Інформація про новину
 • Переглядів: 14
 • Дата: 22-08-2021, 10:53
22-08-2021, 10:53

48. Розвиток культури у 20-90-х роках XVIII століття

Категорія: Історія України

Орест Субтельний, канадський історик українського походження

XVIII ст. було парадоксальною добою в історії української культури. Воно стало свідком дивовижного розквіту українського мистецтва й літератури, що відобразився у химерному стилі бароко.

Інформація про новину
 • Переглядів: 15
 • Дата: 22-08-2021, 10:52
22-08-2021, 10:52

46-47. Поділи Речі Посполитої. Зміни у становищі Правобережної України та західноукраїнських земель

Категорія: Історія України

В останній третині XVIII ст. внаслідок втручання більш сильних сусідів Річ Посполита зазнала поділів і припинила своє існування. Російська влада довгий час виступала проти поділу та ліквідації Речі Посполитої, яка перебувала під її впливом.

Інформація про новину
 • Переглядів: 11
 • Дата: 22-08-2021, 10:52
22-08-2021, 10:52

45. Правобережна Україна. Землі Західної України у 20-90-х роках XVIII століття

Категорія: Історія України

Наприкінці XVII ст. Річ Посполита повернула собі території Правобережної України. На цих землях польська влада почала відновлювати шляхетське землеволодіння і систему панщини.

Інформація про новину
 • Переглядів: 16
 • Дата: 22-08-2021, 10:51
22-08-2021, 10:51

44. Ліквідація гетьманства і козацького устрою в Україні. Підкорення Кримського ханства Росією

Категорія: Історія України

Після смерті Д. Апостола вибирати гетьмана знову заборонили. І ось у 1750-х роках нова російська імператриця Єлизавета І несподівано вирішила відновити інститут гетьманів з метою стабілізувати ситуацію на півдні.

Інформація про новину
 • Переглядів: 13
 • Дата: 22-08-2021, 10:50
22-08-2021, 10:50

43. Відродження гетьманства. Данило Апостол. Правління гетьманського уряду. Нова Січ

Категорія: Історія України

Політику царизму щодо Гетьманщини багато в чому диктували взаємини Російської імперії з Османською імперією. Протягом XVI - початку XX ст. між двома державами відбулися війни за панування над чорноморським регіоном.

Інформація про новину
 • Переглядів: 11
 • Дата: 22-08-2021, 10:50
22-08-2021, 10:50

42. Імперський наступ на автономію Гетьманщини

Категорія: Історія України

На початку XVIII ст. Московське царство продовжувало міцнішати. Реформи Петра І мали на меті передусім підпорядкувати всі сфери життя держави царській владі й подолати відмінності в устрої Росії і новоприєднаних земель. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 12
 • Дата: 22-08-2021, 10:49
22-08-2021, 10:49

40-41. Практична робота «Руїна — кризове явище в історії України». Узагальнення з розділу 4

Категорія: Історія України

 

1. ІСТОРИЧНІ ПАРИ

1. Упізнайте гетьманів України за їхніми портретами й характеристиками. Установіть між ними відповідність. Розташуйте портрети й характеристики у хронологічній послідовності.

Інформація про новину
 • Переглядів: 14
 • Дата: 22-08-2021, 10:49
22-08-2021, 10:49

39. Церковне життя. Освіта. Наукові знання. Архітектура. Образотворче мистецтво

Категорія: Історія України

 

Для української козацької старшини важливим було підтримувати високий статус православної церкви. Водночас складним було становище Київської митрополії. На перемовинах із Річчю Посполитою і Московським царством неодноразово висловлювалися пропозиції і вимоги щодо її автокефалії.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 10
 • Дата: 22-08-2021, 10:48
22-08-2021, 10:48

38. Пилип Орлик і його Конституція. Ліквідація козацтва на Правобережній Україні

Категорія: Історія України

Пилип Орлик походив із чеської шляхетської родини. Здобув добру освіту, навчаючись у Віленському єзуїтському колегіумі, а потім у Києво-Моги-лянській академії. Знав близько десяти іноземних мов. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 10
 • Дата: 22-08-2021, 10:48
22-08-2021, 10:48

37. Гетьманщина запасів Івана Мазепи

Категорія: Історія України

Іван Мазепа належав до роду шляхтичів. Його батько брав участь в укладенні Гадяцької угоди. Мати також була непересічною жінкою. Втративши чоловіка, вона опікувалася громадськими і церковними справами, була ігуменею Києво-Печерського Вознесенського монастиря.

^