Інформація про новину
 • Переглядів: 161
 • Дата: 17-03-2021, 18:59
17-03-2021, 18:59

13. Володіння Габсбургів в Іспанії. Національно-визвольна війна в Нідерландах

Категорія: Всесвітня історія

Історія багатьох європейських країн пов’язана з династією Габсбургів. Заснована в Х ст. франкським рицарем Рудольфом, династія мала чималі володіння по всій Європі. З 1438 р. Габсбургам вдалося очолити Священну Римську імперію. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 161
 • Дата: 17-03-2021, 18:57
17-03-2021, 18:57

12. Становлення абсолютної монархії у Франції

Категорія: Всесвітня історія

За Ранньомодерної доби у європейських державах продовжилися процеси централізації держав і зміцнення королівської влади. На зміну станово-представницьким монархіям Середньовіччя формувався абсолютизм з необмеженою (абсолютною) владою монарха.

Інформація про новину
 • Переглядів: 379
 • Дата: 17-03-2021, 18:57
17-03-2021, 18:57

11. Узагальнення з розділів 12: «Великі географічні відкриття і становлення капіталістичних відносин», «Високе Відродження. Реформація в Західній Європі»

Категорія: Всесвітня історія

1. Пригадаймо людей, які творили історію Ранньомодер-ної доби! Утворіть логічні пари з імен історичних діячів і коротких описів їхньої діяльності.

Інформація про новину
 • Переглядів: 846
 • Дата: 17-03-2021, 18:56
17-03-2021, 18:56

10. Практична робота. Гуманістичні ідеї доби Відродження

Категорія: Всесвітня історія

Серед людей, які проявили свої таланти в різних сферах людського буття, був державний діяч, дипломат, філософ, історик, поет, драматург, театральний режисер і композитор Нікколо Макіавеллі (14691527 рр.).

Інформація про новину
 • Переглядів: 471
 • Дата: 17-03-2021, 18:55
17-03-2021, 18:55

8-9. Гуманізм. Високе Відродження. Народження нової європейської науки

Категорія: Всесвітня історія

Як ви знаєте, із середини ХІІІ ст. у Західній Європі почав формуватися новий етап розвитку культури — Відродження, або Ренесанс (від італ. rinascimento, франц. renaissance — відродження).

Інформація про новину
 • Переглядів: 461
 • Дата: 17-03-2021, 18:54
17-03-2021, 18:54

7. Контрреформація в Європі. Релігійні війни в Німеччині та Франції

Категорія: Всесвітня історія

Католицьку церкву не влаштовував впевнений рух Реформації в Європі. Поступово, втрачаючи вплив над віря-нами, церква перейшла у контрнаступ проти Реформації. Розпочалася Контрреформація. У боротьбі проти Реформації Папу підтримали князі Південної Німеччини, імператор Священної Римської імперії, король Іспанії, правителі Італії.

Інформація про новину
 • Переглядів: 378
 • Дата: 17-03-2021, 18:53
17-03-2021, 18:53

6. Реформація і її поширення у країнах Західної Європи

Категорія: Всесвітня історія

Скориставшись матеріалами параграфа, укладіть графічну схему або ментальну мапу «Криза католицької церкви на початку ХVІ ст.».

На початку XVI ст. католицька церква зберігала значний вплив на європейське суспільство. Однак XV-XVI ст. називають «темним періодом» в історії церкви, оскільки вона перебувала у глибокій кризі.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2448
 • Дата: 17-03-2021, 18:53
17-03-2021, 18:53

5. Практична робота. Великі географічні відкриття: вплив європейської цивілізації на світ

Категорія: Всесвітня історія

Започаткуйте укладання синхронізованої хронологічної таблиці «Світ у період Раннього Нового часу (14921789 рр.)». Для виконання роботи скористайтеся підручниками із Всесвітньої історії та історії України, додатковими джерелами інформації. Роботу виконуйте протягом навчального року.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1790
 • Дата: 17-03-2021, 18:52
17-03-2021, 18:52

4. Зародження капіталістичних відносин. Повсякденне життя Західної Європи

Категорія: Всесвітня історія

У XVI-XVII ст. основою світової економіки лишалися аграрні відносини.

Інформація про новину
 • Переглядів: 661
 • Дата: 17-03-2021, 18:51
17-03-2021, 18:51

3. Завоювання і освоєння Нового світу європейцями

Категорія: Всесвітня історія

Відкриття Америки спонукало європейців до початку освоєння її територій. Адже до приходу на континент Ко-лумба тут існували місцеві давні цивілізації.

Територію сучасної Мексики та Гватемали заселяли племена майя. Вони цікавилися астрономією, створили власний календар і писемність. Майя засновували міста, будували палаци та мали майданчики для гри у м’яч.

^