Інформація про новину
  • Переглядів: 81
  • Дата: 26-07-2022, 20:58
26-07-2022, 20:58

11. Зв'язок між почуттями та вчинками. Патріотизм

Категорія: Етика

Попередня сторінка:  10. Емоції в житті людини
Наступна сторінка:   12. Особистісний розвиток людини

ОПРАЦЮВАВШИ ЦЕЙ ПАРАГРАФ, ВИ ЗМОЖЕТЕ:

дізнатися про взаємозв'язок між почуттями та вчинками; ознайомитися з прикладами того, як різні почуття спонукають людей до вчинків;

обговорити почуття патріотизму — любові до Батьківщини та його прояв у вчинках.

висловіть свою думку

1. Що у вас викликає почуття любові? Яким ви вважаєте це почуття?

2. Навіщо людині потрібні почуття?

1. зв'язок почуттів і вчинків.

Почуття виражають ставлення людини до різних речей та явищ навколишнього світу, а також спонукають її до певних дій. Наприклад, почуття поваги до людини мотивує до більш шанобливого поводження з нею. Почуття провини змушує людину замислитися над своїми вчинками, знайти шлях до виправлення ситуації та скоригувати свою поведінку, щоб не допус-

тити подібних ситуацій у майбутньому. Наприклад, якщо людина загубила позичену річ, вона має вибачитися та купити нову на заміну втраченій. Для себе вона робить висновок, що надалі потрібно бути більш уважною.

Одним із найсильніших почуттів вважається любов. Вона має багато видів. Наприклад, любов батьків до дітей спонукає їх використовувати свій час, сили, кошти тощо на благо останніх. Любов до творчості або спорту мотивує витрачати весь вільний час на це заняття або ж перетворити його на справу всього життя.

ЗАВДАННЯ

Наведіть приклади з художньої літератури, кіно- або мультфільмів, де певні почуття героїв ставали причиною визначних вчинків.

ЦІКАВІ ФАКТИ

У Давній Греції виділяли кілька видів любові. Почуття глибокої відданості, що виникає між родичами, вони називали словом «сторге». любов між друзями називалася «фі-лео», а зв'язок між громадянином і державою — патріотизм.

СЛОВНИК

Любов — почуття глибокої відданості до кого- або чого-небудь.

2. Почуття любові до Батьківщини.

Одним із видів любові є патріотизм, тобто любов до своєї Батьківщини. Це як відданість своїй країні загалом — великій Батьківщині, так і любов до своєї

малої Батьківщини — села, містечка або міста, де людина виросла та сформувалася як особистість. Слово «патріот» походить із латини та перекладається як «земляк», тобто людина, яка народилася з кимось в одній місцевості.

словник

Патріотизм — особливе емоційне переживання належності до спільноти громадян своєї країни.

Патріотизм — це гордість за досягнення своєї Батьківщини, пошана до її культури, традицій та минулого, прагнення зберегти й примножити їх, а також захищати інтереси своєї країни та свого народу.

Почуття патріотизму не народжується разом із людиною і не з’являється саме по собі — його потрібно виховувати. Воно формується завдяки знанням про свою країну, її минуле й те, якою вона є зараз, а також через знайомство з надбаннями традиційної та сучасної культури. Це почуття виростає і з поваги до свого народу, його мови, історії. Людина, яка любить

свою країну, щиро прагне дізнатися про неї якомога більше.

Гордість за свою країну не передбачає зневажливого ставлення до інших країн та народів. Навпаки, патріот, відчуваючи любов до своєї Батьківщини, водночас поважає патріотичні почуття людей з інших країн.

ЗАПИТАННЯ і ЗАВДАННЯ

1. Поясніть, як пов'язані між собою почуття та вчинки.

2. Проведіть дискусію на тему «Чи різниться спосіб вияву почуттів у різних країнах, культурах, людських спільнотах?».

3. Наведіть приклади, як за допомогою вчинків людина може «розповісти» про свої почуття.

4. Чи можна розвивати в людині почуття патріотизму? У який спосіб?

5. Робота в малих групах. Обговоріть і визначте, як пов'язані між собою патріотизм та почуття відповідальності за свою країну.

6. За словами американського філософа ХІХ—ХХ ст. Джор-джа Сантаяни, «ногами людина має врости в землю своєї Батьківщини, але нехай її очі бачать увесь світ». Як ви розумієте це твердження?

7. Підготуйте повідомлення про визначні досягнення українок та українців. Скористайтеся пам'яткою «Як підготувати повідомлення» (с. 140).

Розвиваємо моральні навички

Василь Сухомлинський «Розділена радість»

У Катрусі сьогодні велика радість. Понад рік хворів її татко. У лікарні лежав, три операції переніс. Мамі й Катрусі було тяжко. Не раз, бувало, прокинеться Катруся вночі й чує: мама тихо плаче.

А сьогодні татко вже на роботі. Здоровий і бадьорий.

Радісно сяють Катрусині очі. Прийшовши до школи, зустріла дівчинка у дворі двох своїх однокласників, Петрика і Гришка. Зустріла й поділилася радістю:

— Наш татко видужав...

Петрик і Гришко, глянувши на Катрусю, здивовано знизали плечима й, нічого не сказавши, побігли ганяти м’яча. Катруся пішла до дівчаток, що гралися в класи.

— Наш татко видужав, — сказала вона, і радість засяяла в її очах.

Одна з дівчаток, Ніна, із подивом запитала:

— Видужав — ну й що з того?

Катруся відчула, як із грудей до горла підкотився важкий клубок, і дихати стало важко. Вона відійшла до тополі на кінці шкільного подвір’я і заплакала.

— Чому ти плачеш, Катрусю? — почула вона тихий, ласкавий голос Кості, мовчазного хлопчика, її однокласника.

Катруся піднесла голову й, схлипуючи, відповіла:

— Наш татко видужав...

— Ой, як же це добре! — зрадів Костя. — Біля нашої хати в бору вже зацвіли проліски. Зайдемо після уроків до нас, нарвемо пролісків і понесемо твоєму таткові.

Радість засяяла в Катрусиних очах.

ПОМІРКУЙТЕ НАД ПРОЧИТАНИМ

1. Як ви розумієте назву оповідання — «Розділена радість»? Як називається здатність людини поділяти емоції інших людей?

2. Чому після відповіді Ніни Катруся відчула, «як із грудей до горла підкотився важкий клубок, і дихати стало важко»? Яку емоцію вона пережила?

3. Як Костя зреагував на новину Катрусі? Яким словом можна описати його реакцію?

4. Чия реакція — Ніни чи Кості — вам здається більш доречною? Чому?

5. Чому, на вашу думку, наприкінці оповідання Катруся відчула радість?

 

 

Це матеріал з підручника "Етика" 5 клас Гісем, Мартинюк 2022 читати онлайн

 
Попередня сторінка:  10. Емоції в житті людини
Наступна сторінка:   12. Особистісний розвиток людини^