Інформація про новину
 • Переглядів: 769
 • Дата: 29-06-2020, 03:48
29-06-2020, 03:48

A világirodalom tankönyve a 11. évfolyamra Debreceni

Категорія: Világirodalom, Tankönyvek magyar

 Kiadó: "Svit"

 Megjelenés éve: 2019

 Szerzői: O. Nikolenko, Kovalova L., Yuldasheva L., Swan, O. Orlova, K. Nikolenko; Debreceni O.

Інформація про новину
 • Переглядів: 527
 • Дата: 29-06-2020, 03:33
29-06-2020, 03:33

A kortárs ifjúsági irodalom

Категорія: Tankönyvek magyar » Világirodalom

De a hatalmas könyvkínálatban nehéz megtalálni azt, amire szükségünk van. Olyan könyvet, mely megváltoztatja a világfelfogásunkat, melyet újra és újra elolvasunk ... Az ilyen könyvek közé tartozik Markus Frank Zusak Könyvtolvaj c. regénye. A 2006-ban (valójában 2005-ben) keletkezett mű nemcsak Ausztráliában lett azonnal népszerű, hanem meghódította az USA, Európa és más kontinensek olvasóit is.

Інформація про новину
 • Переглядів: 889
 • Дата: 29-06-2020, 03:31
29-06-2020, 03:31

A XX. század második felének és a XXI. század elejének irodalma

Категорія: Tankönyvek magyar » Világirodalom

Abszurd színház vagy abszurd dráma. A XX. század második felében kibontakozó abszurd irodalom legnagyobb hatású műfaja az abszurd színház, illetve az abszurd dráma. Franciaországban bontakozott ki az 1950-1960-as években, és hatott a második világháború utáni európai és amerikai irodalom fejlődésére.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 1278
 • Дата: 29-06-2020, 03:27
29-06-2020, 03:27

Az ember és a lét értelmének keresése. A prózában a xx. század második felében

Категорія: Tankönyvek magyar » Világirodalom

A XX. század második felében a világot hatalmas iramú tudományos és műszaki fejlődés jellemzi, melynek vannak előnyei, de hátrányai is. Fontos esemény volt az 1960-as években a világűr meghódítása, mely arra is figyelmeztette az emberi fajt, hogy elgondolkozzon az emberi civilizáció sorsáról. Sajnos az emberiségnek nem sikerült minden gondot, vitás kérdést megoldani.

Інформація про новину
 • Переглядів: 938
 • Дата: 29-06-2020, 03:24
29-06-2020, 03:24

Az ember és a lét értelmének keresése a prózában a XX. század második felében

Категорія: Tankönyvek magyar » Világirodalom

A műnemek és műfajok kölcsönhatása a XX. század irodalmában. A XX. század első felének irodalmában nemcsak a műfajok között mosódtak el a határok, hanem a műnemek terén is. Az írók ebben az időben új kifejezési formákat kerestek koruk bonyolult és nem egyértelmű valóságának ábrázolásához, ami művészetük megújítására ösztönözte őket.

Інформація про новину
 • Переглядів: 806
 • Дата: 29-06-2020, 03:21
29-06-2020, 03:21

Negatív utópia a világirodalomban

Категорія: Tankönyvek magyar » Világirodalom

A negatív utópia fogalma és kapcsolata az utópiával. A negatív utópia olyan irodalmi irányzat, amelyik kritikusan ábrázolja a szépirodalomban a veszélyes társadalmi folyamatokat, a szociális kísérletezések következményeit, az államrendszernek azon embertelen arculatát, amely a tökéletesedés fogalma mögé bújva, valamint vonzó eszmék köntösébe öltözködve az erőszak ideológiáját követi, erkölcstelen és megfosztja az embereket alapvető jogaiktól.

Інформація про новину
 • Переглядів: 522
 • Дата: 29-06-2020, 03:20
29-06-2020, 03:20

Borisz Paszternák

Категорія: Tankönyvek magyar » Világirodalom

Borisz Paszternák élete és munkássága egy egész korszakot ölel fel az orosz irodalomban. Munkássága kezdete egybeesik a forradalmakkal és nagy reménységek időszakával, de hamarosan reményeivel együtt szertefoszlott változásokba vetett hite is. Látta, hogyan tapossák sárba a szabadság és testvériség eszméjét, tapasztalta, hogyan fojtotta el a szabad eszméket az erőszakos államgépezet, hogyan mosta át az emberek agyát az egysíkú ideológia.

Інформація про новину
 • Переглядів: 797
 • Дата: 29-06-2020, 03:19
29-06-2020, 03:19

Vlagyimir Majakovszkij

Категорія: Tankönyvek magyar » Világirodalom

Vlagyimir Majakovszkij nem egyértelmű alakja a világirodalomnak. Munkásságát a költő a régi világ elleni lázadással kezdte. Lázadó és álmodozó, úgy érezte, az a feladata,

hogy egy szebb jövő eljövetelét elősegítse. De ezek a vágyak, sajnos nem valósulhattak

Інформація про новину
 • Переглядів: 564
 • Дата: 29-06-2020, 03:15
29-06-2020, 03:15

Anna Ahmatova

Категорія: Tankönyvek magyar » Világirodalom

Anna Andrejevna Ahmatova, polgári neve Gorenko, 1889. június 23-án született Velikij Fontanban, Odessza mellett. Apja nem támogatta versírói törekvéseit, ezért tatár nagyanyja családnevét használta később.

Інформація про новину
 • Переглядів: 538
 • Дата: 29-06-2020, 03:14
29-06-2020, 03:14

Alekszandr Blok

Категорія: Tankönyvek magyar » Világirodalom

Alekszandr Biok 1880. november 28-án született Szentpéterváron értelmiségi családban. Édesapja jogászprofesszor, édesanyja (0. Kublicka-Piottuh), nagyanyja és nagynénje is írók voltak. Nem sokkal születése után szülei szétváltak, Biok a legtöbb időt anyai nagyapjánál, O. Beketov, botanikatudósnál, a szentpétervári egyetem rektoránál töltötte.

Назад Вперед
^