Інформація про новину
 • Переглядів: 756
 • Дата: 5-07-2020, 20:43
5-07-2020, 20:43

43. Regenerációs folyamatok az eukarióták csoportjainál

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Hozzatok fel példákat a regenerációra a növényeknél és állatoknál! Mi a homeosztázis?

Regenerációnak (lat. regeneratio újraképződés) - nevezzük azt a folyamatot, amikor a szervezet helyreállítja vagy visszanöveszti elveszített, vagy károsodott részeit 

Інформація про новину
 • Переглядів: 620
 • Дата: 5-07-2020, 20:42
5-07-2020, 20:42

42. A reprodukció mint a fajok folytonos létezését biztosító mechanizmus

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Idézzétek fel! A szervezetekre milyen szaporodási formáit ismeritek? Hogyan megy végbe a malária plazmódium életciklusa?

A szaporodás — minden szervezetre jellemző tulajdonság, melynek célja, hogy létrehozzon egy magához hasonló szervezetet így biztosítva az élet folytonosságát és változatosságát. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 726
 • Дата: 5-07-2020, 20:42
5-07-2020, 20:42

41. Az emberi örökletes betegségek gyógyítása és megelőzése

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Emlékezzetek az emberi örökletes betegségek osztályozására! Mi a mutációs változékonyság, milyen típusai vannak? Milyen mutációkat hívunk spontánnak? Milyen feltételekre van szükség a gének aktivitásának biztosításához? Mi az RNS-interferencia jelensége? Hogyan történik a DNS-molekulák reparációja? Mik a provitaminok?

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 426
 • Дата: 5-07-2020, 20:41
5-07-2020, 20:41

40. Az ember örökletes betegségeinek diagnosztikája. Orvosgenetikai konzultáció

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Emlékezzetek az ember örökletes betegségeinek öröklődésére! Az ember kariotípusá-nak milyen lehetséges sérülései vannak a kromoszómabetegségek esetében? Milyen vizsgálati módszereket alkalmaznak a molekuláris genetikában és a humángenetikában? Mi a bélyeg penetranciája?

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 447
 • Дата: 5-07-2020, 20:41
5-07-2020, 20:41

39. Orvosgenetika. az ember örökletes betegségei

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Emlékezzetek, a mutációk típusaira! Mivel jellemezhető az ember kariotípusa? Mi az aneuploidia és a pilploidia? Az ember milyen monogénes öröklődési típusait ismerjük? Milyen az ember multifaktoriális bélyegeinek öröklődése? Mi az a gének penetranciája és többszörös (pleiotróp) hatása? Mi az albinizmus? Mia rhesus-faktor?

Інформація про новину
 • Переглядів: 614
 • Дата: 5-07-2020, 20:40
5-07-2020, 20:40

38. Az ember populációgenetikája

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Emlékezzetek, mi a populáció, a faj, a faj areája, a genom, a mutáció! Mik azok a mikroszatellit típusú ismétlődések?

A populációgenetika. Az ember az egyik legelterjedtebb és legnépesebb faj a Földön. Elmondhatjuk, hogy a mi fajunk areája a bolygónk majdnem teljes felszíne. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 568
 • Дата: 5-07-2020, 20:40
5-07-2020, 20:40

37. Az ember multifaktoriális bélyegeinek öröklődése

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Emlékezzetek, a nem alléi gének kölcsönhatásaira! Milyen bélyegeket nevezünk minőségieknek és mennyiségieknek? Mik azok a neurotranszmitterek? Mi a funkciójuk?

Інформація про новину
 • Переглядів: 846
 • Дата: 5-07-2020, 20:39
5-07-2020, 20:39

36. Az ember öröklődés típusai

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Emlékezzetek Mendel törvényeire! Mi a homozigóta és heterozigóta, a domináns és a recesszív bélyeg, a kapcsolt öröklődés, nemhez kötött öröklődés, extranukleáris (citoplaz-más) öröklődés? Mi a géntérképezés és a genealógiai módszer? Mi a bélyegek penetranciája és expresszivitása?

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 763
 • Дата: 5-07-2020, 20:39
5-07-2020, 20:39

35. Az emberi genom szerveződése

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Emlékezzetek, mi a genom, az eukarióta genom szerveződésének sajátosságait, a kromoszóma felépítését, a kromoszómák genetikai térképét. Mi az autoszóma és a heterokro-moszóma? Miben rejlik a genom szekvenálásának módszere? Mi a bioinformatika feladata? Milyen géneket nevezünk fehérjéket kódoló géneknek? Mi a lókusz?

Інформація про новину
 • Переглядів: 606
 • Дата: 5-07-2020, 20:35
5-07-2020, 20:35

34. Emberi tulajdonságok, mint a genetikai kutatások tárgya. A humángenetikát vizsgáló kutatási módszerek

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Emlékezzetek, a genetikai kutatások klasszikus tárgyait, a genetikai kutatások főbb módszereit. Mi a gén,a genom, a genotípus, a fenotípus? Mi a kromoszóma genetikai térképe? Mik a mutagén tényezők?

^