Інформація про новину
  • Переглядів: 314
  • Дата: 14-01-2022, 22:10
14-01-2022, 22:10

24. Основні ідеї, здобутки, виклики «довгого» ХІХ століття

Категорія: Всесвітня історія

Попередня сторінка:  23. Мистецтво. Масова культура. Емансип...
Наступна сторінка:   Політична карта: світ на початку XX сто...

Узагальнення до курсу

 

Терміни та поняття, які варто знати й розуміти:

Модернізація — (від латинського «модернус» — «сучасний»);

оновлєння, удосконалення, надання будь-чому сучасного вигляду, переробка відповідно до сучасних вимог; осучаснення.

24.1. Яким виявилося «довге» ХІХ століття?

Які основні ідеї, здобутки, виклики переважали у світі?

Дев’ятнадцяте століття виявилося дивовижним періодом в історії людства. Зазвичай його називають «довгим», та, мабуть, доречніше було б його назвати «перехідним». Чому саме так? Бо в цей час старі порядки і світоустрій руйнувалися, а нові ще не окреслилися повною мірою. Відійшов у засвіти феодалізм, капіталізм малював зовсім іншу картину світу: індустріальну, урбаністичну, модернізовану, із ринковою економікою. Повсюдно, але невпинно утверджувалися гасла просвітників та Французької революції. Свобода і гідність, а відтак люди ставали найвищими цінностями. Саме тому ХІХ ст. виявилося періодом парламентаризму та демократії. Процес освоєння

європейцями світу, що розпочався після Великих географічних відкриттів, завершився. Західна (європейська) цивілізація запанувала на Землі. Європейці залишили глибокі «рубці» в історії інших цивілізацій, влаштовуючи собі комфортне життя.

«Зростання чисельності населення міст Європи», із книжки «Історія епохи очима людини. Україна та Європа у 1900-1939 роках: навч. посібн. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Ю. Комаров, В. Мисан,

А. Осмоловський та ін. Київ: Генеза, 2004. С. 14»

Нова реальність готувала нові виклики. Суспільні ідеології, зокрема націоналізм та соціалізм, набувши неабиякої популярності наприкінці ХІХ ст., вже у ХХ ст. спричинили жахливі трагедії.

Гостро постало робітниче питання. Саме в ХІХ ст. відбувалося націєтворення. Свобода особистості неминуче породжувала свободу націй. Тож ті, що поставали, мусили, поряд із давніми, доводити свою спроможність на міжнародній шахівниці. Тож у світі увиразнювався подих руйнівного воєнного конфлікту. Чи вдалося людству уникнути зіткнення? Про це ви довідаєтеся в десятому класі.

«Зарплата, робочий час і вартість життя у країнах Європи та США на початку ХХ ст.», із книжки «Історія епохи очима людини. Україна та Європа у 1900-1939 роках: навч. посібн. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Ю. Комаров, В. Мисан, А. Осмоловський та ін.

Київ: Генеза, 2004. С. 15»

Як бачите, ХІХ ст. уславилося як період становлення, а ще — неймовірних досягнень і надважких викликів. Зокрема, це було століття індустріалізації. Хоча вона не вирізнялася всеохопністю, адже більша частина світу залишалася феодальною. Дехто з істориків вважає, що «довге» століття належало Великій Британії, хоча пильну увагу до себе привернула революційна Франція та феноменально успішна Німеччина. А ще це було століття національно-визвольних

рухів, хоча жодна імперія не щезла з політичних мап. Як би там не було, то було століття нечуваних, доленосних змін. Змінився не світ, змінилося людство.

Міркуємо і діємо!

1. Згадайте 5 важливих подій історії світу та України, що відбулись у власне Новому часі. 2. Чому «довге» століття називають періодом становлення? 3. Запишіть у зошит речення, яким ви охарактеризуєте ХІХ століття.

24.2. Якою виявилась українська історія в ХІХ ст.?

Вам уже відомо, що українські землі в «довгому» столітті перебували під владою Австрійської (Австро-Угорської) та Російської імперій. Та це не зупинило процес творення нації. Як у підавстрій-ській, так і в підросійській частинах України події національного відродження відбувалися майже синхронно. Українці поступово виростали ідейно: від прислуговування імперіям аж до самостійницьких переконань. Урешті, прагнення створити незалежну соборну державу стало найбільш пріоритетним для людей, які волею історії опинилися по різні боки річки Збруч.

«Порівняльна характеристика стану зерновиробництва», із книжки «Історія епохи очима людини. Україна та Європа у 1900-1939 роках: навч. посібн. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. /Ю. Комаров,

В. Мисан, А. Осмоловський та ін.

Київ: Генеза, 2004. С. 37»

Національне піднесення українців не співпадало з економічним. Тоді, коли Європа переживала промисловий поступ, українські землі все ще відставали в розвитку. Хоча міста розросталися, нові технології, особливо транспорт, входили в повсякдення, модернізація все ж відбувалася вкрай повільно порівняно з європейським галопом.

Однак це ще більше переконувало українців у необхідності боротися за власну державу, в якій вони зможуть бути господарями.

Дев’ятнадцяте століття в історії України можна характеризувати, як період формування модерної нації, осмислення своїх історії та культури, усвідомлення унікальности та вагомости. Це період національного відродження, який сформував українцям їхню най-величнішу мету — власної держави.

Міркуємо і діємо!

1. Чи було дев'ятнадцяте століття «довгим» в українській історії? Доведіть хронологічними обчисленнями. 2. Назвіть три ознаки «довгого» століття для української нації.

3. Обміркуйте факти для підтвердження тези про те, що впродовж ХІХ ст. відбулось ідейне зростання українців від прислуговування імперіям до самостійницьких переконань.

24.3. Яким виявився внесок українців у світову культурну спадщину ХІХ ст.?

Найбільш чутливою до змін є галузь культури. В ХІХ ст. світ разюче вдосконалився. Нові ідеї, нові технології, нові мистецькі вподобання... Звичайно ж, українці не стояли осторонь світового розвитку. Українська культура вбирала світові здобутки та дарувала людству свої самобутні надбання.

Неймовірних висот досягли українські науковці. Дослідження Іллі Мечникова вплинули на світову медицину. Уславилися також математик Михайло Остроградський, фізик і літератор Іван Пулюй, сходознавець Агатангел Кримський, «батько» української історії Михайло Грушевський. Теорії космічних польотів, експерименти з електрозварювання, вакцини від інфекційних хвороб теж розробляли й пропонували вчені українського походження. Можливо, не всі вони усвідомлювали свою національну приналежність, але, попри те, залишили свої імена на сторінках саме українського літописання.

Знаними в той період виявились українські митці. Слава про велетів слова Івана Котляревського, Тараса Шевченка, Лесю Українку, Івана Франка та інших линула повсюдно. В архітектурі, скульптурі, музиці, образотворчому мистецтві українські майстри, спраглі новизни, з легкістю пристосовували світові модні віяння до вітчизняних «споживачів». Це вкотре доводить, що Україна була, є і буде частиною європейської та світової цивілізацій.

Міркуємо і діємо!

1. Укладіть добірку світлин, що ілюструватимуть наукові технічні здобутки ХІХ ст. 2. Сформуйте десятку «українських» винаходів, що з’явилися впродовж «довгого» століття. Прокоментуйте свій вибір. 3. Послуговуючись

пошуковими системами інтернету, дізнайтесь, як у світі вшановують творчість Тараса Шевченка.

2. Поясніть, як ви розумієте значення поняття «модернізація». Чи було «довгє» століття модерним? Обміркуйте в парах.

3. Послуговуючись мапами XIX ст., спрогнозуйте територіальні зміни, що відбуватимуться в новітній історії світу.

4. Як події, що відбулися в світі впродовж «довгого» століття, впливали на українську історію? Яке значення відігравала Україна в історії світу впродовж «довгого» XIX ст.? Обміркуйте в групах.

5. Оцініть значення досягнень людства в Новому (Модерному) часі (добі).

6. Завершіть укладання синхронізованої хронологічної таблиці «Світ і Україна в Новому (Модерному) часі (добі)».

 

 

Це матеріал з підручника "Всесвітня історія" за 9 клас Васильків 2022

 
Попередня сторінка:  23. Мистецтво. Масова культура. Емансип...
Наступна сторінка:   Політична карта: світ на початку XX сто...^