Інформація про новину
 • Переглядів: 534
 • Дата: 4-06-2020, 19:30
4-06-2020, 19:30

37. A biogeocönózisok tulajdonságai. Szukcesszió

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Emlékezzetek, mi a koevolúció és a koadaptáció!? Milyen típusú kapcsolatok jöhetnek létre egy faj egyedei között és több faj egyedei között? Mi a populációk homeosztázisa és a fotoperiodizmus? Milyen létfeltételeket tekintünk extrémnek? Milyen organizmusokat nevezünk cönofilnek és cönofóbnak? Mi a K- és r-stratégiák lényege?

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 562
 • Дата: 4-06-2020, 19:29
4-06-2020, 19:29

36. A különböző típusú ökoszisztémák produktivitása. Agrocönózisok

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Emlékezzetek, mi az elsődleges és másodlagos produkció!? Milyen élőlények tartoznak a szaprofitákhoz? Milyen az extenzív és intenzív mezőgazdasági termelés? Mi a self?

A bolygónk biogeocönózisai eltérnek egymástól különböző mutatóikat tekintve: struktúrájukban, produktivitásukban, az anyag és az energiaáramlás mértékében és sebességében, az elsődlegesen és a másodlagosan képződött produkciók arányában, a szerves maradványok lebomlásának sebességében, biodiverzitásában stb.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1244
 • Дата: 4-06-2020, 19:29
4-06-2020, 19:29

35. Energia-átalakulás a biogeocönózisokban

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Emlékezzetek, miért nem lehetséges a biológiai rendszerek működése energia-átalakulás nélkül!? A fizika szemszögéből mi az energia? Milyen mértékegységekkel mérik az energiát? Milyen organizmusokat nevezünk producenseknek, konzumenseknek és redu-censeknek?

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 550
 • Дата: 4-06-2020, 19:28
4-06-2020, 19:28

34. Az organizmusok kölcsön kapcsolata a biogeocönózisban

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Emlékezzetek, mi a szimbiózis és milyen formái vannak!? Mi az ökológiai niche? Milyen élőlények tartoznak az autotrófokhoz, a mixotrőfokhoz és a heterotrőfokhoz? A hete-rotróf táplálkozás milyen módjait ismeritek? Mi a táplálék-preferencia?

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 688
 • Дата: 4-06-2020, 19:26
4-06-2020, 19:26

33. A biogeocönózis és struktúrája

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Emlékezzetek, mi a populáció, a koevolúció!? Milyen kapcsolatokat nevezünk trofikus-nak? Mivel táplálkoznak az autotróf és a heterotróf organizmusok? Az organizmusok milyen életformái ismertek?

A biogeocönózis mint az élő anyag szerveződésének sajátos szintje.

Інформація про новину
 • Переглядів: 616
 • Дата: 4-06-2020, 19:20
4-06-2020, 19:20

32. A populáció egyedszáma és szabályozásának mechanizmusai

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Emlékezzetek, milyen mutatók jellemzik a különböző populációkat!? Milyen tényezőket nevezünk limitálóknak?

Populációs hullámok. Már tudjátok, hogy a populáció állapotát jellemző mutatók közé tartozik az egyedszám és a sűrűség. Általában ezek a mutatók kapcsolatban állnak egymással, mivel a populációk bizonyos területet (vagy térfogatot, a talajlakó vagy vízi élőlények esetében) foglalnak el. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 370
 • Дата: 4-06-2020, 19:19
4-06-2020, 19:19

31. A populáció struktúrájának sajátosságai: etológiái, genetikai

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Emlékezzetek, a populációk milyen struktúráit ismeritek!? Mi a genom, a genotípus, a génkészlet? Milyen folyamatok tartoznak mikroevolúcióhoz? Milyen változékonyságot nevezünk kombinatívnak?

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 868
 • Дата: 4-06-2020, 19:18
4-06-2020, 19:18

30. A populáció struktúrájának sajátosságai: térbeli eloszlás, korstruktúra, ivararány

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Emlékezzetek, mely ökológiai tényezőket tekintünk forrásoknak, és melyeket létfeltételeknek!? Mely élőlények tartoznak a heterotrópokhoz? Mi a pánmixis? Mit állít a hasadás törvénye?

Minden populáció jellemezhető bizonyos struktúrával: térbeli eloszlással, korstruktúrával, ivararánnyal, genetikai és etológiái struktúrával. A populáció struktúrája adaptív jellegű, mivel az az egyedek és a ökológiai tényezők kölcsönhatásának az eredménye. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 460
 • Дата: 4-06-2020, 19:18
4-06-2020, 19:18

29. A populációk és azok jellemzése

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Emlékezzetek, mi jellemző a biológiai rendszerek szerveződésének populáció-faj szintjére!? Milyen fő tételei vannak a faj biológiai koncepciójának és a szintetikus elméletnek? Milyen fajkritériumokat ismertek? Mi a polimorfizmus?

A populációt, mint a biológiai rendszerek szerveződésének külön szintjét a demökológia vizsgálja (lásd: 25. 2. ábra).

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 621
 • Дата: 4-06-2020, 19:17
4-06-2020, 19:17

28. Az ökológiai tényezők organizmusokra és társulásaikra gyakorolt hatásának törvényszerűségei

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Emlékezzetek, mi a populáció!? Milyen adaptációk jönnek létre az élő anyag populáció-faj szintjén? Mi az ökológiai niche? Mi a biológiai lényege az ökológiai tényezők kölcsönhatása, az adaptációk relatív függetlensége, az ökológiai individualitás szabályának, az Allen- és a Bergmann-szabálynak?

 

^