Інформація про новину
 • Переглядів: 725
 • Дата: 5-07-2020, 20:12
5-07-2020, 20:12

13. A prokarióta sejtek működésének sajátosságai

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Emlékezzetek, mi a kemoszintézis!? Hogyan történik a fotoszintézis a zöld növényekben?

A prokarióta sejtek működésének sajátosságai. Már tudjátok, hogy a prokarióták között vannak autotróf és heterotróf fajok. A heterotrófok között vannak szaprofiták, szimbiontrófok és paraziták.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1211
 • Дата: 5-07-2020, 20:12
5-07-2020, 20:12

12. A prokarióták sokfélesége és osztályozásának alapelvei

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Emlékezzetek, milyen sajátosságai vannak a prokarióta és az eukariota sejteknek! Hogyan hatnak az antibiotikumok? Milyen a felépítése az eukariótá génjeknek? Mik azok az intronok és exonok? Mik azok a plazmidok? Milyen organizmusokat nevezünk szaprofi-táknak, szimbiotrófoknak, aeroboknak és anaeroboknak? Milyen felépítése van a plazma-tikus membránnak?

Інформація про новину
 • Переглядів: 469
 • Дата: 5-07-2020, 20:11
5-07-2020, 20:11

11. A vírusok eredetének hipotézisei. A vírus szerepe a szerves világ evolúciójában

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Emlékezzetek, az élet eredetének hipotéziseire a Földön! Mik az RNS-világ hipotézisének megállapításai? Mi a genom? Mi a lényege a kártevők biológiai irtási módszereinek?

Інформація про новину
 • Переглядів: 603
 • Дата: 5-07-2020, 20:10
5-07-2020, 20:10

10. A növények, a baktériumok, az állatok és az ember vírusainak szaporodási sajátosságai

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Emlékezzetek, mi a replikádé, a transzkripció és a transzláció! Milyen állatok tartoznak a gerinchúrosokhoz?

Növényi vírusok. A növényi sejtek a plazmamembránon kívül rendelkeznek szilárd, megvastagodott cellulóz sejtfallal is, ami majdnem áthatolhatatlan a vírusok számára.

Інформація про новину
 • Переглядів: 688
 • Дата: 5-07-2020, 20:10
5-07-2020, 20:10

9. A vírusok felépítésének és működésének sajátosságai

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Emlékezzetek, hogyan realizálódik a genetikai információ a sejtben!? Mi a replikáció, a transzkripció és a transzláció?

Mivel a vírusok kizárólag a sejtek élősködői, ezért felhasználják a sejteknek nem csak az energiáját, de az új vírusrészecskék felépítéséhez szükséges kémiai vegyületeket is. Tehát, a vírusok kémiai összetétele majdnem megegyezik azoknak sejtek kémiai összetételével, amelyekben élősködnek.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 682
 • Дата: 5-07-2020, 20:09
5-07-2020, 20:09

8. A vírusok sokfélesége és osztályozásának alapelvei. nem-kanonikus vírusok: viroidok és prionok

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Emlékezzetek, mi a közös és mi az eltérés az élő és élettelen természet között!? Milyen jellemzői vannak az életnek? Milyen felépítésbeli sajátosságai vannak a DNS- és az RNS-molekuláknak?

Інформація про новину
 • Переглядів: 747
 • Дата: 5-07-2020, 20:09
5-07-2020, 20:09

7. A faj modern koncepciója és kritériumai

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Idézzétek fel, milyen taxonómiai egységeket alkalmaznak a növények és az állatok rendszertanában! Milyen organizmusok tartoznak az auto-, a mixo- és a heterotrófokhoz? Milyen módjai vannak a fajképződésnek? Mi a genom? Mit értünk haploid, diploid és polip-loid kromoszóma készlet alatt? Mi az ökológiai niche?

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 584
 • Дата: 5-07-2020, 20:08
5-07-2020, 20:08

6. A szervezetek modern osztályozásának alapelvei

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Idézzétek fel, hogy mi a feladata a rendszertannak! Mi a faj? Mi a genom? Mi a filog-enezis (törzsfejlődés) és az ontogenezis (egyedfejlődés)? Mi a mikroevolúció, a fajképződés és a makroevolúció? Mik a modern szintetikus elmélet tézisei?

Інформація про новину
 • Переглядів: 650
 • Дата: 5-07-2020, 20:08
5-07-2020, 20:08

5. A rendszertan - az élőlények sokféleségével foglalkozó tudomány

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Emlékezzetek! Milyen szerveződési szintjei vannak az élő anyagnak? Mit jelent a „biológiai rendszer” kifejezés?

A bolygónk biodiverzitása. Már tudjátok, milyen csodálatos sokféleség - bio-diverzitás (vagy biológiai sokféleség) - jellemzi a különböző szerveződési szintű biológiai rendszereket.

Інформація про новину
 • Переглядів: 474
 • Дата: 5-07-2020, 20:07
5-07-2020, 20:07

4. A természet és a társadalom fenntartható fejlődési stratégiája

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Az természet ésszerű használatának szükségessége. A különböző természet- és társadalomtudományok fejlődésének jellemző vonása azok ökologizáció-ja. Az egyfelől azt jelenti, hogy egyes szervezetek és azok csoportosulásai nem tekinthetők a természettől függetlennek, másfelől az ökologizáció - a külső környezet megőrzésének és állapotjavításának, illetve a természet és a társadalom fejlődésének kiegyensúlyozott végrehajtása.

^