Інформація про новину
  • Переглядів: 206
  • Дата: 30-06-2022, 23:39
30-06-2022, 23:39

21. Що таке етнографія

Категорія: Україна і світ

Попередня сторінка:  20. Історико-географічні регіони в Укра...
Наступна сторінка:   22. Етнографічні особливості різних ре...

Що вивчає етнографія? Як працюють етнографи? Що таке «мій край»?

Обговорення

Пригадайте, що таке спільноти та якими вони бувають.

За якими ознаками можна виокремити певні спільноти?

Що вивчає етнографія?

Етнографія - наука, що вивчає походження етносів, особливості їхньої культури та побуту.

Ви вже знаєте, що на нашій планеті живуть різні спільноти. Якщо люди мешкають на одній території, мають спільне походження, історію, культуру та мову, то такі спільноти називають етносами. На Землі налічують від 3 до 5 тисяч різних етносів. Кожен із них має неповторні традиції, звичаї, фольклор. Вивченням усіх цих особливостей займається наука етнографія.

Проте відмінності існують не лише між різними етносами, а й усередині одного етносу. Такі відмінності зазвичай спричинені природними умовами, що впливають на повсякденне життя людей, особливості їхнього господарства. Наприклад, українці Карпат будують житло з дерева, а українці Наддніпрянщини - з глиняної суміші; у таврії споживають багато риби, натомість на Поліссі рибних страв готують менше.

Традиційне житло українців Наддніпрянщини

Традиційне житло українців Карпат

Кожний регіон має історичне минуле. Були періоди, коли українські землі перебували у

складі однієї держави (Русь-Україна, Гетьманщина, Українська Народна Республіка) або ж частково опинялися під владою іноземних держав, наприклад, Галичина з XV століття і до XV!n століття перебувала у складі Польського Королівства; а в Криму в той самий час існувала держава Кримське Ханство.

Яскравими рисами вирізняються регіони, розташовані на прикордонні. У них українську культуру доповнюють елементи культури сусідніх етносів. На Бессарабії - молдован, на Буковині - румун тощо. Саме етнографія вивчає особливості кожного регіону, визначає схожі та відмінні риси між певними спільнотами та усередині етносу.

1. Поміркуйте, чому українці Карпат будували житло з дерева, а українці Наддніпрянщини - з глиняної суміші. Чому у Таврії споживають більше риби, аніж на Поліссі?

Етнографи записують народні пісні

Предмети побуту, зібрані етнографами, зберігають у музеях

Як працюють етнографи?

Етнографи - це науковці, які досліджують етноси, їхній побут та культуру. Водночас етнографи ще й мандрівники. Щоби зібрати матеріал для своїх досліджень, вони подорожують різними регіонами. На місці записують інтерв’ю з місцевими жителями, розпитують про особливості їхнього побуту, звичаї, традиції, вірування тощо. Від людей вони також записують пісні, прислів’я, приказки, казки, збирають зразки старовинного одягу, хатнього начиння тощо. Завдяки їхній роботі ми знаємо про побут та культуру наших предків.

Праця етнографів не проста, вимагає уваги до деталей, забирає багато часу і зусиль. Наприклад, сто років тому молодий вчитель Гнат Танцюра записав від жительки Вінничини Явдо-хи Зуїхи 1008 народних пісень, близько 400 прислів’їв і приказок, 156 казок. На запис цього матеріалу пішло 12 років! Сама Зуїха не вміла ані писати, ані читати, проте мала чудовий голос і неперевершену пам’ять. Доробок Явдохи Зуїхи та Гната танцюри є унікальним зібранням української народної спадщини.

Книжка «Пісні Явдохи Зуїхи» - збірка українських народних пісень, видана 2021 року

2. Які народні пісні вам відомі?

Чи знаєте ви колядки та щедрівки?

Коли і хто їх виконує? З яким настроєм?

Обговорення

Як ви розумієте поняття «Батьківщина»? Чи однакова у всіх вас Батьківщина?

Що таке «мій край»?

«Мій край». Так може назвати свою малу Батьківщину кожен і кожна з вас. Місце, де ви народилися, проживаєте, відвідуєте школу тощо. А головне - це те місце, яке самі вважаєте рідним краєм. Можливо, ви народилися в одному населеному пункті, а мешкаєте зовсім в іншому. Проте саме місце проживання вважаєте своїм рідним краєм. Ваш рідний край є частиною певного історико-географічного регіону. Тому межі вашого рідного краю можна розширювати від села, селища чи міста до всього регіону.

У повсякденні місцевого населення різних регіонів досі збереглися і побутують елементи традиційної культури. Водночас корінне населення різних регіонів україни усвідомлює себе не окремо, а частиною єдиного українського етносу.

Ця свідомість з давніх-давен ґрунтувалася на спільності походження, історичної долі, мови, тісних економічних і культурних зв’язках населення різних куточків України.

3. Прочитайте куплет пісні Миколи Мозгового «Край». Спробуйте за текстом визначити, про який історико-географіч-ний регіон йдеться у пісні. Спробуйте дібрати слова та словосполучення, якими б охарактеризували свій рідний край.

4. Уявіть себе учасниками етнографічної експедиції до вашого рідного краю. Підготуйте анкету - перелік запитань, за якими ви б опитували місцевих жителів, аби якомога більше дізнатися про культуру, історію та традиції рідного краю.

ПІДСУМОВУЄМО

1. Що та як досліджує етнографія?

2. Роздивіться карту історико-етнографічних регіонів у попередньому параграфі. Поміркуйте, у яких регіонах можна побачити вплив інших етносів. Які це регіони та про вплив яких етносів йдеться?

3. Видатний український поет і письменник Іван Франко писав: «Звичаї і вірування народні, казки і оповідання, пісні і обряди, одяг і помешкання, а врешті мова при всій різнобарвності, при всьому багатстві місцевих відмінностей і варіантів -в основних рисах такі однакові». Як ви розумієте ці слова?

4. Скориставшись розробленою в класі анкетою, проведіть невелике етнографічне дослідження вашого рідного краю. Опитайте когось із ваших близьких, родичів чи знайомих. Найцікавіші відповіді представте класу.

 

Це матеріал з підручника "Україна і світ" 5 клас Панарін 2022

 
Попередня сторінка:  20. Історико-географічні регіони в Укра...
Наступна сторінка:   22. Етнографічні особливості різних ре...^