Інформація про новину
 • Переглядів: 517
 • Дата: 18-02-2022, 23:50
18-02-2022, 23:50

10.6. Тиристори

Категорія: Електротехніка та електроніка

Перші промислові зразки тиристорів з'явились наприкінці 50-х років XX ст. На сьогодні ці прилади широко використовуються.

Інформація про новину
 • Переглядів: 264
 • Дата: 18-02-2022, 23:49
18-02-2022, 23:49

10.5. Польові транзистори

Категорія: Електротехніка та електроніка

Фізичні принципи, що покладені в основу польових транзисторів, були відомі давно, однак їх реалізація зазнала суттєвих технічних складнощів.

У польових транзисторах використовують ефект впливу поперечного електричного поля на провідність каналу, по якому рухаються носії електричного заряду.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 345
 • Дата: 18-02-2022, 23:48
18-02-2022, 23:48

10.4. Біполярний транзистор

Категорія: Електротехніка та електроніка

Біполярним транзистором називають напівпровідниковий прилад, основу якого складають два електронно-діркових переходи, які взаємодіють, та який має три або більше виводів. Біполярний транзистор здатний підсилювати, виконувати генераторні та ключові функції.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 892
 • Дата: 18-02-2022, 23:47
18-02-2022, 23:47

10.3. Система позначень діодів

Категорія: Електротехніка та електроніка

Відповідно до системи позначень, розробленої до 1964 р., скорочене позначення діодів складалося з двох або трьох елементів. Перший елемент бук-вений: Д - діод. Другий елемент - номер, що відповідає типу діода...

Інформація про новину
 • Переглядів: 808
 • Дата: 18-02-2022, 23:46
18-02-2022, 23:46

10.2. Напівпровідникові діоди

Категорія: Електротехніка та електроніка

Напівпровідниковим діодом називають компонент із двома виводами та одним електронно-дірковим переходом. Діод пропускає електричний струм лише в одному напрямку.

Інформація про новину
 • Переглядів: 396
 • Дата: 18-02-2022, 23:46
18-02-2022, 23:46

10.1. Провідники, ізолятори та напівпровідники

Категорія: Електротехніка та електроніка

У сучасній техніці для виготовлення напівпровідникових приладів використовують елементи четвертої групи періодичної системи хімічних елементів германій та кремній, атоми яких мають по чотири електрони на зовнішніх валентних оболонках. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 323
 • Дата: 18-02-2022, 23:44
18-02-2022, 23:44

9.2.7. Універсальні електронні мультиметри

Категорія: Електротехніка та електроніка

В аналоговому мультиметрі застосовується стандартна вимірювальна шкала з покажчиком.

Значення напруги, струму або опору відлічуються від позиції вказівника на вимірювальній шкалі.

Інформація про новину
 • Переглядів: 349
 • Дата: 18-02-2022, 23:38
18-02-2022, 23:38

9.2.6. Електровимірювальні прилади. Цифрові вимірювальні прилади

Категорія: Електротехніка та електроніка

В останні роки все більше застосовують цифрові електровимірювальні прилади. Ці прилади вимірюють значення величини, що безперервно зміню-

ється, в окремі (дискретні) моменти часу та представляють отриманий результат у цифровій формі.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 209
 • Дата: 18-02-2022, 23:37
18-02-2022, 23:37

9.2.5. Електровимірювальні прилади. Прилади електродинамічної системи

Категорія: Електротехніка та електроніка

Дія приладів електродинамічної системи заснована на взаємодії двох магнітних потоків, створюваних струмом, що протікає по обмотці рухомої котуш

ки, і струмом, що проходить по нерухомій котушці. На рис. 9.5 показано схематично будову електродинамічного приладу.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 250
 • Дата: 18-02-2022, 23:35
18-02-2022, 23:35

9.2.4. Електровимірювальні прилади. Прилади електромагнітної системи

Категорія: Електротехніка та електроніка

В основі роботи приладів електромагнітної системи лежить принцип механічної взаємодії магнітного поля та феромагнітного матеріалу. Будова приладу схематично зображена на рис. 9.4.

Назад Вперед
^