Інформація про новину
 • Переглядів: 13
 • Дата: 22-10-2021, 15:35
22-10-2021, 15:35

1.3. Формування екологічних понять у молодших школярів у процесі вивчення інтегрованого курсу «Я досліджую світ»

Категорія: Методичні матеріали

Формування у молодшому шкільному віці цілісної картини світу є важливим чинником розвитку екологічної культури особистості дитини. Формування екологічної культури - один з компонентів освіти, який динамічно розвивається і розглядається у світовій практиці як найважливіший захід реалізації концепції сталого розвитку.

Інформація про новину
 • Переглядів: 12
 • Дата: 22-10-2021, 15:34
22-10-2021, 15:34

1.2. Формування цілісної картини світу у молодших школярів на уроках «Я досліджую світ»

Категорія: Методичні матеріали

Швидкі темпи збільшення наукової інформації в наш час зумовили потребу розширення наукової картини світу молодших школярів на основі інтенсифікації освітнього процесу.

Інформація про новину
 • Переглядів: 5
 • Дата: 22-10-2021, 15:32
22-10-2021, 15:32

1.1. Цілісна картина світу молодшого школяра

Категорія: Методичні матеріали

Серед завдань початкової освіти особливе місце посідає забезпечення становлення й розвитку особистості школяра на основі сформованої, цілісної, науково обґрунтованої системи знань про світ, у якому живе дитина. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 8
 • Дата: 21-10-2021, 11:10
21-10-2021, 11:10

4.4. Інтерактивні художньо-педагогічні технології

Категорія: Методичні матеріали

Інтерактивний (від англ. inter - «взаємний», act - «діяти»,) -здатний до взаємодії, співробітництва, діалогу

Інформація про новину
 • Переглядів: 13
 • Дата: 21-10-2021, 11:08
21-10-2021, 11:08

4.3. Проблемно-евристичні художньо-педагогічні технології

Категорія: Методичні матеріали

Згідно з положеннями педагогічної психології діти молодшого шкільного віку схильні до фантазування, у них досить розвинена уява, образно-асоціативне мислення.

Інформація про новину
 • Переглядів: 8
 • Дата: 21-10-2021, 11:07
21-10-2021, 11:07

4.2. Ігрові художньо-педагогічні технології

Категорія: Методичні матеріали

З давніх-давен, починаючи з ритуальних обрядів, людство грається і грає в ігри. Упродовж тисячоліть цивілізаційного розвитку ігри ставали дедалі різноманітнішими й складнішими. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 6
 • Дата: 21-10-2021, 11:07
21-10-2021, 11:07

4.1. Інтегративні технології - фундамент методики викладання мистецтва

Категорія: Методичні матеріали

Технологічні аспекти інтеграції, тобто організаційно-процесуальне забезпечення інтегрованого навчання мистецтва в школі, залежать від типу й художньої складності елементів змісту. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 7
 • Дата: 21-10-2021, 11:06
21-10-2021, 11:06

3.3. Хореографічна грамота

Категорія: Методичні матеріали

У чинних програмах з мистецтва для 2 циклу навчання в початковій школі (за ред. О. Савченко та за ред. Р. Шияна) до вимог для учнів включено уявлення з хореографічного мистецтва.

Інформація про новину
 • Переглядів: 9
 • Дата: 21-10-2021, 11:06
21-10-2021, 11:06

3.2. Образотворча грамота

Категорія: Методичні матеріали

В адаптаційному періоді учні вже ознайомилися з низкою найпростіших понять образотворчої грамоти, пов’язаної насамперед із характеристиками кольорів. Наступний етап навчання має на меті закріпити й розширити набуті знання і вміння.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 5
 • Дата: 21-10-2021, 11:05
21-10-2021, 11:05

3.1. Музична грамота

Категорія: Методичні матеріали

Тривалості нот і пауз продовжуємо вивчати за допомогою гри в Лего. Повторюємо назви нот, їх розташування на нотоносці. До вивченого під час адаптаційного періоду додаються шістнадцяті ноти. Новий матеріал закріплюється у творчих завданнях.

^