Інформація про новину
  • Переглядів: 222
  • Дата: 6-07-2022, 23:12
6-07-2022, 23:12

19. Найвизначніші події часів Русі-України та Королівства Руського

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  18. Історичне пізнання минулого
Наступна сторінка:   20. Українські землі в складі сусідніх ...

На уроці ви дізнаєтеся:

Як і коли виникла держава в східних слов’ян?

Як розшифрувати географічні назви?

Діяльність яких князів уславила Русь-Україна на міжнародній арені?

Як постало на українських землях перше королівство?

Розгляньте «хмару» слів. Як пов’язані між собою зображені слова та назви? Поясніть їх.

Пригадайте, у якому році вперше в літописі було вжито назву «Україна».

1. Як і де жили пращури сучасних українців?

Ви вже знаєте, що українці належать до слов’янських народів. До слов’янської групи зараховують 14 сучасних народів (словаки, болгари, поляки, білоруси, росіяни та ін.), які розселилися на значній частині території Європи та частково Азії. Усі вони мають спільних предків — давніх слов’ян. Існує кілька версій походження назви слов’яни, зокрема деякі вчені вважають, що вона походить від слова, як позначення тих, що розмовляють спорідненою мовою, або ж слави. Між дослідниками досі виникають дискусії щодо походження слов’ян. Немає єдиної думки, де саме зародилися ці племена чи звідки вони прийшли.

Знайдіть в одязі давніх слов’ян елементи сучасного національного одягу укра-їнців/українок.

Згадка про слов’ян у працях давніх істориків датується першим і другим століттями. Племена слов’ян, які оселилися переважно на землях Східної Європи, започаткували народи, які зараховують до східної гілки слов’янських племен. До них належать і українці/українки.

За допомогою карти (с. 44) підручника назвіть слов’янські племена, які мешкали на теренах сучасної України та є нашими пращурами.

Слов’янське

поселення.

Сучасна

реконструкція

Уважно розгляньте ілюстрацію. З’ясуйте, які заняття давніх слов’ян становили основу їхнього життя. Пограйте в гру «Продовжте розповідь». Додавайте по черзі по одному реченню, щоб вийшла розповідь про життя давніх слов’ян.

2. Як і коли виникла держава в слов’ян на українських землях?

Поясніть, як ви розумієте поняття «держава». Що сприяло появі держави в слов’ян?

Серед давніх слов’янських племен, які населяли сучасні українські землі, вирізнялися поляни. Об’єднати їх, імовірніше за все, зумів князь Кий. Ось як розповідає про заснування Києва Нестор Літописець у «Повісті минулих літ».

«Коли ж поляни жили осібно й володіли родами своїми... то було (між них) три брати: одному ім’я Кий, а другому — Щек, а третьому — Хорив, і сестра їхня — Либідь... І сидів Кий на горі, де нині узвіз Боричів, а Щек сидів на горі, яка нині зветься Щекавицею, а Хорив — на третій горі, од чого й прозвалася вона Хоривицею... Зробили вони городок на

честь брата їхнього найстаршого й назвали його Києвом... Були ж вони мужами мудрими та тямущими й називалися полянами. Від них ото є поляни в Києві й до сьогодні. Інші ж, не знаючи, говорили, ніби Кий був перевізником, бо тоді коло Києва перевіз був із того боку Дніпра. Тому казали: “На перевіз на Київ”. Коли б Кий був перевізником, то не ходив би він до Цесарограда. А сей Кий княжив у роду своєму й ходив до цесаря. А коли він вертався назад, то прийшов до Дунаю, і вподобав місце, і поставив городок невеликий, і хотів тут сісти з родом своїм. Та не дали йому ті, що жили поблизу. Так що й донині називають дунайці городище те — Київець. Кий же повернувся у свій город Київ».

О. Мельник. Щек, Кий, Либідь і Хорив. 2009 р.

На чому хотів наголосити художник, виділивши Кия?

А. Орльонов. Князь Кий на прийомі в імператора Візантії Зенона. 484 рік. 2010-ті роки

Розгляньте репродукцію картини й наведіть аргументи, які спростовують легенду про Кия як перевізника на Дніпрі.

Як ви вважаєте, чому укріплені поселення слов’яни називали городами?

Звідки походять назви міст Київ і Київець?

Наука, яка пояснює походження географічних назв (міст, річок, гір та ін.), — це «топоніміка». А чи знаєте ви, звідки походить назва населеного пункту, у якому мешкаєте?

Історики не дійшли згоди щодо часу князювання Кия Найімовірніше, ідеться про кінець IV—VI ст. На користь твер дження, що Кий та його брати — справжні історичні персон жі, свідчать іноземні джерела. У них також переповідаєтьс історія заснування міста трьома братами.

Достеменно відомо, що з 882 р. розпочинається княжінн Олега. Князь не належав до слов’ян, а походив із півночі Єв ропи — був норманом, яких на Русі називали варягами. Так Києві утвердилася династія Рюриковичів, адже Олег був рс дичем, а його наступник Ігор — сином новгородського княз Рюрика. За часів князювання Олега Київ значно розшири свої володіння.

Літописець стверджує, що своє князювання в Києві Олег розпочав із проголошення Києва «матір’ю міст руських». Що, на вашу думку, могла означати ця фраза?

3. Які князі/княгині найбільше уславили Київську державу?

Імперія — держава, яка має у своєму складі силоміць приєднані землі. На чолі цієї держави стоїть імператор або імператриця.

Єдиною жінкою, яка правила в Русі-Україні за всю її ба-готовікову історію, була княгиня Ольга. Вона розпочала

правити в Києві в 945 р. Для зміцнення авторитету своєї держави у світі Ольга налагодила дружні відносини з найбільшими й найвпливовішими державами тогочасної Європи — Візантією та Священною Римською імперією.

У 957 р. княгиня Ольга здійснила подорож до Константинополя (Царгоро-да) — столиці Візантійської імперії. Не-стор Літописець стверджує, що причиною цього візиту було прагнення Ольги охреститися. Сучасні ж історики вважають, що на той момент Ольга вже була християнкою. Саме цим пояснюється такий

пишний прийом в імператора, як його описує літописець. З тогочасних джерел стає зрозуміло, що візантійський імператор прийняв княгиню як рівну собі правительку. І хоча Ользі не вдалося запровадити на Русі-Україні християнство, вона сприяла поширенню цієї релігії серед русичів.

Як ви вважаєте, чому княгиню Ольгу зарахували до святих?

Продовжив утверджувати християнство князь Володимир, онук Ольги, який княжив з 980 р. в м. Києві 35 років. Найважливішою справою князя Володимира стало запровадження в 988 р. християнства як єдиної релігії для всієї держави. Цьому передував воєнний похід князя на місто Херсонес, яке слов’яни називали Корсунем. Воно належало до володінь візантійського імператора.

Саме в Корсуні, як зазначає літописець, князь охрестився. Після хрещення він узяв шлюб з Анною, сестрою візантійського імператора. Запровадження християнства мало на меті об’єднання всіх земель Русі-України. Також це значною мірою сприяло розвиткові культури на наших землях. За вказівкою князя в Києві було споруджено першу кам’яну церкву Успіння Пресвятої Богородиці, більш відому як Десятинна, адже на її спорудження князь виділив десяту частину доходів

князівства. На жаль, храм, споруджений у так званому «місті Володимира» (частина Києва, розбудована за часів його володарювання), не зберігся до наших днів.

Як ви вважаєте, чи може реконструкція храму бути його точною копією?

Продовжив зміцнювати авторитет Київської держави на міжнародній арені син Володимира князь Ярослав. Як зазначено в літописі, князь був «до книг охочий». За його князювання було зібрано першу бібліотеку в Києві, подальша доля якої невідома. Уславився князь і як будівничий. «Заложив Ярослав город — великий Київ, а в города цього ворота є Золоті. Заложив церкву Святої Софії, премудрості Божої». Саме при Софійському соборі працював скрипторій — майстерня,

у якій переписували книги, адже в ті часи, друкарських верстатів ще не існувало.

Князівство — територіальне утворення, правителем якого був князь.

4. Чим уславився король Данило?

У ХІІ ст. Київ залишався тільки формально центром Київської держави. Колись могутня держава розпалася на окремі князівства. У цей період почали зміцнюватися Галицьке та Волинське князівства на західних землях. Волинський

князь Роман Мстиславич у 1199 р. об’єднав їх у Галицько-Волинську державу. Доба найвищого розквіту держави припала на період князювання Романового сина — Данила Романовича, відомого як Данило Галицький. Він розбудував нову столицю держави — м. Холм, заснував м. Львів. За його правління навіть Київ входив до складу Галицько-Волинської держави. Коли в 1240-1241 рр. монголи спустошили землі держави, Данило наполегливо домагався підтримки європейських володарів у боротьбі проти монгольської навали. Про його авторитет свідчить і той факт, що в 1253 р. в м. Дорого-чині відбулася коронація князя, яка засвідчила, що європейські правителі визнають Галицько-Волинську державу право-наступницею Київської держави, а короля Данила рівним собі правителем. Тому в латиномовних джерелах цю державу називали Королівством Руським.

Уперше біля кордонів Русі-України монголи з’явилися в 1223 р. Тоді ж на р. Калці об’єднані сили русичів і половців зупинили подальше просування монгольського війська, хоча сама битва завершилася перемогою монголів. Брав участь у битві й молодий Данило. Ось як описано в одному з джерел його участь у битві: «Але через молодість і відвагу він не чув ран, що були на його тілі, — бо був він віком вісімнадцяти літ, був-бо він сильний, — і Данило кріпко боровся...»

Сучасна реконструкція корони, виготовлена майстрами за її зображенням на печатці онука Данила князя Юрія І

Спростуйте чи підтвердите інформацію про вік Данила на момент битви на р. Калці, якщо відомо, що майбутній король народився в 1201 р.

висновки

Полянське князівство Кия було тим зерном, з якого зросла могутня європейська Київська держава. Найбільшого розквіту вона досягла за часів князів Володимира та Ярослава. А Київ тоді своєю величчю та красою міг позмагатися із Царгородом. Правонаступницею Русі-України стала Галицько-Волинська держава (Королівство Руське).

Запитання та завдання .

1. Про які події часів Київської держави та Королівства Руського ви дізналися? стисло розкажіть про одну з них (на вибір).

2. Намалюйте шкалу часу й позначте на ній події, які стосуються князювання ольги, Володимира, Ярослава та Данила.

3. Складіть 1-2 запитання до тексту параграфа, які розпочинатимуться зі слів які наслідки.

4. Князя Володимира називали Великим, а Ярослава — Мудрим. За що князі були пошановані такими іменами?

5. За допомогою карти (див. § 6, с. 44) упишіть назви давньо-слов’янських племен, які населяли землі сучасної України.

6. Складіть речення з використанням слів велич, коронація, розбудова міста.

7. За допомогою QR-коду (рекомендовано для використання в школі) прочитайте інформацію про «місто Ярослава». Розгляньте макет і знайдіть на ньому споруди, згадані в описі.

8. Розв’яжіть хронологічну задачу.

Згідно з однією з версій, зникнення корони короля Данила пояснюють тим, що з неї нібито виготовили митру (головний убір церковнослужителя під час богослужіння). Востаннє митру бачили в 1939 р. Скільки років минуло із часу зникнення митри?

 

Це матеріал з підручника "Вступ до історії України та громадянської освіти" 5 клас Могорита

 
Попередня сторінка:  18. Історичне пізнання минулого
Наступна сторінка:   20. Українські землі в складі сусідніх ...^