Інформація про новину
  • Переглядів: 492
  • Дата: 14-02-2022, 13:44
14-02-2022, 13:44

33. Урок узагальнення знань № 4 із теми «Якщо право — це професія»

Категорія: Правознавство

Попередня сторінка:  31-32. Ігровий суд. Практичне заняття
Наступна сторінка:   1. Вступ до курсу основ правознавства

Завдання для узагальнення та перевірки знань, умінь і навичок учнів

1. Поясніть значення термінів і понять:

Суддя

Прокурор

Слідчий

Нотаріус

Адвокат Юрисконсульт Поліцейський Дільничний офіцер поліції

2. Перелічіть:

Професії, пов'язані з юриспруденцією Нотаріальні дії, які вчиняються нотаріусами Основні завдання поліції

3. Розкажіть про:

Права неповнолітніх під час спілкування з поліцейським, дільничним

офіцером поліції, слідчим

Як відбувається у суді розгляд справи по суті

Сторони судового процесу

4. Наведіть приклади:

Видів діяльності прокурора, нотаріуса, адвоката Ситуацій, у яких треба звернутися до нотаріуса Ситуацій, у яких треба звернутися до адвоката Ситуацій, у яких треба звернутися до юрисконсульта Ситуацій, коли можна звернутися до суду

5. Схарактеризуйте:

Основні вимоги до осіб, які мають намір працювати за юридичним фахом

Роль юриста у житті суспільства і держави

Основні вимоги до особи, яка має намір працювати суддею

Основні вимоги до особи, яка має намір працювати адвокатом

6. Оберіть один із запропонованих висловів видатних людей і поясніть, чому він є привабливим для вас:

1) «Професія юриста полягає в тому, щоб все ставити під сумнів, ні з

чим не погоджуватися і без кінця говорити» (Т. Джефферсон).

2) «Юрист — це лоцман, який вміє плавати між рифами законів» (Г. Александров).

3) «Хто приймає рішення, не вислухавши протилежну сторону, чинить несправедливо, хоча б рішення це і було справедливе» (Сенека).

4) «Чесна людина, сідаючи у суддівське крісло, забуває про особисті симпатії» (Цицерон).

5) «Без гарного адвоката будь-яке правове поле — мінне» (Л. Сухо-руков).

6) «Законодавство має бути голосом розуму, а суддя — голосом закону» (Піфагор).

7) «Кожен для себе гарний адвокат, а для інших — суворий прокурор» (автор невідомий).

8) «Слідчі не сокири, але розколюють. Не тварини, але розкушують» (М. Меламед).

9) «Важливо вірити, що талант нам дається не просто так — і що за всяку ціну його потрібно для чогось використати» (М. Склодовська-Кюрі).

10) «Коли винні всі, сама ідея вини - а отже, й суду, і навіть просто оцінки — втрачає сенс» (О. Забужко).

7. Підготуйте повідомлення у формі есею на одну із тем:

«Професії юриста і лікаря: схожість і відмінність»

«Юрист — це професія чи спосіб життя?»

«Чи важливим є високий рівень довіри до юристів у державі? Обґрунтуйте свою думку»

8. Поміркуйте і дайте аргументовану відповідь на запитання:

Хто не може бути призначений на посаду судді?

Чим схожа діяльність адвоката і юрисконсульта?

Яка особа не може бути призначена на посаду прокурора?

Яка особа не може бути адвокатом?

Для яких юридичних посад передбачено кваліфікаційний іспит?

9. Визначте, які із цих тверджень є правильними:

На посаду судді може бути призначений громадянин України. Підтримання державного обвинувачення в суді здійснює юрисконсульт.

Суддя повинен приймати рішення, не піддаючись ніякому зовнішньому тиску.

Юрисконсульти працюють і в державному, і в недержавному секторі.

Щоб стати адвокатом, особа повинна мати стаж роботи в галузі права не менше двох років.

Юрисконсульт спеціально уповноважений посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, з метою надання їм юридичної вірогідності.

Нотаріус здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень.

Кандидати на посаду судді і прокурора проходять спеціальну підготовку впродовж однакового строку.

Нотаріуси забезпечують здійснення правосуддя.

Прокурором окружної прокуратури може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше двох років та володіє державною мовою.

10. Складіть завдання до кросворду. Це можуть бути традиційні визначення або нестандартні трактування.

11. Випробуйте себе у тестуванні:

1. Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах діє:

а) прокуратура; в) адвокатура;

б) суд присяжних; г) нотаріат.

2. Систему органів прокуратури України очолює:

а) Президент України;

в) Управління військової прокуратури;

б) Верховна Рада України;

г) Генеральний прокурор України.

3. Сторонами в цивільному процесі є:

а) потерпілий і обвинувачений; в) прокурор і адвокат;

б) позивач і відповідач; г) суддя і держава.

4. Заява встановленої форми до суду для захисту прав та інтересів фізичних і юридичних осіб має назву:

а) ордер; в) санкція;

б) позов; г) опціон.

5. Розслідування справи забезпечує:

а) юрисконсульт; в) слідчий;

б) нотаріус; г) адвокат.

6. Під час наради і ухвалення вироку в нарадчій кімнаті може бути присутнім:

а) адвокат; в) прокурор;

б) суддя в даній справі; г) слідчий.

7. Судове рішення, в якому суд вирішує обвинувачення по суті, викладається у формі:

а) ухвали; в) вироку;

б) постанови; г) наказу.

8. Орган держави, в компетенцію якого входить розгляд цивільних, господарських, кримінальних, адміністративних та ін. справ на підставі чинного законодавства відповідно до встановлених державою процесуальних правил, — це:

а) поліція; в) уряд;

б) суд; г) прокуратура.

9. Судову владу в Україні здійснюють:

а) Верховна Рада України; в) Президент України;

б) виключно суди; г) Кабінет Міністрів України.

10. Єдиним припустимим звертанням до судді є звертання:

а) на ім’я та по батькові; в) пане суддя;

б) Ваша честь; г) за прізвищем.

 

Це матеріал з підручника "Основи правознавства" Васильків, Кравчук 2022

 
Попередня сторінка:  31-32. Ігровий суд. Практичне заняття
Наступна сторінка:   1. Вступ до курсу основ правознавства^