Інформація про новину
  • Переглядів: 284
  • Дата: 24-04-2019, 17:35
24-04-2019, 17:35

Права та обов'язки державних службовців

Категорія: Правознавство

Згідно зі статтею 7 Закону, державний службовець має право на:

1) повагу до своєї особистості, честі та гідності, справедливе й шанобливе ставлення з боку керівників, колег та інших осіб;

2) чітке визначення посадових обов’язків;

3) належні для роботи умови служби та їх матеріально-технічне забезпечення;

Інформація про новину
  • Переглядів: 332
  • Дата: 24-04-2019, 17:34
24-04-2019, 17:34

Поняття та види публічної служби. Державна служба

Категорія: Правознавство

Публічна служба — діяльність на державних політичних посадах, у державних колегіальних органах, професійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна (невійськова) служба, інша державна служба, патронатна служба в державних органах, служба в органах влади Автономної республіки крим, органах місцевого самоврядування (пункт 17 частини 1 статті 4 кодексу адміністративного судочинства україни)

 

Інформація про новину
  • Переглядів: 345
  • Дата: 24-04-2019, 17:34
24-04-2019, 17:34

Співвідношення переконання и примусу в адміністративному праві. Заходи адміністративного примусу

Категорія: Правознавство

Переконання — метод державного управління який знаходить свій прояв у впливі на свідомість і поведінку людей шляхом застосування роз’яснювальних та виховних заходів із метою формування у громадян розуміння необхідності виконання приписів нормативних актів.

Інформація про новину
  • Переглядів: 361
  • Дата: 24-04-2019, 17:33
24-04-2019, 17:33

Адміністративнивно-правові відносини. Публічна адміністрація

Категорія: Правознавство

Адміністративно-правові відносини — суспільні відносини, урегульовані нормами адміністративного права, що виникають у процесі державного управління економічною, соціально-культурною та адміністративно-політичною сферами життя, а також під час діяльності державних органів щодо реалізації та захисту прав і свобод фізичних та юридичних осіб. Отже, це відносини що виникають під час здійснення управлінської діяльності держави.

 

Інформація про новину
  • Переглядів: 360
  • Дата: 24-04-2019, 17:33
24-04-2019, 17:33

Поняття адміністративного права. Джерела адміністративного права

Категорія: Правознавство

ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

УКРАЇНИ

РОЗДІЛ І

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

УКРАЇНИ

Тема 1 Загальна характеристика

адміністративного права України

Опанування матеріалу дозволить:

■ називати джерела адміністративного права; суб'єктів адміністративних правовідносин; заходи адміністративного примусу

■ описувати предмет і метод правового регулювання галузі

■ визначати співвідношення переконання й примусу в адміністративному праві

■ оцінювати позитивні можливості адміністративного права в управлінських правовідносинах

основні поняття: адміністративні правовідносини, адміністративне право, публічна адміністрація.

 

Назад Вперед
^