Інформація про новину
  • Переглядів: 613
  • Дата: 24-12-2021, 20:28
24-12-2021, 20:28

28. Генотип та фенотип. Алелі. Методи генетичних досліджень

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  27. Закономірності індивідуального роз...
Наступна сторінка:   29. Закони Менделя

Тема 5. Закономірності успадкування ознак

 

Поміркуйте

Як можна дізнатися, чи працює певний ген у клітині?

Згадайте

• Що таке ген?

• Де в еукаріотичних клітинах знаходяться гени?

Генотип і фенотип

Важливими поняттями в генетиці є поняття генотипу й фенотипу. Генотип — це система генів організму, які мають прояв у фенотипі. Словосполучення «система генів» використовується тому, що більшість ознак виникають у результаті взаємодії генів. Генотип є спадковою основою організму. Він контролює формування всіх його ознак, тобто його фенотипу.

Фенотип — це система зовнішніх і внутрішніх ознак організму, що сформувалися в результаті реалізації спадкової інформації в конкретних умовах середовища. Протягом життя організму фенотип змінюється. Межі, у яких змінюються фенотипові прояви генотипу, називаються нормою реакції.

Алелі

Дуже важливим для розуміння основ генетики є поняття алеля. З точки зору генетики алель є одним із можливих варіантів гена. Два алелі одного гена відрізняються ну-клеотидними послідовностями. Наприклад, ген, який відповідає за забарвлення насінин гороху, має два варіанти (алелі). Один із них забезпечує жовте забарвлення насінин, а інший — зелене. Існують гени, які представлені лише одним варіантом (алелем). Є також гени з двома, трьома або багатьма алелями.

Як ви знаєте, кожний ген розташований у певній ділянці однієї з хромосом (цю ділянку називають локусом цього гена). У конкретній хромосомі може розташовуватися лише один із варіантів (алелів) цього гена. Також вам відомо, що в ядрах еукарі-отів містяться по дві однакові (гомологічні) хромосоми. Тому в кожній клітині є по два екземпляри кожного гена (мал. 28.1).

Якщо гомологічні хромосоми особини містять однакові алелі певного гена, її називають гомозиготою за цим алелем (від грец. гомо — однаковий), якщо різні — гетерозиготою (від грец. гетеро — різний). Наприклад, якщо обидва алелі гена забезпечують жовте забарвлення насінин гороху, то така рослина буде гомозиготною за геном забарвлення насінин. Якщо один алель забезпечує жовте забарвлення, а другий — зелене, то така рослина буде гетерозиготною за цим геном.

Алелі одного гена можуть взаємодіяти між собою. При цьому один із них не завжди проявляє свою дію у присутності іншого або проявляє неповністю.

Домінантний алель — це алель, який проявляється у фенотипі гетерозиготного організму. Рецесивний алель — це алель, який не проявляється у фенотипі гетерозиготного організму. Наприклад, якщо рослина є гетерозиготою за геном забарвлення квітки, тобто містить два алелі гена забарвлення квітки — бузковий і білий, і алель бузкового кольору є домінантним, то квітка буде мати бузковий колір. А якщо рослина буде гомозиготою за рецесивним алелем, то квітка буде білою.

Методи генетичних досліджень

Генетика використовує багато методів для проведення досліджень (більш докладно про це див. таблицю). Деякі з них мають давню історію, а деякі виникли нещодавно.

Методи генетичних досліджень

Метод досліджень

Особливості методу

Гібридологічний

Полягає у схрещуванні (гібридизації) організмів, які відрізняються між собою за однією чи кількома спадковими ознаками. Нащадків, які є результатом такого схрещування, називають гібридами

Генеалогічний

Полягає у вивченні родоводів організмів. Це дає змогу простежити характер успадкування різних станів певних ознак у ряді поколінь

Популяційно-статистичний

Полягає у вивченні частоти зустрічальності різних алелів у популяціях організмів. Окрім генетики популяцій, його застосовують і в медичній генетиці

Цитогенетичний

Полягає у вивченні набору хромосом (каріотипу) організмів. Дає змогу виявляти спадкові захворювання

Біохімічний

Полягає у вивченні особливостей біохімічних процесів в організмів із різними генотипами. Використовується для діагностики спадкових захворювань

Близнюковий

Полягає у вивченні близнят. Досліджуючи близнят, можна з’ясувати роль чинників довкілля у формуванні фенотипу особин: різний характер їхнього впливу зумовлює розбіжності прояву тих чи тих ознак

Методи генетичної інженерії

Технології, за допомогою яких науковці та науковиці виділяють з організмів окремі гени, перебудовують певні гени, уводять їх в інші клітини чи організми

Ключова ідея

Система генів організму, які мають прояв у фенотипі, називається генотипом, а система зовнішніх і внутрішніх ознак організму, що сформувалися в результаті реалізації спадкової інформації в конкретних умовах середовища, — фенотипом. Гени можуть проявлятися в кількох різних варіантах (алелях). Розрізняють два типи алелей: домінантний (проявляється в гетерозиготному стані) і рецесивний (не проявляється в гетерозиготному стані). У генетичних дослідженнях використовують такі методи: гібридологічний, генеалогічний, цитогенетичний, біохімічний та інші.

Перевірте свої знання

1. Що таке генотип і фенотип? 2. Що таке алель? 3. Які існують типи алелів? 4. На конкретному прикладі поясніть, як фенотип організму може змінюватися у процесі його розвитку. 5. Чим відрізняються між собою поняття «геном» і «генотип»?

 

Це матеріал з підручника "Біологія 9 клас Задорожний" (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  27. Закономірності індивідуального роз...
Наступна сторінка:   29. Закони Менделя^