Інформація про новину
  • Переглядів: 713
  • Дата: 28-12-2021, 01:06
28-12-2021, 01:06

27. Практичне заняття. Суперечливі наслідки колоніальної політики для метрополій і країн Азії та Африки

Категорія: Всесвітня історія

Попередня сторінка:  26. Спроби модернізації Османської імп...
Наступна сторінка:   28. Матеріали до уроку узагальнення з р...

 

Передумови колоніалізму зародилися ще за доби Великих географічних відкриттів, у XV ст., коли Васко да Гама відкрив шлях до Індії, а Ко-лумб досяг берегів Америки. У ХІХ ст. основними цілями колоніальної політики були такі:

1. Доступ до унікальних природних ресурсів колоній

2. Отримання дешевої або взагалі безкоштовної робочої сили, у тому числі її «імпорт» до метрополії на «брудні», непрестижні, але суспільнозначимі роботи.

3. Оптимізація торговельних шляхів, ринків збуту, ліквідація країн-посе-редників; досягнення більшої безпеки торгівлі.

4. Випробування нових цивільних і військових технологій, експорт шкід -ливих відходів своїх виробництв, можливість проведення ризикованих військових, наукових експериментів і діяльності, які могли б поставити під загрозу здоров’я та життя жителів метрополії.

5. Досягнення стратегічних зовнішньополітичних інтересів, формування системи опорних пунктів у ключових точках світу.

Колоніальна політика провідних європейських держав в Азії та Африці мала як негативні, так і позитивні наслідки.

Після завоювання колоній європейці почали інтенсивно освоювати їх. Метрополії (держави та приватні компанії) вкладали в ці території значний капітал. Так, великі інвестиції спрямовували в добувну промисловість Південної Африки для розробки її родовищ золота й алмазів.

У колоніях будували залізниці. Особливо інтенсивне залізничне будівництво велося в Індії, Західній Африці, Південній Африці.

Потреба в кваліфікованих кадрах для промислового виробництва й колоніальної адміністрації сприяли створенню національної системи освіти.

Наприкінці XIX ст. були закладені основи спеціалізації сільського господарства у виробництві експортних культур.

Панування європейських країн в Африці стримувало зростання злочинності та розвиток міжнаціональних і міждержавних конфліктів на етнічному й релігійному ґрунті.

З іншого боку, залучення колоній до світового ринку, створення основ промислового виробництва супроводжувалося хижацькою експлуатацією населення колоній і їхніх природних ресурсів.

Панування колонізаторів, феодальні пережитки зумовили зростаюче аграрне перенаселення. Ґрунти виснажувалися, неухильно знижувалася врожайність. Мільйони людей гинули від голоду та епідемій.

Молода національна буржуазія стикалася з економічним і політичним тиском колонізаторів.

ОЗНАЙОМТЕСЯ З ФРАГМЕНТАМИ ДОКУМЕНТІВ, ТЕКСТІВ, ЦИТАТАМИ ТА ПІДГОТУЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ

1. Зі статті І. Федюкіна «Шкода і користь колоніалізму»:

«Дарон Аджемоглу та Саймон Джонсон з Массачусетського технологічного інституту і Джеймс Робінсон з Університету Каліфорнії в Берклі спробували оцінити вплив колоніалізму... в 64 колишніх колоніях. Економісти припускали, що теперішній розвиток цих держав визначається стратегією, вибраною свого часу метрополією. Там, де кліматичні та епідеміологічні умови були сприятливими, європейці засновували поселення і створювали стабільні політичні інститути, як, наприклад, в Австралії або Новій Зеландії. Там, де смертність була високою, європейці прагнули не селитися, — ці регіони цікавили їх лише як джерело корисних копалини. Відповідно, тут створювалася репресивна система управління, а політичні інститути не розвивалися. Крім того, економіка, орієнтована на експорт природної сировини, стала ідеальною основою для формування корумпованих режимів.».

Назвіть ще не згадані в тексті позитивні та негативні, на ваш погляд, наслідки колоніалізму.

2. Прочитайте фрагмент із вірша Р. Кіплінга «Тягар білої людини»:

У чому полягає сутність міфу про «тягар білої людини»?

«Тягар білоїлюдини». Карикатура XIX ст.

1. Розгляньте карикатуру і визначте, за допомогою яких елементів зображення автор висміює міф про «тягар білої людини». 2. У чому сутність міфу про «тягар білоїлюдини»? 3. Хто, на вашу думку, був зацікавлений у формуванні міфу про «тягар білої людини»?

3. Витяг із проекту реформи у сфері освіти, написаної секретарем Контрольної ради у справах Індії Т. Маколєєм:

«Немає чого намагатися освічувати народні маси. Але ми повинні докласти всі зусилля, щоб створити прошарок, який міг би служити посередником між англійцями та мільйонами індійців, підвладних англійцям; прошарок індійський по крові й кольору шкіри, але англійський за смаком, поглядами, мораллю і складом розуму».

Які були основні цілі освітньої реформи, ініційованої британцями в Індії?

РОБОТА З ІЛЮСТРАЦІЯМИ

Слонова кістка була одним з товарів, що експортувався з Африки. На фото 1904 р. представлені конголезці, які постачали здобуту кістку європейцям.

Хто брав участь у полюванні на слонів? Як Ви думаєте, якими були соціальні та інші наслідки зростання попиту в Європі на слонову кістку?

 

 

Це матеріал з підручника Всесвітня історія 9 клас Щупак (2022)

 
Попередня сторінка:  26. Спроби модернізації Османської імп...
Наступна сторінка:   28. Матеріали до уроку узагальнення з р...^