Інформація про новину
 • Переглядів: 1100
 • Дата: 4-02-2019, 08:47
4-02-2019, 08:47

Повторення і узагальнення вивченого з курсу "Зарубіжна література 10 клас Волощук"

Категорія: Зарубіжна література

Теоретична розминка

1. Розкажіть про те, що і як відроджувала література за доби Відродження.

2. Дайте визначення трагедії. Яку трагедію ви прочитали цього навчального року? Чим вона вам запам’яталася?

3. Які особливості роману як жанру поставили його в центр читацької уваги другої половини ХІХ ст.? Чи зберіг роман свою центральну роль у літературі до сьогодні? Відповідь обґрунтуйте.

Інформація про новину
 • Переглядів: 966
 • Дата: 4-02-2019, 08:46
4-02-2019, 08:46

Бібліотеки - це свобода

Категорія: Зарубіжна література

Ви це знаєте

1. Що таке модернізм?

2. Назвіть головні ознаки мистецтва модернізму.

3. Пригадайте, що таке масова і класична література.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2265
 • Дата: 4-02-2019, 08:45
4-02-2019, 08:45

Нова драма

Категорія: Зарубіжна література

«НОВА ДРАМА»

Ви це знаєте

1. Розкрийте поняття «підтекст», «зовнішня дія», «внутрішня дія». Перевірте свою відповідь за словником літературознавчих термінів, уміщеним на форзацах підручника.

2. Що ви знаєте про життя і творчість норвезького драматурга Г. Ібсена? Яку його п’єсу ви читали минулого року? Що було разюче новим у драмі Ібсена порівняно з драматургією його попередників?

Інформація про новину
 • Переглядів: 3021
 • Дата: 4-02-2019, 08:44
4-02-2019, 08:44

Імпресіонізм і символізм

Категорія: Зарубіжна література

Ви це знаєте

1. Який технічний винахід середини ХІХ ст. змінив долю живопису як мистецтва? Які завдання внаслідок цього постали перед художниками?

2. Як ви розумієте твердження: «Унаслідок виникнення психологічного роману лірика стала мистецтвом суб’єктивного погляду»?

Література «без літератури»

Інформація про новину
 • Переглядів: 819
 • Дата: 4-02-2019, 08:44
4-02-2019, 08:44

Від романтизму до символізму

Категорія: Зарубіжна література

Ви це знаєте

1. Пригадайте, що таке модернізм.

2. Назвіть основні ознаки, що відрізняють модерністський роман від творів реалізму. Відповідь проілюструйте прикладами з роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея».

Інформація про новину
 • Переглядів: 1187
 • Дата: 4-02-2019, 08:43
4-02-2019, 08:43

Нам необхідна духовність у повсякденному житті

Категорія: Зарубіжна література

Ви це знаєте

• Що ви знаєте про О. Уайльда? Які твори цього письменника ви прочитали в п’ятому класі? До якого жанру вони належать? Пригадайте сюжет і основну думку цих творів.

Інформація про новину
 • Переглядів: 809
 • Дата: 4-02-2019, 08:42
4-02-2019, 08:42

Життя як дзеркало літератури

Категорія: Зарубіжна література

1. Який російський роман першої половини ХІХ ст. став моделлю для подальшого розвитку романного жанру в Росії?

2. Як ви можете пояснити те, що Пушкін свій єдиний роман написав у віршах, а Гоголь свою єдину спробу роману назвав поемою?

3. Розкажіть про виникнення образу «маленької людини» в російській літературі першої половини ХІХ ст. Чим закінчується повість М. Гоголя «Шинель»?

Інформація про новину
 • Переглядів: 631
 • Дата: 4-02-2019, 08:42
4-02-2019, 08:42

На вершинах психологічного роману

Категорія: Зарубіжна література

Ви це знаєте

1. Що ви знаєте з уроків історії про революції 1848-1849 рр. у Європі? Які ідеї стали поштовхом до революційних подій? Як ці ідеї позначилися на розвитку національно-визвольної думки в Україні 1840-х років (зокрема, на житті й творчості Т. Шевченка)?

2. Чим завершилася хвиля революцій кінця 1840-х років? Який режим встановився у Франції? Які наслідки мали революційні події в Німеч-

чині, Угорщині та Польщі? Яких втрат зазнав національно-визвольний рух в Україні? 

Інформація про новину
 • Переглядів: 1035
 • Дата: 4-02-2019, 08:41
4-02-2019, 08:41

На зорі реалізму

Категорія: Зарубіжна література

Ви це знаєте

1. Пригадайте, яку роль у сумній історії Паоло і Франчески, описаній Данте, відіграв любовний роман (і який саме). Що на основі цього епізоду можна сказати про ставлення італійського митця до романів?

2. Як і чому Данте визначив жанр свого головного твору? Чому це не роман?

3. Чому першим російським реалістичним романом став роман у віршах?

Інформація про новину
 • Переглядів: 1223
 • Дата: 4-02-2019, 08:40
4-02-2019, 08:40

Для чого люди пишуть і читають вірші?

Категорія: Зарубіжна література

Ви це знаєте

1. Про яких європейських поетів ви дізналися в минулому навчальному році? На які роки (десятиліття) припадає розквіт творчості кожного із цих митців?

2. Які жанри характерні для творчості поетів першої половини ХІХ ст.?

3. Пригадайте вірші згаданих вами митців про роль поета та поезії. Як вони оцінювали свій вплив на сучасників, як визначали своє місце в суспільному житті? Чи відповідала дійсності така самооцінка поетів першої половини ХІХ ст.?

 

^