Інформація про новину
  • Переглядів: 332
  • Дата: 30-06-2022, 21:50
30-06-2022, 21:50

5. Хронологія — наука про час. Що називають плинністю часу

Категорія: Україна і світ

Попередня сторінка:  4. Періодизація історії
Наступна сторінка:   6. Практична робота. Шкала часу. Хронол...

Пригадайте, як час пов’язаний з історією. Як людина сприймає час протягом свого життя?

1. ХРОНОЛОГІЯ ЯК ДОПОМІЖНА ІСТОРИЧНА ДИСЦИПЛІНА

Дослідження минулого — складний і відповідальний процес, адже історія людства насичена подіями, які відбувалися в часі і просторі й розміщені в певній послідовності. Для того щоб допомогти історикам встановити правильний (точний) час історичних подій, існує спеціальна наука — хронологія.

Варто запам’ятати!

Хронологія (від грец. «хронос» — час, «логос» — наука) — наука про обчислення часу.

Хронологія вивчає системи літочислення, історію виникнення різних систем виміру часу, допомагає уточнювати й перевіряти історичні дати. Тому хронологію також вважають спеціальною історичною дисципліною.

Саме хронологія показує, що історичний час — незворот-ній і є частиною плинності, яка має точку відліку. Здавна вчені-астрономи намагалися обчислювати час. Ви вже знаєте, що основою відліку були три прості одиниці: доба, місяць і рік. Лічба часу велася в давній Ассирії, Вавилоні, Єгипті, Китаї, Греції, Римі. Хронологія як наука розвивалася і вдосконалювалася. Перед ученими-істориками поставали проблеми правильного датування історичних джерел, визначення дат історичних подій. Наприклад, українські землі в різні історичні періоди входили до складу держав, що користувалися неоднаковими календарями. А отже, встановлення правильних дат тих чи інших подій мало певні труднощі.

Одним з головних завдань хронології є переведення на сучасне літочислення дат інших літочислень і календарів. Наприклад, сьогодні ми зазвичай користуємося арабськими

цифрами, натомість століття і тисячоліття прийнято позначати латинськими (римськими) цифрами, які використовували в своїй системі літочислення давні римляни.

Скористайтеся таблицею римських і арабських цифр. Спробуйте позначити римськими цифрами важливі для вашої родини дати.

Отже, в історії для позначення століть використовують римські цифри. А для позначення років — арабські. Так, третє століття — ІІІ ст., але чотириста тридцять третій рік — 433 р. Визначаючи століття за роками, треба дотримуватися правила: якщо в чотиризначному числі після перших двох цифр стоять нулі, то перші дві цифри і будуть відповідати століттю: 1300 — тринадцяте століття (ХІІІ ст.), 1200 — дванадцяте (ХІІ ст.) і т. д. Так само з датами із трьох цифр — 800 р. — восьме століття, але 801 р. — вже дев’яте.

Варто запам’ятати!

Століття починається не з 1800, 1900 або 2000 року, а з наступного — 1801, 1901, 2001 року. рік, який закінчується двома нулями належить ще до минулого століття. Таким чином 1900 р. — це останній рік дев’ятнадцятого століття (ХІХ ст.), а роки з 1901 по 2000 становлять двадцяте століття (ХХ ст.).

Діємо: практична хвилинка

1. Роздивіться зображення. Спробуйте показати римські цифри за допомогою рук.

2. Зіскануйте QR-код і розв’яжіть запропоновані хронологічні задачі. Складіть власні завдання на хронологію за зразком.

Історичні задачі

Римські цифри використовують не тільки в історії. Сьогодні ними можуть позначати цифри на циферблаті годинника, номери сторінок книжок, частини імен правителів (наприклад, король Людо-вік УІІІ) тощо. Римські цифри використовують в музиці, обчислюваній техніці, аптекарській справі, навіть у фотографії. У багатьох європейських країнах римські цифри використовують для запису дат: місяць вказується римськими цифрами, а день — арабськими.

Годинник, з позначенням часу римськими цифрами

Чи зручно орієнтуватися за таким годинником? Який час вказують його стрілки?

Вітрина магазину з позначенням днів тижня римськими цифрами, м. Вільнюс

позначки міток заглиблення судна на кормі «катті сарк»

1. поміркуйте, чому арабські цифри, які є простішими для запису і читання, повністю не витіснили римські цифри.

2. за допомогою додаткових джерел інформації дізнайся, як і де ще в сучасному світі використовують римські цифри.

2. ПЛИННІСТЬ ЧАСУ В ІСТОРІЇ

Дати чітку відповідь на запитання «Що таке час?» складно. Адже час — це те, до чого не можна торкнутися, що не можна побачити або відчути. З точки зору історії, час не-зворотний і плинний. Уже в середні віки люди почали розуміти цінність часу, швидкоплинність людського життя. Час намагалися пояснювати філософи й мудреці. Нині науковці єдині в думці, що час рухається лише в одному напрямку, можна рухатися вперед у часі, але не назад.

постійність пам’яті (художник — Сальвадор Далі, 1931 р.)

1. Подумайте, що саме хотів передати митець через свою картину. Яке відношення до часу він демонструє?

2. Наведіть докази на користь думки про незворотність і плинність часу.

В історії всі події також поєднані в часі, мають свій початок і кінець, причину й наслідки. Все, що зараз відбувається через секунду вже можна вважати минулим, адже воно залишається тільки в історії. Не дарма люди склали велику кількість приказок і прислів’їв про час та його цінність.

Поміркуймо!

1. Пригадайте, які загадки, прислів’я або приказки про час ви знаєте. Який зміст вклали в них люди? чи можна стверджувати, що час постійно плине?

2. прочитайте приказки про час. поясніть їх з точки зору сучасної людини.

Відстанеш годиною — не здоженеш родиною.

На годину спізнишся — за рік не доженеш.

Час минає, а не вертає.

Вода пливе — роки йдуть.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

I.

Знаю й систематизую нову інформацію

1. Виконайте обчислення:

а) запишіть у зошиті арабськими цифрами: VII, XIII, XIX, LIII, DCCIL.

б) Вкажіть, до якого століття належать роки: 236, 764, 1000, 1245, 1301,1897.

2. знайдіть і усно виправте помилки в історичному тексті:

«у MDCXXXVIII році народився король людовік 14. Цей правитель Франції увійшов в історію під прізвиськом «король — сонце». людовік 14 уславився не тільки як політичний діяч, а і як заступник мистецтв і наук. Він вважається одним з найвідоміших і видатних правителів Франції 17 століття.»

II.

обговоріть у групі

Джейн остін писав: «Людина, яка не знає, що їй робити зі своїм часом, безсоромно забирає чужий». обговоріть в групі основну ідею цього висловлювання.

III.

мислю творчо

поміркуйте: чи завжди ми витрачаємо час на користь собі та своєму оточенню? заповніть у зошиті запропоновану таблицю і проаналізуйте, як ви вмієте розпоряджатися часом.

на що витрачається час

скільки хвилин/годин витрачається

   

 

Це матеріал з підручника "Україна і світ" 5 клас Щупак, Власова 2022

 
Попередня сторінка:  4. Періодизація історії
Наступна сторінка:   6. Практична робота. Шкала часу. Хронол...^