Інформація про новину
 • Переглядів: 1610
 • Дата: 5-07-2020, 20:18
5-07-2020, 20:18

23. A fehérjék bioszintézise

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Emlékezzetek! Mi az anabolizmus? Milyen a fehérjék szerkezete? Milyen aminosava-kat nevezünk pótolhatóknak, és melyek a pótolhatatlanoknak, mely fehérjéket teljes ér-tékűeknek és melyek nem? Milyen aminosavakat nevezünk alapvetőeknek? Milyen a nukleinsavak és a riboszómák felépítése? Mi a gén? Mik a matrica-szintézis reakciói?

Інформація про новину
 • Переглядів: 1182
 • Дата: 5-07-2020, 20:17
5-07-2020, 20:17

22. A nukleinsavak bioszintézise

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Idézzétek fel! Hogyan megy végbe a mitózis és a meiózis? Milyen a DNS- és RNS-mo-lekula felépítése? Hogyan osztódnak a mitokondriumok és a plasztiszok?

A nukleinsavak bioszintézise típusuktól függetlenül a komplementaritás elvén alapul, amikor is egy polinukleotidlánc mátrixként szolgál a másik szál

szintéziséhez. A nukleinsavak szintézisének építő elemeiül a ribózt (az RNS szintéziséhez) és a dezoxiribózt (az DNS szintéziséhez) tartalmazó nukleotidok szolgálnak. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 1071
 • Дата: 5-07-2020, 20:17
5-07-2020, 20:17

21. A szénhidrátok és a lipidek bioszintézise az autotróf és heterotróf szervezetekben

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Idézzétek fel! Mi a fotoszintézis? A prokarióták mely csoportjai képesek a fotoszintézisre? Mi az ATP-szintetáz? Mik a funkciói? Hogyan zajlik az aerob eukarióták energiacseréje? Mi a kemoszintézis?

Інформація про новину
 • Переглядів: 702
 • Дата: 5-07-2020, 20:16
5-07-2020, 20:16

20. A metabolizmus folyamatainak energiaellátása

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Emlékezzetek az ATP-molekula felépítésére és funkcióira! Mik azok a koenzimek?

Az energiacsere három egymást követő szakaszból áll: előkészítő, oxigénszegény és oxigén dús.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 1021
 • Дата: 5-07-2020, 20:15
5-07-2020, 20:15

19. Az anyag- és energiacsere általános jellemzése

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Emlékezzetek! Mi az energia átalakulás? Milyen szervezeteket nevezünk autotrófok-nak, melyeket heterotrófoknak? Mi a homeosztázis? Mi a glikolízis, a transzkripció és a transzláció? Mi a tápláléklánc és mi a trofikus szint?

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 748
 • Дата: 5-07-2020, 20:15
5-07-2020, 20:15

18. A nukleinsavak felépítése és biológiai szerepe

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Emlékezzetek, milyen szénhidrátokat nevezünk pentózoknakl? Milyen tulajdonságai vannak a genetikai kódnak? Mi a genom? Milyen a viroidok szerveződésének sajátossága? Mélyen a riboszóma szerkezete? Mik azok a ribozimek?

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 877
 • Дата: 5-07-2020, 20:14
5-07-2020, 20:14

17. A szénhidrátok és lipidek felépítése és biológiai szerepe

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Emlékezetek a plazmamembrán felépítését! A molekulák szerkezetében lévő milyen képződményeket nevezünk polárosaknak, és melyeket apolárosoknak? A moszatok és a magasabb rendű növények egyes képviselőink sejtjeiben milyen polaszacharidok raktározódnak?

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 1181
 • Дата: 5-07-2020, 20:14
5-07-2020, 20:14

16. A fehérjék felépítése és biológiai szerepe

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

2. TÉMA

ANYAGCSERE ÉS ENERG IAÁTALAKU LÁS

a különböző szerves vegyületek felépítésével és biológiai szerepével;

az autotróf és heterotróf szervezetek metabolizmusait és energiaforgalmát biztosító folyamatok sajátosságaival;

a metabolizmust biztosító sejtstruktúrákkal;

az enzimek és vitaminok szerepével, a sejt és az egész szervezet me-tabolizmusainak biztosításában;

a metabolizmus megbomlásával és annak megelőzésével;

a metabolizmus folyamatainak neuron-hormonális szabályozásával.

 

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 1155
 • Дата: 5-07-2020, 20:13
5-07-2020, 20:13

15. Az eukarióták országainak áttekintése

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Emlékezzetek, az eukariőta sejt felépítésének sajátosságaira! Milyen a prokarióták és az eukarióták örökítő anyagának szerveződése? Mik azok a mixotrófok? Milyen növény törzseket sorolunk a magasabbrendűekhez?

Інформація про новину
 • Переглядів: 788
 • Дата: 5-07-2020, 20:13
5-07-2020, 20:13

14. A bolygónk biodiverzitása, mint az élő anyag evolúciójának következménye

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Emlékezzetek, mi az aromorfózis, az idioadaptáció és az általános degeneráció! Mi a gerinchúr? Milyen felépítésbeli sajátosságai vannak az eukarióta sejtnek? Mi a dómén? Milyen szerveződése van a prokarióták és az eukarióták örökítő anyagának? Az emberi szervezet milyen sejtjeit támadja meg a malária plazmódium?

 

^