Інформація про новину
 • Переглядів: 576
 • Дата: 4-06-2020, 19:16
4-06-2020, 19:16

27. Az ökológiai tényezők és azok osztályozása

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Emlékezzetek, mi az autökológia, mik a taxisok, a reflexek, a tropizmusok, a nasztiák, a nutációk!?

Az ökológiai tényezők osztályozása. Minden organizmus potenciálisan képes végtelenül elszaporodni és elterjedni. Ugyanakkor, a különböző égövek faji összetétele nem keveredik

Інформація про новину
 • Переглядів: 681
 • Дата: 4-06-2020, 19:16
4-06-2020, 19:16

26. Az ökológiai vizsgálatok főbb módszerei

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Emlékezzetek azokra tudományokra, amelyekkel kapcsolatban van az ökológia! Mi a lényege az ökológiai vizsgálatok szisztematikus megközelítésének? Milyen vizsgálati módszereket alkalmaznak a biológiában?

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 911
 • Дата: 4-06-2020, 19:06
4-06-2020, 19:06

25. Ökológia: kutatásának tárgya, feladata és módszerei. Az ökológiai és más tudományok kapcsolatai

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Emlékezzetek az élő anyag szerveződési szintjeire! Mi a populáció, a faj, az ökoszisztéma? Milyen főbb tételei vannak a természet és a társadalom fönntartható fejlődési koncepciójának?

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 713
 • Дата: 4-06-2020, 19:05
4-06-2020, 19:05

24. Az ember nem fertőző, fertőző, invazív megbetegedései

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Emlékezzetek, mi az oka az invazív, a fertőző és a nem fertőző megbetegedéseknek!? Milyen úton terjednek a fertőző betegségek? Milyen betegségek tartoznak a transmisszí-vekhez? Milyen transzmisszív betegségeknek vannak természetes terjesztő vektorai? Mi a karantén, és miért alkalmazzák? Mi az immunitás? Milyen típusait ismeritek? Milyen betegségeket nevezünk invazívnak?

Інформація про новину
 • Переглядів: 437
 • Дата: 4-06-2020, 19:04
4-06-2020, 19:04

23. A külső környezet és a stressz-tényezők hatása az ember egészségére

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Emlékezzetek, mely betegségeket nevezzük fertőzőnek és invazívnak!? Mi a tolerancia? Milyen tényezők biztosítják a különböző organizmus-csoportok evolúcióját? Mivel jel-lemezhetőek az asszimilációs és disszimilációs folyamatok? Mi a stressz és a hipotalamusz-hipofizeális rendszer, a funkcionális rendszerek? Mi az adaptív potenciál és az adaptív norma? Mi az autonóm idegrendszer? Mi a funkciója?

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 495
 • Дата: 4-06-2020, 19:03
4-06-2020, 19:03

22. Az immunkorrekció és az immunterápia

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Emlékezzetek mi az immunitás, milyen típusai és mechanizmusai vannak!? Mit tanulmányoz az immunológia? Mi az immunhiány? Mik azok a vektorok a génsebészetben? Mik azok a plazmidok?

Az immunkorrekció - az immunológia részterülete, amely az immunrendszeri betegségek megelőzésének és gyógyításának módjait és módszereit vizsgálja. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 727
 • Дата: 4-06-2020, 19:03
4-06-2020, 19:03

21. Az ember immunrendszere, működésének sajátosságai

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Emlékezzetek az ember immunrendszerének részéire! Az immunitás milyen fajtáit ismeritek? Mi az antigén és mi az antitest? Mi a koevolúció? Milyen típusai vannak a leu-kocitáknak? Mi az allergén? Milyen fehérjéket nevezünk globulárisnak? Mi az apoptózis és a nekrózis? Milyen kötések a diszulfid-hidak?

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 574
 • Дата: 4-06-2020, 19:02
4-06-2020, 19:02

20. §. Az alkohol, a dohányzás és a drogok egészségre gyakorolt negatív hatása

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Emlékezzetek, mely anyagok tartoznak a drogokhoz!? Mik a hormonok, a neurohor-monok, az ingerületátvivő anyagok (neurotranszmitterek)?

A szokások hatása az ember egészségére. Az ember természeténél fogva igyekszik realizálni a fizikai és a szellemi lehetőségeit, ez pedig a mindennapi viselkedésétől és szokásaitól függ.

Інформація про новину
 • Переглядів: 419
 • Дата: 4-06-2020, 19:02
4-06-2020, 19:02

19. A biztonság és a szexuális kultúra. A szexuális úton terjedő betegségek megelőzése

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Emlékezzetek a HIV-fertőzés átadási módjaira!

A biztonság és a szexuális kultúra. Az ember mint szociális lény élete a közvetlen környezetével való kapcsolatrendszerén alapszik (rokonokkal, barátokkal, osztálytársakkal, tanárokkal). 

Інформація про новину
 • Переглядів: 906
 • Дата: 4-06-2020, 19:01
4-06-2020, 19:01

18. Az egészséges életmód alapelvei és komponensei

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Emlékezzetek az emberi szervezettel foglalkozó biológiai tudományokra! Milyen adaptív biológiai ritmusok tartoznak a cirkadián ritmusokhoz? Az ember autonóm idegrendszerének milyen részei és funkciói vannak?

^