що таке море? затока? протока? Як утворюються острови?

Категорія: Географія

На фізичній карті світу видно, що берегова лінія океанів в одних .місцях порізана слабо, а в інших — океан глибоко вдається в суходіл, утворюючи моря та затоки.

Море — частина океану, відділена від нього суходолом або підвищенням підводного рельєфу. Моря відрізняються властивостями води, рослинністю і тваринним світом, мають менші глибини. 

^