Інформація про новину
  • Переглядів: 236
  • Дата: 18-02-2022, 22:38
18-02-2022, 22:38

3.4. Електрон у магнітному полі

Категорія: Електротехніка та електроніка

Попередня сторінка:  3.3. Намагнічування феромагнітних мате...
Наступна сторінка:   3.5. Провідник зі струмом у магнітному п...

На електрон, що рухається в магнітному полі (рис. 3.10), діє електромагнітна сила, що виникає внаслідок взаємодії цього магнітного поля з магнітним полем, яке створюється в результаті руху електрона. Таку силу називають силою Лоренца і визначають за формулою:

де q0 - заряд електрона; В - магнітна індукція; v - швидкість руху електронів; а - кут між напрямами магнітного поля та електричного струму.

Напрямок сили визначають за правилом лівої руки: ліву руку потрібно розташувати так, щоб магнітне поле входило в долоню, витягнуті чотири

пальці розташовують за напрямком струму; тоді відігнутий під прямим кутом великий палець покаже напрямок сили.

Необхідно пам'ятати, що струм, викликаний рухом електронів, спрямований у бік, протилежний цьому руху.

Приклад 3.1. В однорідному магнітному полі, індукція якого В - 2 Тл, перпендикулярно напрямку поля рухається електрон (q0 = 1,6 ■ 10~19 Кл) зі швидкістю v - 10 м/с. Визначити силу, яка діє на електрон.

Розв'язання. Оскільки за умовою задачі α = π/2, формула (3.3) набуває вигляду:

 

 

Це матеріал з підручника "Електротехніка та основи електроніки" Гуржій 2020

 
Попередня сторінка:  3.3. Намагнічування феромагнітних мате...
Наступна сторінка:   3.5. Провідник зі струмом у магнітному п...^